Eksport GoBD

Aplikacja GoBD-Export pomaga eksportować dane sklepu, takie jak dane dotyczące zamówień, produktów i użytkowników, jeśli dane te są wymagane przez niemieckie organy podatkowe. Dane są kompilowane zgodnie ze standardami ustanowionymi przez GoBD.

Firma Audicon potwierdziła, że aplikacja GoBD-Export jest zgodna ze standardami GoBD.

Informacje o GoBD

GoBD to niemiecki zbiór zasad dotyczących właściwego zarządzania księgami, ewidencją i dokumentami w formie elektronicznej i ich przechowywania oraz dostępu do danych. Reguluje wszystkie wymogi niemieckich organów podatkowych w zakresie danych księgowych i podatkowych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Określa również wytyczne dotyczące sposobu uzyskiwania przez niemieckie organy podatkowe dostępu do danych elektronicznych podczas kontroli podatkowych. GoBD pomaga ustalić dane, jakie mają być przechowywane zgodnie z wymogami urzędu skarbowego, oraz czynności, które mogą być wykonywane przez kontrolera w ramach kontroli podatkowej.

GoBD obowiązuje 1 stycznia 2015 roku. Zastępuje wcześniej obowiązujące „Zasady dostępu do danych i kontroli dokumentów cyfrowych” (GDPdU) oraz „Zasady prawidłowego prowadzenia skomputeryzowanych systemów księgowych” (GoBS).

Eksportuj dane sklepu dla GoBD

Z aplikacji GoBD-Export możesz wyeksportować niezbędne dane sklepu dla danego roku.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij GoBD-Export.

  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. W sekcji GoBD-Export kliknij opcję Eksportuj dane GoBD.

  5. W menu rozwijanym Rok wybierz rok, dla którego chcesz wyeksportować dane sklepu.

  6. Kliknij Eksportuj.

Po kliknięciu przycisku Eksportuj pojawi się komunikat zawierający informację, że Twoje dane GoBD są eksportowane, oraz adres e-mail, na który dane zostaną wysłane. Po zakończeniu eksportu otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania danych. Link z wiadomości e-mail wygaśnie po 7 dniach.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo