Włączanie wielu lokalizacji

Aby można było śledzić zapasy w wielu lokalizacjach, musisz włączyć lokalizacje w następujących okolicznościach:

 • Jeśli jesteś sprzedawcą w punkcie sprzedaży (POS), który ma już wiele lokalizacji Shopify POS i chcesz zarządzać zapasami w wielu lokalizacjach, musisz włączyć śledzenie zapasów w wielu lokalizacjach. Wykonaj kroki opisane na tej stronie, aby włączyć lokalizacje w Twoim sklepie.

 • Jeśli obecnie masz tylko jedną lokalizację w Shopify lub masz jedną lokalizację, a także korzystasz z usług realizacji firm zewnętrznych, nie są konieczne żadne kroki konwersji. Pomiń kroki na tej stronie. Możesz rozpocząć dodawanie i korzystanie z większej liczby lokalizacji w razie potrzeby.

 • Jeśli korzystasz ze świadczonej przez firmę zewnętrzną usługi realizacji dla produktu, nie możesz magazynować produktu w zarządzanych przez siebie lokalizacjach.

Nawet jeśli masz tylko jedną lokalizację, musisz włączyć dostęp do najnowszych funkcji Shopify, takich jak dostawa lokalna. Nie będzie to mieć wpływu na ustawienia Twojej bieżącej lokalizacji.

Włączanie wielu lokalizacji

Przed włączeniem śledzenia zapasów w wielu lokalizacjach wykonaj następujące czynności:

 • Przeczytaj Rozpoczęcie pracy z lokalizacjami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób konwersja wpływa na Twój sklep po włączeniu lokalizacji.

 • Jeśli masz prywatne aplikacje opracowane dla swojego sklepu, upewnij się, że są zaktualizowane, aby korzystać z funkcji śledzenia zapasów dla wielu lokalizacji.

 • Jeśli to możliwe, włącz lokalizacje i zaktualizuj ilości zapasów, gdy sklepy detaliczne są zamknięte i gdy nie ma wielu transakcji sprzedaży online. Na przykład nie włączaj lokalizacji podczas wydarzeń wyprzedaży online, takich jak szybka wyprzedaż.

 • Jeśli włączono już kilka lokalizacji, nie zobaczysz opcji opisanych w poniższych krokach.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako użytkownik z uprawnieniami do ustawień.
 2. Przejdź do opcji: Ustawienia > Lokalizacje.
 3. Kliknij opcję Włącz zapasy w lokalizacjach.
 4. Kliknij pole wyboru, aby potwierdzić, że istniejące zapasy zostaną przypisane do Twojego miejsca nadania przesyłki.
 5. Kliknij ponownie opcję Włącz zapasy w lokalizacjach.
 6. Rozpocznij pracę z lokalizacjami, aby skonfigurować lokalizacje w swoim sklepie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo