Publikowanie produktów za pomocą narzędzia International

Korzystając z narzędzia International, możesz zdecydować, czy chcesz opublikować produkty na każdym rynku, który tworzysz. Opublikowanie produktu na danym rynku umożliwia klientom jego zakup na takim rynku. Jeśli nie sprzedajesz produktu na wszystkich rynkach, możesz cofnąć jego publikację na rynkach, na których nie chcesz go udostępniać. Na przykład, jeśli produkt jest zbyt ciężki do wysyłki za granicę, możesz zdecydować, że nie będziesz prezentować tego produktu klientom na rynkach międzynarodowych.

Publikując odpowiednie produkty na każdym rynku, zapewniasz, że klientom wyświetlane są tylko te produkty, które są dla nich dostępne.

Wymagania dotyczące publikowania produktów na każdym rynku

Aby możliwe było wyświetlenie produktów i cen dostosowanych do kraju lub regionu klienta, witryna sklepu musi używać selektora kraju. Selektor kraju pozwala klientom wybrać lokalizację, w której dokonują zakupów, dzięki czemu w Twoim sklepie wyświetlane są tylko produkty i ceny właściwe dla tej lokalizacji.

W przypadku szablonów, które nie mają wbudowanego selektora kraju, rozważ użycie aplikacji Geolocation, aby zapewnić klientom selektor kraju.

Wycofaj publikację produktu na określonym rynku

Po dodaniu nowego rynku wszystkie produkty są domyślnie publikowane na tym rynku. Możesz zatrzymać wyświetlanie produktu na dowolnym rynku, cofając jego publikację.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij rynek, z którego chcesz wycofać publikację produktu.
 3. Kliknij opcję Produkty i ceny.
 4. Opcjonalnie: Kliknij kartę Uwzględnione na liście produktów, aby wyświetlić tylko te produkty, które są aktualnie oferowane na rynku.
 5. Na liście produktów kliknij pole wyboru produktu, którego publikację chcesz wycofać na rynku, a następnie kliknij opcję Wyklucz z rynku.
 6. Kliknij opcję Wyklucz produkt, aby potwierdzić.

Opublikuj produkt na konkretnym rynku

Możesz wyświetlić produkt, którego publikacja została cofnięta, publikując go na rynku.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij rynek, na którym chcesz opublikować produkt.
 3. Kliknij opcję Produkty i ceny.
 4. Opcjonalnie: Kliknij kartę Wykluczone na liście produktów, aby wyświetlić tylko produkty obecnie wykluczone z rynku.
 5. Na liście produktów kliknij pole wyboru przy produkcie, który chcesz opublikować na rynku, a następnie kliknij Uwzględnij na rynku.
 6. Kliknij opcję Uwzględnij produkt.

Publikuj zbiorczo lub cofnij zbiorczą publikację produktów

Możesz publikować zbiorczo produkty lub cofnąć ich zbiorczą publikację na rynkach za pomocą edytora zbiorczego w panelu administracyjnym Shopify lub przesyłając plik CSV.

Kontroluj publikowanie na rynku za pomocą edytora zbiorczego

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Wybierz produkty, które chcesz opublikować lub których publikację chcesz cofnąć z rynków.
 3. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.
 4. Kliknij Kolumny, a następnie wybierz rynki, na których chcesz zmienić status publikowania.
 5. Na każdym rynku wybierz opcję publikacji produktu lub odznacz opcję cofania publikacji produktu.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Kontroluj publikowanie na rynku za pomocą plików CSV

Aby kontrolować publikowanie produktów na każdym rynku, najpierw wyeksportuj plik CSV dla produktów, które chcesz opublikować lub których publikację chcesz cofnąć. Plik eksportu CSV zawiera dodatkowe kolumny dla publikowania na każdym aktywnym rynku przy użyciu nazwy każdego rynku. Możesz zmodyfikować plik CSV, a następnie zaimportować go do swojego sklepu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Korzystanie z plików CSV.

Krok 1: Eksport produktów za pomocą pliku CSV

W panelu administracyjnym Shopify możesz wyeksportować plik CSV zawierający kolumny do publikowania dla każdego aktywnego rynku.

Jeśli chcesz wyeksportować tylko niektóre z produktów, możesz odfiltrować listę produktów, aby wyświetlić i wybrać określone produkty do eksportu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przejdź do sekcji Eksport produktów.

Krok 2: Zmodyfikuj plik CSV

Możesz edytować plik CSV produktów wyeksportowany z Shopify, aby zmienić status publikowania produktów. Jeśli usuniesz kolumnę dla aktywnego rynku, istniejący status publikowania pozostanie niezmieniony.

Nagłówki kolumn w pliku CSV powinny być zgodne z nazwą każdego z Twoich rynków. Na przykład, jeśli masz rynek o nazwie North America, nagłówek kolumny do wprowadzenia zmiany publikowania produktu dla tego rynku będzie wyglądał następująco: Uwzględniono / Ameryka Północna.

Aby opublikować produkt na rynku, wprowadź wartość PRAWDA w odpowiedniej kolumnie. Aby cofnąć publikację produktu z rynku, wprowadź wartość FAŁSZ w odpowiedniej kolumnie.

Nie można używać pliku CSV do ustawiania różnych reguł publikowania dla wielu krajów lub regionów na tym samym rynku, chyba że każdy z krajów lub regionów został utworzony jako rynek.

Importowanie produktów za pomocą pliku CSV

Po zmodyfikowaniu pliku CSV produktu w celu opublikowania produktów lub cofnięcia ich publikacji można zaimportować plik do panelu administracyjnego Shopify. Plik CSV produktu nie musi zawierać pełnych informacji o produkcie, ale musi zawierać co najmniej kolumny Uchwyt, Tytuł, Opcja wariantu oraz kolumny publikacji na rynku, które chcesz zaimportować.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przejdź do sekcji Importowanie produktów za pomocą pliku CSV.

Filtrowanie produktów według statusu publikacji

Aby dowiedzieć się, które produkty są opublikowane na określonym rynku, możesz filtrować listę produktów, aby wyświetlić tylko te produkty, które są uwzględnione na rynku lub z niego wykluczone.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij rynek, do którego chcesz dołączyć produkt.
 3. Kliknij opcję Produkty i ceny.
 4. Na liście produktów wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij opcję Uwzględnione, aby wyświetlić wszystkie produkty, które są opublikowane na rynku.
  • Kliknij opcję Wykluczone, aby wyświetlić wszystkie produkty, których publikacja na rynku została cofnięta.

Wersje robocze zamówień i edycja zamówień

Publikowanie produktu na poszczególnych rynkach nie ma zastosowania do wersji roboczych zamówień ani w przypadku edycji zamówień. Na przykład, jeśli masz produkt, którego publikację wycofano z rynku Wielkiej Brytanii, ale masz klienta w Wielkiej Brytanii, któremu chcesz sprzedać ten produkt w drodze wyjątku, możesz utworzyć dla takiego klienta wersję roboczą zamówienia.

Podobnie edycja produktów w zamówieniu umożliwia nadpisanie reguł publikowania produktów ustawionych w narzędziu International w przypadkach, w których chcesz zastosować wyjątki dla klientów.

Wyniki wyszukiwania w sklepie online

Jeśli korzystasz z funkcji wyszukiwania w sklepie online Shopify, aby ułatwić klientom znalezienie Twoich produktów, wyniki wyszukiwania klienta będą zawierać tylko produkty opublikowane na ich rynku. Jeżeli w Twoim sklepie używana jest zewnętrzna aplikacja do wyszukiwania, musisz zapytać twórcę aplikacji, czy funkcja wyszukiwania wykorzystywana w Twoim sklepie umożliwia filtrowanie według rynku.

Przekierowanie

Kiedy klient sklepu online ogląda produkt, który nie może mu zostać sprzedany w jego kraju lub regionie, zostaje on przekierowany na główną stronę sklepu. Przykład: sklep, dla którego rynkiem podstawowym są Stany Zjednoczone, odwiedza klient, który chce, by jego zamówienie zostało wysłane do Wielkiej Brytanii. Klient ogląda produkt, który może być sprzedawany tylko w Stanach Zjednoczonych, a następnie używa selektora kraju dostępnego w sklepie, aby przełączyć się na Wielką Brytanię. Ponieważ produkt, który oglądał, nie może być sprzedawany w Wielkiej Brytanii, klient zostaje przekierowany na główną stronę sklepu.

Ograniczenia

Gdy publikujesz lub usuwasz produkty dla danego rynku, zmiany te dotyczą tylko sklepu internetowego, niestandardowych witryn sklepowych lub kanałów korzystających z dyrektywy inContext. Wszystkie inne kanały nie obsługują jeszcze publikowania produktów dla rynku, a opublikowane produkty będą domyślnie dostępne na wszystkich rynkach. Pracujemy nad dodaniem wsparcia dla wszystkich kanałów sprzedaży.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo