Zwroty kosztów

Zwrot kosztów dla klienta jest zawsze realizowany w walucie, której użyto do zapłaty za zamówienie.

W przypadku zwrotu kosztów obowiązują następujące zasady:

  • Do zwrotu kosztów używa się tej samej metody płatności, która została użyta do płatności za zamówienie. Nie można dokonać zwrotu kosztów na inną kartę lub konto bankowe.
  • Zwroty kosztów są wykonywane w tej samej walucie, której klient użył do zapłaty za zamówienie. Jeśli klient zapłacił w euro, otrzyma zwrot w euro.
  • Jeśli waluta wymaga przeliczenia na potrzeby zwrotu kosztów, wówczas używany jest bieżący kurs wymiany waluty, a nie kurs wymiany waluty obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Zostanie Ci naliczona opłata za przeliczenie waluty, gdy płatność zostanie przeliczona, ale nie gdy dokonany zostanie zwrot kosztów. Opłaty za przeliczenie waluty i opłaty za transakcję kartą kredytową nie są zwracane w przypadku zwrotu kosztów.
  • Jeśli korzystasz z ręcznego kursu przeliczeniowego waluty, zwroty są obliczane na podstawie aktualnego kursu waluty.

Na tej stronie

Ryzyko walutowe

Ponieważ kursy przeliczeniowe waluty ulegają wahaniom, kurs w momencie płatności jest często inny niż kurs w momencie zwrotu kosztów. W rezultacie przeliczona kwota, którą otrzymujesz za zamówienie, zwykle nie jest równa przeliczonej kwocie, którą oddasz w ramach zwrotu kosztów. Na przeliczaniu waluty w celu zwrotu kosztów możesz zyskać lub stracić.

Przykład

Prowadzisz sklep, który sprzedaje w USD i EUR, a Twoją walutą wypłaty jest USD. Klient, którego preferowaną walutą jest euro, zamawia koszulę za 85 €. W momencie płatności 1 euro stanowi równowartość 1,18 USD. Po tym, jak klient zapłaci za koszulkę, kwota w EUR jest przeliczana na 100 USD do wypłaty.

Przykład transakcji z kursem wymiany
Produkt Kwota otrzymana w walucie lokalnej (wyświetlanej) klienta Kwota otrzymana po przeliczeniu na walutę wypłaty
Koszula 85 EUR 100 USD

Kilka tygodni później klient podejmuje decyzję o zwrocie koszuli. Zwracasz klientowi kwotę, którą pierwotnie zapłacił, 85 EUR. Kurs waluty zmienił się i teraz 1 euro to równowartość 1,29 USD. W rezultacie musisz zwrócić 110 USD, czyli o 10 USD więcej niż kwota, którą pierwotnie otrzymałeś(-aś) od klienta (100 USD):

Przykład zwrotu z różnicą kursową
Produkt Kwota zwrócona klientowi w walucie klienta Kwota zwrócona, która wymagała przeliczenia z waluty wypłaty
Koszula 85 EUR 110 USD

W tym przykładzie straciłeś(-aś) pieniądze ze względu na wahania kursów walut. Jeśli doszłoby do wahnięcia kursu wymiany w przeciwnym kierunku (na przykład 1 EUR stanowiłoby równowartość 1,05 USD), wówczas zyskał(-a)byś pieniądze.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo