Testowanie konfiguracji wielu walut

Po aktywacji sprzedaży w wielu walutach za pomocą narzędzia International należy przetestować obsługę klienta, aby upewnić się, że ceny są wyświetlane poprawnie w różnych walutach oraz że aplikacje i dostosowania nadal działają zgodnie z oczekiwaniami. Przeglądaj sklep, twórz zamówienia testowe i symuluj płacenie za nie za pomocą testowych numerów kart kredytowych.

Jeśli w Twoim sklepie nie ma selektora kraju, musisz go dodać.

Przeglądaj waluty w swoim sklepie

Możesz wyświetlić podgląd cen w każdej walucie w Twoim sklepie online.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > International.
  2. Kliknij rynek, który chcesz przetestować.
  3. Kliknij Podgląd.

Kompatybilność aplikacji z wieloma walutami

Niektóre aplikacje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli w Twoim sklepie jest aktywnych wiele walut. Zalecamy odwiedzenie Twojego sklepu online i przetestowanie środowiska klienta. Jeśli masz zainstalowane aplikacje do wykonywania poniższych zadań, przetestuj je, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami z wieloma walutami:

  • wyświetlanie wartości monetarnych, takich jak ceny lub sumy, w witrynie sklepu lub w raporcie
  • wysyłaj powiadomienia do swoich klientów, które zawierają wartości monetarne, takie jak ceny lub sumy.

Jeśli wystąpi problem z tymi aplikacjami, może to mieć wpływ na wrażenia klienta z Twojego sklepu. Na przykład klienci mogą być w stanie dokonać płatności, ale widzą nieprawidłowe kwoty.

Większość aplikacji publicznych została zaktualizowana w taki sposób, aby obsługiwała sprzedaż w wielu walutach, ale niektóre z nich nie zostały jeszcze zaktualizowane. Aplikacje niekompatybilne ze sprzedażą w wielu walutach są wyróżnione w panelu administracyjnym Shopify w obszarze Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

Jeśli masz zainstalowane aplikacje, które nie są kompatybilne z wieloma walutami, musisz odinstalować te aplikacje przed aktywacją sprzedaży w wielu walutach.

Kompatybilność z niestandardowymi aplikacjami

Jeśli otrzymasz powiadomienie o niestandardowych aplikacjach w panelu administracyjnym Shopify, Twój programista musi sprawdzić te aplikacje i ryzyka związane z korzystaniem z tych aplikacji podczas sprzedaży w wielu walutach.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo