Zmiana ilości zapasów według lokalizacji

Jeśli musisz zaktualizować ilości zapasów w lokalizacji, możesz to zrobić na kilka sposobów na stronie Zapasy.

Zmiana ilości zapasów w lokalizacji dla wybranych produktów

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Zapasy.

 2. W rozwijanym menu lokalizacji wybierz jedną lokalizację.

 3. Opcjonalnie: Filtruj lub przeszukaj listę produktów.

 4. Dla każdego produktu, który chcesz zaktualizować:

  1. W kolumnie Aktualizuj ilość wprowadź zmiany ilości. Możesz wprowadzić liczbę dodatnią lub ujemną albo zero.
  2. Kliknij opcję Dodaj lub Ustaw, a następnie kliknij Zapisz.

Jeśli produktu nie ma na liście dla tej lokalizacji, oznacza to, że nie śledzisz zapasów dla tego produktu lub produkt nie jest magazynowany w tej lokalizacji.

Zmiana ilości zapasów o tę samą ilość dla wszystkich produktów

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Zapasy.

 2. W rozwijanym menu lokalizacji wybierz jedną lokalizację.

 3. Opcjonalnie: Filtruj lub przeszukaj listę produktów.

 4. Wybierz produkty, korzystając z pól wyboru.

 5. Kliknij Czynności > Aktualizuj ilość.

 6. Wprowadź zmianę ilości. Możesz wprowadzić liczbę dodatnią lub ujemną albo zero.

 7. Kliknij opcję Dodaj lub Ustaw, a następnie kliknij Zapisz.

Możesz aktualizować ilości zapasów na różne sposoby na stronie Produkty. Niektóre z metod opisano tutaj.

Niezależnie od stosowanego podejścia upewnij się, że zaznaczono opcję Shopify śledzi ilość produktu na liście Polityka zapasów w taki sposób, aby można było zobaczyć i zmienić ilości zapasów.

Zmiana ilości zapasów dla jednego produktu

Sposób aktualizacji ilości dla pojedynczego produktu zależy od tego, czy produkt ma warianty.

Produkt bez wariantów

Produkt z wariantami

Zmiana ilości zapasów za pomocą edytora zbiorczego

Korzystając z edytora zbiorczego, możesz zmienić ilości zapasów dla wielu wariantów produktu i lokalizacji. Edytor zbiorczy to strona przedstawiająca wiersze i kolumny danych podobne do arkusza kalkulacyjnego.

Kroki:

 1. Przejdź do Produktów.

 2. Wybierz produkt z wariantami, dla których chcesz edytować ilości zapasów.

 3. W sekcji Warianty kliknij Edytuj warianty > Otwórz edytor zbiorczy.

 4. Zmień wartości w wierszach i kolumnach, klikając komórkę:

- Zapasy zarządzane przez - wybierz, czy Shopify lub aplikacja zarządza zapasami. - Dostępne w - dla każdej lokalizacji, skoryguj ilości zapasów. Możesz określić Stocked lub Not stocked, w zależności od tego, czy jest zaznaczona opcja Śledź ilość. - Śledź ilość - Jeśli zaznaczone, możesz zmienić ilości. Jeśli nie jest zaznaczona, zapasy nie są śledzone, a wartości będą Stocked lub Not stocked.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo