Zarządzanie językami

Sprawdź gotowość tłumaczeń

Musisz podać tłumaczenia podczas dodawania języków do swojego sklepu. Zanim dodasz nowy język, upewnij się, że tłumaczenia są gotowe lub że masz zainstalowaną aplikację do tłumaczenia, a język jest przypisany do rynku.

Dodaj nowe języki do sklepu online

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że Twój sklep spełnia wymagania dotyczące sprzedaży w wielu językach.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.
 2. Kliknij opcję Dodaj język.
 3. Wybierz język z menu rozwijanego, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 4. Wybierz aktywny rynek, aby dodać do niego swój język.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 6. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić różne języki w sklepie online. Możesz wyświetlić podgląd zarówno opublikowanych, jak i nieopublikowanych języków.

Opublikuj język w sklepie online

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.

 2. W opcji Nieopublikowane języki kliknij Publikuj obok języka, który chcesz udostępnić klientom w swoim sklepie.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj językami używanymi na rynkach

Domyślnie, każdy nowy utworzony przez Ciebie rynek używa domyślnego języka Twojego sklepu.

Musisz przypisać nowo opublikowane języki do rynku, aby stały się one widoczne dla odwiedzających Twój sklep online.

Dodaj język do rynku

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.

 2. Kliknij opcję Więcej czynności obok języka, który chcesz dodać do rynku.

 3. Kliknij opcję Dodaj do rynku.

 4. Kliknij Gotowe.

Usuń język z rynku

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.

 2. Kliknij opcję Więcej czynności obok języka, który chcesz usunąć z rynku.

 3. Kliknij opcję Usuń.

 4. Kliknij Gotowe.

Cofnij publikację języka w sklepie online

Możesz także cofnąć publikację języka. Będzie on wówczas ukryty przed klientami. Wszelkie linki do sklepu w tym języku spowodują wyświetlenie błędu 404 „Nie znaleziono strony”, więc utwórz przekierowania dla każdego z nieopublikowanych języków.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.

 2. W opcji Opublikowane języki kliknij Cofnij publikację obok języka, który ma być niedostępny.

 3. Kliknij opcję Cofnij publikowanie.

Cofnięcie publikacji języka powoduje również usunięcie języka z wszystkich rynków, do których został on dodany.

Usuń język ze sklepu online

Jeśli masz pewność, że nie potrzebujesz tłumaczeń w danym języku, możesz go usunąć. Usunięcie języka powoduje również trwałe usunięcie wszystkich tłumaczeń w tym języku. Jeśli w przyszłości język zostanie ponownie włączony, tłumaczenia będą musiały zostać ponownie dodane.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.

 2. W sekcji Nieopublikowane języki kliknij ikonę usuwania obok nieopublikowanego języka, który chcesz usunąć ze swojego sklepu.

 3. Kliknij Usuń.

Usunięcie języka powoduje również usunięcie języka z wszystkich rynków, do których został on dodany.

Zmień domyślny język sklepu online

Możesz zmienić domyślny język swojego sklepu. |Domyślny język sklepu jest używany w panelu administracyjnym Shopify, szablonie oraz w sekcji realizacji zakupu sklepu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.

 2. W sekcji Opublikowane języki kliknij opcję Zmień domyślną wartość obok języka, który jest Twoim aktualnym domyślnym językiem.

 3. Wybierz język z menu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo