Zmiana ilości zapasów według lokalizacji

Jeśli musisz zaktualizować ilości zapasów w lokalizacji, możesz to zrobić na kilka sposobów na stronie Zapasy.

Zmiana ilości zapasów w lokalizacji dla wybranych produktów

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Zapasy.

 2. Jeśli masz kilka lokalizacji, wybierz lokalizację z menu rozwijanego.

 3. Opcjonalnie: Filtruj lub przeszukaj listę produktów.

 4. Możesz skorygować dostępną ilość pojedynczego wariantu lub wielu wariantów o tę samą wartość.

- Aby skorygować pojedynczy wariant, wprowadź ilość w kolumnie Edytuj dostępną ilość. - Aby skorygować wiele wariantów o tę samą wartość, wybierz warianty, które chcesz edytować, i kliknij opcje Więcej czynności > Aktualizuj ilość.

 1. Zmień ilość zapasów.

- Aby skorygować ilość o określoną wartość, kliknij opcję Dodaj, a następnie wprowadź liczbę. W celu redukcji istniejących zapasów można wprowadzić liczbę ujemną. - Aby ustawić nowy łączny spis zapasów, kliknij opcję Ustaw, a następnie wprowadź liczbę.

 1. Kliknij opcję Zapisz. Nowa suma znajduje się w kolumnie Dostępne.

Jeśli produktu nie ma na liście dla tej lokalizacji, oznacza to, że nie śledzisz zapasów dla tego produktu lub produkt nie jest magazynowany w tej lokalizacji.

Zmiana ilości zapasów za pomocą edytora zbiorczego

Korzystając z edytora zbiorczego, możesz zmienić ilości zapasów dla wielu wariantów produktu i lokalizacji. Edytor zbiorczy to strona przedstawiająca wiersze i kolumny danych podobne do arkusza kalkulacyjnego.

Kroki:

 1. Przejdź do Produktów.

 2. Wybierz produkt z wariantami, dla których chcesz edytować ilości zapasów.

 3. W sekcji Warianty kliknij Edytuj warianty > Otwórz edytor zbiorczy.

 4. Zmień wartości w wierszach i kolumnach, klikając komórkę:

- Zapasy zarządzane przez - wybierz, czy Shopify lub aplikacja zarządza zapasami. - Dostępne w - dla każdej lokalizacji, skoryguj ilości zapasów. Możesz określić Stocked lub Not stocked, w zależności od tego, czy jest zaznaczona opcja Śledź ilość. - Śledź ilość - Jeśli zaznaczone, możesz zmienić ilości. Jeśli nie jest zaznaczona, zapasy nie są śledzone, a wartości będą Stocked lub Not stocked.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo