Tłumaczenie i lokalizacja sklepu

W przypadku braku tłumaczeń zawartość Twojego sklepu online wyświetla się w Twoim głównym języku. Możesz przetłumaczyć zawartość swojego sklepu online za pomocą aplikacji Translate & Adapt, dodając własne tłumaczenia za pomocą plików CSV lub korzystając z kompatybilnej aplikacji firmy zewnętrznej. Po przetłumaczeniu sklepu klienci mogą przeglądać Twój sklep, realizować zakupy i otrzymywać powiadomienia w swoim lokalnym języku.

Dodawanie tłumaczeń za pomocą plików CSV

Możesz importować przetłumaczoną zawartość w plikach CSV. Importowanie własnych tłumaczeń za pomocą plików CSV pozwala na zarządzanie tłumaczeniami bez użycia aplikacji tłumaczeniowej firmy zewnętrznej.

Ograniczenia:

 • Nie można tłumaczyć tagów zasobów.
 • Aplikacja firmy zewnętrznej, z której korzystasz, może domyślnie nie obsługiwać sprzedaży w wielu językach. Jeśli nie masz pewności, czy aplikacja zapewnia taką obsługę, skontaktuj się z twórcą aplikacji.
 • Jeśli zmienisz uchwyt produktu, przekierowania adresu URL tego produktu nie będą obsługiwane dla adresów URL specyficznych dla języka.
 • Adresy URL produktów nie mogą być tłumaczone i pozostają w języku, w jakim zostały utworzone, nawet jeśli klient przegląda stronę w innym opublikowanym języku.

Poniższe ogólne kroki opisują proces eksportowania, edytowania i importowania tłumaczeń za pomocą plików CSV.

Krok 1: Eksportuj plik CSV

Z panelu administracyjnego Shopify możesz wyeksportować plik CSV zawierający aktualną listę tłumaczeń dla wybranych języków. Plik CSV zostanie wysłany do Ciebie pocztą elektroniczną.

Plik CSV zawiera następujące kolumny:

 • Typtyp zasobu, np. produkty, artykuły, kolekcje, strony lub blogi.
 • Identyfikacja — ID zasobu.
 • Polepole, takie jak tytuł, body_html lub meta_title.
 • Ustawienia regionalne — język, na który jest tłumaczona treść.
 • Rynek - rynek, dla którego utworzono treści.
 • Status — określa, czy tłumaczenie jest nieaktualne.
 • Domyślna treść — oryginalna treść do przetłumaczenia.
 • Przetłumaczona treść — przetłumaczona treść. Możesz dodać przetłumaczoną treść do tego wiersza.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia.
 2. Kliknij opcję Języki.
 3. Kliknij Eksportuj.
 4. Wybierz język, który chcesz wyeksportować. Możesz wybrać Wszystkie języki w celu eksportu tłumaczeń dla wszystkich języków, które obsługujesz.
 5. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz opcję Cała zawartość w celu eksportu wszystkich tłumaczeń.
  • Wybierz Metapola, jeśli używasz metapól w celu dodania zawartości do sklepu.
  • Wybierz opcję Nieaktualne, jeśli dodałeś(-aś) już tłumaczenia do swojego sklepu i chcesz eksportować tłumaczenia, które są nieaktualne, z Twoim domyślnym językiem.
  • Wybierz opcję Nieprzetłumaczona treść, aby wyeksportować tylko tę treść, która nie jest obecnie przetłumaczona.
 6. Kliknij opcję Eksportuj. Wyeksportowany plik CSV zostanie wysłany do Ciebie e-mailem.

Krok 2: Dodaj swoje tłumaczenia

Dodaj tłumaczenia bezpośrednio do kolumny Przetłumaczona treść wyeksportowanego pliku CSV, a następnie zapisz zmiany. Nie musisz modyfikować wartości w żadnej z pozostałych kolumn w pliku CSV.

Jeśli korzystasz z programu arkusza kalkulacyjnego do edycji pliku CSV, upewnij się, że Twój domyślny separator jest ustawiony na przecinki zamiast średników. W niektórych przypadkach kody HTML ze średnikami są zawarte w pliku eksportu CSV, co może spowodować nieprawidłowe renderowanie kolumn w programie arkusza kalkulacyjnego.

Krok 3: Importuj plik CSV

Po wyeksportowaniu i edycji pliku CSV z tłumaczeniami możesz zaimportować go do panelu administracyjnego Shopify w celu aktualizacji przetłumaczonej treści w sklepie online.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia.
 2. Kliknij opcję Języki.
 3. Kliknij Importuj.
 4. Kliknij opcję Dodaj plik, a następnie przejdź do pliku CSV z tłumaczeniami.
 5. Zaznacz opcję Nadpisz wszystkie istniejące tłumaczenia, jeśli chcesz, aby przetłumaczona treść w pliku CSV zastąpiła istniejące tłumaczenia. Odznacz opcję Nadpisz wszystkie istniejące tłumaczenia, jeśli chcesz zaimportować tylko nowo przetłumaczoną treść i nie zamierzasz zastępować żadnych istniejących tłumaczeń.
 6. Kliknij opcję Prześlij i kontynuuj.
 7. Sprawdź informacje dotyczące opcji Importuj język za pomocą pliku CSV, a następnie kliknij opcję Importuj. Jeśli plik CSV zawiera błędy, import zostanie zatrzymany, a błędy zostaną wyszczególnione na stronie opcji Importuj język za pomocą pliku CSV.
 8. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zawierający listę wszystkich przetłumaczonych treści, których import nie powiódł się lub które zostały pominięte.

Przetłumaczone typy i pola zasobów

Aby uzyskać informacje na temat typów zasobów, które można przetłumaczyć, zapoznaj się z dokumentacją referencyjną TranslatableResourceType.

Tagi, takie jak tagi produktów, tagi artykułów i tagi bloga nie mogą być tłumaczone.

Realizacja zakupu i powiadomienia e-mail

Po dodaniu i opublikowaniu języka przetłumaczona zawartość jest wyświetlana na stronie realizacji zakupu oraz we wszystkich powiadomieniach wysyłanych e-mailem do klienta. Strona realizacji zakupu wyświetla się w tym samym języku, którego klient używa do przeglądania Twojego sklepu online, i zawiera domyślne tłumaczenia na niektóre języki. Możesz także dostosować całą przetłumaczoną treść za pomocą kompatybilnej aplikacji tłumaczeniowej firmy zewnętrznej lub importować własne tłumaczenia za pomocą plików CSV.

Jeśli tłumaczenia są dostępne dla powiadomień e-mailem, są one automatycznie wysyłane do klienta w języku, w jakim złożył zamówienie. Możesz edytować profil klienta, aby zmienić język powiadomień, które otrzymuje klient.

Możesz dodawać lub edytować tłumaczenia powiadomień e-mailowych dla języków dodanych do swojego sklepu za pomocą aplikacji Shopify Translate & Adapt.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia.
 2. Kliknij Powiadomienia.
 3. Kliknij powiadomienie e-mail, które chcesz przetestować.
 4. Kliknij opcję Lokalizuj.
 5. Dodaj lub edytuj tłumaczenia powiadomień e-mail w edytowalnych polach w aplikacji Translate & Adapt.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl podgląd powiadomień e-mail

Możesz wyświetlić podgląd przetłumaczonych powiadomień mailowych. Aby wyświetlić ich podgląd, należy zapisać tłumaczenia powiadomień.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia.
 2. Kliknij Powiadomienia.
 3. Kliknij powiadomienie e-mail, którego podgląd chcesz wyświetlić.
 4. Kliknij Podgląd.
 5. Na stronie Podgląd kliknij rozwijaną listę języków, a następnie wybierz język, którego podgląd chcesz wyświetlić.

Tłumaczenia dostępne dla szablonów i strony realizacji zakupu

Profesjonalne tłumaczenia treści strony realizacji zakupu, banera plików cookie i domyślnej treści szablonów utworzonych przez Shopify są dostępne w następujących językach:

 • Chiński (uproszczony)
 • Chiński (tradycyjny)
 • Chorwacki
 • Czeski
 • Duński
 • Holenderski
 • Angielski
 • Fiński
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Grecki
 • Hinduski
 • Węgierski
 • Indonezyjski
 • Włoski
 • Japoński
 • Koreański
 • Litewski
 • Malajski
 • Norweski
 • Polski
 • Portugalski (Brazylia)
 • Portugalski (Portugalia)
 • Rumuński (Rumunia)
 • Rosyjski
 • Słowacki (Słowacja)
 • Słoweński (Słowenia)
 • Hiszpański
 • Szwedzki
 • Tajski
 • Turecki
 • Wietnamski

Status tłumaczenia

Przetłumaczona zawartość może mieć następujące statusy:

 • Przetłumaczona: Dostępne są tłumaczenia zawartości.
 • Nieaktualna: Zawartość w domyślnym języku została zaktualizowana, ale tłumaczenia nie odzwierciedlają aktualizacji.
 • Nieprzetłumaczona: Ten typ zawartości nie ma tłumaczeń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo