Karty prezentowe

Wartości i salda kart prezentowych są ustawione w walucie Twojego sklepu, ale klienci kupują je i realizują w swojej walucie lokalnej.

Ceny kart prezentowych są przeliczane poprzez pomnożenie kwoty karty prezentowej przez kurs wymiany walut. Ponieważ opłaty zostały już zastosowane, za zakupy dokonane za pomocą karty prezentowej nie stosuje się opłat za przeliczenie waluty. Reguły zaokrąglania nie są stosowane w przypadku kart prezentowych.

Wykorzystanie kart prezentowych

Gdy lokalna waluta klienta różni się od waluty Twojego sklepu, przeliczenie waluty odbywa się podczas wykorzystania karty prezentowej przy realizacji zakupu. Do tego przeliczenia używa się kursu wymiany z momentu wykorzystania karty prezentowej (a nie kursu wymiany, który obowiązywał podczas zakupu karty prezentowej).

Salda karty prezentowej

Salda na kartach prezentowych są podawane zawsze w walucie Twojego sklepu. Gdy zatem klient sprawdza saldo swojej karty prezentowej, jest ono wyrażone w walucie sklepu.

Stałe ceny

Ustalając konkretne ceny produktów dla różnych rynków, nie ustalaj konkretnych cen kart prezentowych. Salda kart prezentowych są zawsze wyrażone w domyślnej walucie Twojego sklepu i ustalenie konkretnej ceny karty prezentowej może spowodować straty finansowe.

Przykłady

Przykładowo, walutą Twojego sklepu są dolary amerykańskie (USD), a Ty sprzedajesz karty prezentowe po 100 $ (USD). Klient europejski, którego lokalna waluta to euro, kupuje kartę prezentową i płaci za nią w euro. Później ten sam klient tworzy zamówienie i płaci za nie za pomocą karty prezentowej. Przy realizacji zakupu saldo na karcie prezentowej jest przeliczane na euro i jego kwota jest wykorzystywana do płatności za zamówienie. Pieniądze, które pozostają na karcie prezentowej po dokonaniu płatności za zamówienie, są przeliczane z powrotem na dolary amerykańskie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo