Rozpoczęcie pracy z lokalizacjami

Śledzenie zapasów dla wielu lokalizacji jest włączone we wszystkich sklepach Shopify. Aby sprawdzić, czy w Twoim sklepie są włączone lokalizacje, przejdź w panelu administracyjnym Shopify do opcji Ustawienia > Lokalizacje.

Jeśli w Twoim sklepie włączono lokalizacje, zostanie wysłane powiadomienie z prośbą o zapoznanie się z sekcją Dowiedz się więcej o lokalizacjach. Wykonaj kroki zalecone na tej stronie, aby skonfigurować swój sklep z lokalizacjami.

Jeśli lokalizacje nie są włączone w Twoim sklepie, dostępna będzie opcja Włącz zapasy w lokalizacjach. Przeczytaj poniższe sekcje, aby dowiedzieć się, jaki wpływ na Twój sklep może mieć włączenie lokalizacji. Kiedy będziesz gotowy(-a), możesz włączyć wiele lokalizacji.

Lokalizacje

Maksymalna liczba lokalizacji, które możesz mieć, zależy od planu subskrypcji Shopify Twojego sklepu:

 • Shopify Lite - 3
 • Basic Shopify - 4
 • Shopify-5
 • Advanced Shopify-8
 • Shopify Plus - 20 (Skontaktuj się z pomocą techniczną Plus, jeśli potrzebujesz więcej niż 20 lokalizacji.)

Dezaktywowane lokalizacje nie są wliczane do limitu lokalizacji. Informacje o limicie lokalizacji i liczbie wykorzystanych lokalizacji znajdują się na stronie ustawień Lokalizacje.

Aplikacje, z których korzystasz na potrzeby fizycznego magazynowania zapasów, są traktowane jako lokalizacje. Aplikacje takie obejmują aplikacje dropshippingowe, usługi logistyczne firm zewnętrznych oraz niestandardowe usługi realizacji. Na przykład aplikacja może być magazynem, który realizuje zamówienia w Twoim imieniu. Aplikacje lokalizacji są wymienione w ustawieniach Lokalizacje w sekcji Aplikacje i niestandardowe lokalizacje realizacji. Mimo, że aplikacje te są traktowane jako lokalizacje, nie są wliczane do limitu lokalizacji.

Po włączeniu śledzenia zapasów dla wielu lokalizacji w Twoim sklepie sprawdź, czy lokalizacje wymienione w panelu administracyjnym Shopify są zgodne z lokalizacjami, których używasz do magazynowania i zarządzania zapasami.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Lokalizacje. Twoje lokalizacje są wymienione w opcji Lokalizacje oraz Aplikacje i niestandardowe lokalizacje realizacji.

 2. Opcjonalnie: Możesz tworzyć i modyfikować lokalizacje lub dezaktywować lokalizacje, których już nie używasz.

Lokalizacje i prywatne aplikacje

Jeśli masz prywatną aplikację, która została opracowana specjalnie dla Twojego sklepu, musisz ją zaktualizować, aby używać funkcji śledzenia zapasów dla wielu lokalizacji. Otrzymasz powiadomienie na stronie Lokalizacje umożliwiające ustalenie, które aplikacje wymagają aktualizacji. Jednak najlepiej jest sprawdzić u programisty aplikacji, czy aplikacja wymaga aktualizacji.

Programiści mogą dowiedzieć się więcej o migracji umożliwiającej obsługę wielu lokalizacji.

Filtry lokalizacji

Po skonfigurowaniu lokalizacji filtr lokalizacji pojawia się w panelu administracyjnym Shopify na stronach i sekcjach, w których ma zastosowanie, np. strona Zamówienia i strona Zapasy. W poniższym przykładzie przedstawiono filtr w sekcji Warianty na stronie szczegółów produktu:

Menu lokalizacji na stronie produktu

Po wybraniu lokalizacji w filtrze strona zachowuje wybór, dopóki go nie zmienisz. Wybrana lokalizacja strony jest przechowywana w pliku cookie przeglądarki, więc nie jest zachowywana na urządzeniach lub w przeglądarkach.

Ilości zapasów

Jeśli włączone jest śledzenie zapasów dla wielu lokalizacji, wszystkie istniejące ilości zapasów są przypisywane do lokalizacji Miejsce nadania przesyłki. Lokalizacja miejsca nadania przesyłki to adres, który jest używany do obliczania stawek wysyłki. Jeśli chcesz, aby wszystkie ilości zostały przypisane do innej lokalizacji, gdy lokalizacje są włączone, możesz zmienić lokalizację Miejsce nadania przesyłki.

Kroki

Po włączeniu wielu lokalizacji nazwa miejsca nadania przesyłki zmienia się na lokalizację domyślną. Możesz zmienić lokalizację domyślną na stronie Lokalizacje.

Jeśli produkt jest śledzony za pomocą aplikacji dotyczącej zapasów, jego ilości zostaną przypisane tylko do tej lokalizacji aplikacji. Możesz zmienić lokalizacje, do których przypisane są produkty.

Musisz zaktualizować ilości zapasów we wszystkich lokalizacjach, aby upewnić się, że ilości zapasów są prawidłowe.

Jeśli to możliwe, zaktualizuj ilości zapasów, gdy punkty sprzedaży detalicznej są zamknięte i gdy nie są realizowane duże wydarzenia związane z wyprzedażą online. Możesz fizycznie policzyć swoje zapasy w każdej lokalizacji i zarejestrować te dane, aby upewnić się, że ilości zapasów są prawidłowe w Shopify.

Jeśli masz małą liczbę lokalizacji i produktów, zaktualizuj ilości zapasów na stronie Zapasy.

Jeśli masz dużą liczbę lokalizacji i produktów, zaktualizuj ilości zapasów, eksportując i importując zapasy za pomocą pliku CSV lub używając zbiorczego edytora zapasów.

Przykład aktualizacji ilości zapasów

Załóżmy, że masz sklep z trzema lokalizacjami, a Ottawa jest Twoim miejscem nadania przesyłki. Jeśli dla Twojego sklepu nie włączono wielu lokalizacji, produkt w ilości 20 sztuk zostanie połączony w jedną ilość zapasów:

Ottawa, Montreal i Toronto: 20 pozycji

Po włączeniu wielu lokalizacji Ottawa stanie się domyślną lokalizacją i zostaną do niej przypisane wszystkie ilości:

 • Ottawa: 20 pozycji
 • Montreal: 0 pozycji
 • Toronto: 0 pozycji

Musisz zaktualizować ilości zapasów, aby dla każdej lokalizacji wyświetlana była rzeczywista ilość, która jest w niej dostępna:

 • Ottawa: 10 pozycji
 • Montreal: 6 pozycji
 • Toronto: 4 pozycje

Stawki wysyłki przy korzystaniu z wielu lokalizacji

Po włączeniu wielu lokalizacji stawki wysyłki są obliczane na podstawie adresu domyślnej lokalizacji sklepu, a nie lokalizacji realizacji dla każdego zamówienia. Oznacza to, że wszystkie lokalizacje mają tę samą strefę wysyłki.

Jeśli oferujesz darmową lub ryczałtową wysyłkę dla wszystkich zamówień, nie musisz zmieniać ustawień wysyłki.

Jeśli stawki wysyłki różnią się znacząco w zależności od lokalizacji, możesz zmienić domyślną lokalizację.

Jeśli chcesz oferować różne stawki wysyłki z różnych lokalizacji, możesz aktywować wysyłkę z wielu miejsc nadania, aby użyć profili wysyłki. Dzięki opcji wysyłki z wielu miejsc nadania podczas realizacji zakupu sprzedawcy mogą wyświetlać klientom szybkość wysyłki.

Realizacje

W przypadku sklepów z kilkoma lokalizacjami realizacje zmieniają się w następujący sposób:

 • Lokalizacja, do której przypisane są zamówienia składane za pośrednictwem dowolnego kanału sprzedaży online, zależy od tego, czy aktywowano wysyłkę z wielu miejsc nadania i ustawiono profile wysyłki: - Jeśli nie aktywujesz wysyłki z wielu miejsc nadania lub nie skonfigurujesz profili wysyłki, zamówienia zostaną przypisane do lokalizacji, z której powinny być realizowane, na podstawie listy priorytetów i dostępnych zapasów. Możesz ustawić priorytet lokalizacji dla realizacji zamówień, aby określić lokalizacje, do których zamówienia powinny być przypisywane w pierwszej kolejności. Jeśli jakakolwiek lokalizacja może zrealizować całe zamówienie, zapasy są pobierane z tej lokalizacji. Jeśli żadna lokalizacja nie może zrealizować całego zamówienia, tworzone jest podzielone zamówienie, które jest przypisywane do wielu lokalizacji. W przypadku każdego zamówienia możesz zmienić lokalizację, z której je zrealizujesz, na stronie szczegółów zamówienia. Przykład realizacji z wykorzystaniem priorytetu lokalizacji jest opisany szczegółowo w sekcji Przykład - Realizacja zamówienia online.

 • Zamówienia Shopify POS używają dostępnych zapasów z lokalizacji, w której dokonywana jest sprzedaż.

 • Możesz zdecydować, czy lokalizacja realizuje zamówienia online.

 • W przypadku wersji roboczych zamówień proces tworzenia zamówienia nie ulega zmianie. Pozycje dodane do wersji roboczej zamówienia są przypisywane do lokalizacji realizacji na podstawie priorytetu i dostępnych zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo