Włączanie wielu lokalizacji

W zależności od sposobu prowadzenia sklepu może być konieczne włączenie lokalizacji, zanim będzie możliwe śledzenie zapasów w wielu lokalizacjach:

 • Jeśli jesteś sprzedawcą w punkcie sprzedaży (POS), który ma już wiele lokalizacji Shopify POS i chcesz zarządzać zapasami w wielu lokalizacjach, musisz włączyć śledzenie zapasów w wielu lokalizacjach. Wykonaj kroki opisane na tej stronie, aby włączyć lokalizacje w Twoim sklepie.

 • Jeśli obecnie masz tylko jedną lokalizację w Shopify lub masz jedną lokalizację, a także korzystasz z usług realizacji firm zewnętrznych, nie są konieczne żadne kroki konwersji. Pomiń kroki na tej stronie. Możesz rozpocząć dodawanie i korzystanie z większej liczby lokalizacji w razie potrzeby.

 • Jeśli korzystasz ze świadczonej przez firmę zewnętrzną usługi realizacji dla produktu, nie możesz magazynować produktu w zarządzanych przez siebie lokalizacjach.

Włączanie wielu lokalizacji

Przed włączeniem śledzenia zapasów w wielu lokalizacjach wykonaj następujące czynności:

 • Przeczytaj sekcję Rozpocznij pracę z lokalizacjami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób konwersja wpłynie na Twój sklep i zdecydować, czy włączyć lokalizacje.

 • Jeśli masz prywatne aplikacje opracowane dla swojego sklepu, upewnij się, że są zaktualizowane, aby korzystać z funkcji śledzenia zapasów dla wielu lokalizacji.

 • Jeśli to możliwe, włącz lokalizacje i zaktualizuj ilości zapasów, gdy sklepy detaliczne są zamknięte i gdy nie ma wielu transakcji sprzedaży online. Na przykład nie włączaj lokalizacji podczas wydarzeń wyprzedaży online, takich jak szybka wyprzedaż.

 • Jeśli włączono już kilka lokalizacji, nie zobaczysz opcji opisanych w poniższych krokach.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako użytkownik z uprawnieniami do ustawień.
 2. Przejdź do opcji: Ustawienia > Lokalizacje.
 3. Kliknij opcję Włącz zapasy w lokalizacjach.
 4. Kliknij pole wyboru, aby potwierdzić, że istniejące zapasy zostaną przypisane do Twojego miejsca nadania przesyłki.
 5. Kliknij ponownie opcję Włącz zapasy w lokalizacjach.
 6. Rozpocznij pracę z lokalizacjami, aby skonfigurować lokalizacje w swoim sklepie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo