Ustalanie cen międzynarodowych

Oprócz ustawiania reguł zaokrąglania dla cen produktów i stawek wysyłki możesz również sterować ustalaniem cen międzynarodowych, ustawiając oddzielne ceny produktów i korekty cen dla krajów i regionów.

Dzięki ustawieniu stałych cen produktów można określić cenę dowolnego produktu w dowolnym kraju lub regionie. Jeśli masz dużą liczbę produktów, dla których chcesz ustawić stałe ceny, możesz importować ceny za pomocą pliku CSV. Jeżeli korzystasz z aplikacji lub integracji firmy zewnętrznej, możesz ustawić ceny produktów dla kraju lub regionu za pomocą interfejsu Shopify API.

Korekty cen to procentowe zwiększenie lub zmniejszenia bazowych cen produktów w Twoim sklepie. Dostosowanie ceny dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych klientom w kraju lub regionie.

Możesz wyświetlić zestawienie pokazujące, jak każda cena produktu jest obliczana dla każdego rynku.

Opłaty za przeliczenie

Opłaty za przeliczenie waluty mają zastosowanie do wszystkich zamówień wielowalutowych i są automatycznie uwzględniane w przeliczonej cenie. Jeśli ustawiasz stałe ceny dla rynku, musisz uwzględnić opłaty za przeliczenie waluty w stałych cenach.

Zachowania związane z realizacją zakupu

Jeśli prowadzisz sprzedaż w wielu walutach za pomocą usługi Shopify Payments, klienci mogą dokonywać płatności za zakupy w dowolnej obsługiwanej walucie, chyba że Twoje ceny są dostosowane do rynku. Rynek ma dostosowane ceny, gdy używany jest na nim ręczny kurs przeliczeniowy waluty, procentowa korekta cen lub stałe ceny dla wszystkich produktów.

Adres wysyłki klienta jest używany do określenia rynku, do którego należy dany klient. Jeśli klient zdecyduje się na wysyłkę do kraju lub regionu, który różni się od tego, który wybrał na stronie sklepu, wtedy jego ceny na stronie realizacji zakupu zmienią się stosownie do miejsca docelowego wysyłki w przypadku zmiany na rynek niestandardowy lub przejścia z rynku niestandardowego. Są to ograniczenia realizacji zakupu. Jeśli używasz metody płatności, która nie obsługuje ograniczeń realizacji zakupu, klienci będą mogli zrealizować zakup w dowolnej włączonej przez Ciebie walucie, nawet jeśli nie jest ona zgodna z ich adresem wysyłki.

Załóżmy, że jesteś sprzedawcą, dla którego głównym rynkiem jest Kanada, a Stany Zjednoczone to rynek ze stałymi cenami dla wszystkich Twoich produktów. Jeśli klient realizuje zakup w dolarach kanadyjskich (CAD) i wybiera wysyłkę na adres w Stanach Zjednoczonych, Shopify zmieni ceny na dolary amerykańskie (USD), zachowując zgodność ze stałymi cenami. Klienci są informowani, że ich ceny zmieniły się zgodnie z miejscem wysyłki.

Poniższa tabela zawiera listę głównych bramek dla Shopify Payments i ich poziomu wsparcia.

Obsługiwane bramki
Metoda płatności Bramka płatnicza Pomoc techniczna
Karta kredytowa Realizacja zakupu za pomocą karty kredytowej W pełni obsługiwane
Metody płatności Express Shop Pay W pełni obsługiwane
Apple Pay Obsługiwane, ale bez ograniczeń realizacji zakupu
Google Pay Obsługiwane, ale bez ograniczeń realizacji zakupu
Lokalne metody płatności Klarna W pełni obsługiwane
Sofort W pełni obsługiwane
iDeal W pełni obsługiwane
Płatności EPS W pełni obsługiwane
Bancontact W pełni obsługiwane
Alternatywne metody płatności PayPal Express Obsługiwane, ale bez ograniczeń realizacji zakupu
Amazon Pay Nieobsługiwane. Ceny przeliczane na walutę sklepu
Inne Nieobsługiwane. Ceny przeliczane na walutę sklepu

Główne bramki firm zewnętrznych nie są obsługiwane. Możesz jednak użyć fikcyjnej bramki testowej, aby symulować ustalanie cen dla zamówień zagranicznych.

W przypadku dostosowań cen międzynarodowych lub ustalonych cen działają tylko metody bramki, które korzystają ze strony koszyka Shopify i realizacji zakupu. Jeśli używasz dynamicznych przycisków realizacji zakupu Kup teraz bezpośrednio na stronie produktu, która zawiera usługę Apple Pay i Google Pay, koszyk jest pomijany, a ceny międzynarodowe nie są stosowane. Aby uniknąć tej sytuacji, wyłącz przyciski Kup teraz na stronach produktów, jeśli korzystasz z funkcji dostosowań cen międzynarodowych lub ustalonych cen.

Ustawianie korekt cen dla rynku

Ustawienie dostosowania cen pozwala zwiększyć lub zmniejszyć cenę wszystkich produktów dla określonego kraju lub regionu. Dostosowania cen są wyświetlane jako procent, co oznacza, że dostosowanie +100% podwaja cenę artykułu, a dostosowanie -50% obniża cenę artykułu o połowę.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. W sekcji Inne rynki kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, dla którego chcesz dostosować ceny.

 3. Kliknij Zarządzaj obok opcji Waluta i ceny.

 4. W sekcji Korekta ceny kliknij +, aby ustawić zwiększenie korekty ceny lub -, aby ustawić obniżenie korekty ceny.

 5. Wprowadź procent korekty.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz również tworzyć korekty cen dla kraju lub regionu za pomocą API cennika.

Ustaw stałe ceny produktów dla rynku

Na stronie Rynki w panelu administracyjnym Shopify możesz ustawić ceny poszczególnych produktów dla każdego aktywnego rynku. Możliwe jest ustawienie stałych cen dla niektórych lub wszystkich produktów i wariantów. Dla rynków wielokrajowych można ustawić tylko stałe ceny za pomocą podstawowej waluty danego rynku. Ustawione stałe ceny automatycznie nadpisują przeliczane ceny międzynarodowe dla każdego aktywowanego rynku.

Jeśli chcesz utworzyć stałe ceny sprzedaży dla produktów na rynkach międzynarodowych, możesz to zrobić, importując ceny za pomocą pliku CSV. Nie można tworzyć cen sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Aby ustawić stałą cenę, wprowadź cenę międzynarodową w walucie podstawowej każdego rynku. Na przykład głównym rynkiem Gabriela są Stany Zjednoczone, a walutą dolary amerykańskie. Ma on rynek jednokrajowy obejmujący Kanadę, na którym podstawową walutą są dolary kanadyjskie, oraz rynek wielokrajowy obejmujący Australię i Nową Zelandię, gdzie walutą podstawową są dolary australijskie. Gabriel wprowadza stałe ceny dla każdego rynku w następujący sposób:

 • Na rynku obejmującym Kanadę wprowadza cenę, która ma być wyświetlana klientom w Kanadzie. Na przykład dla produktu, który ma być wyświetlany w cenie 5 CAD, wprowadza 5.00.

 • Na rynku obejmującym Australię wprowadza cenę, która ma być wyświetlana klientom w Australii. Na przykład dla produktu o cenie 6 AUD wprowadza 6.00.

Ponieważ nie można wprowadzić stałych cen dla wielu krajów w ramach tego samego rynku, dla klientów Gabriela w Nowej Zelandii wyświetlane są ceny przeliczone z ceny podstawowej w dolarach australijskich na dolary nowozelandzkie. Na przykład klient w Nowej Zelandii będzie widział produkt o stałej cenie 6 AUD jako ok. 6,25 NZD.

Jeśli Gabriel będzie chciał w późniejszym czasie wprowadzić stałe ceny dla Nowej Zelandii w dolarach nowozelandzkich, będzie mógł utworzyć nowy rynek dla Nowej Zelandii.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. W sekcji Inne rynki kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, dla którego chcesz wyświetlać ceny.

 3. Przejdź do Waluta i ceny, kliknij Zarządzaj.

 4. Na pasku wyszukiwania wpisz nazwę produktu, dla którego chcesz wprowadzić stałe ceny.

 5. Kliknij cenę obok produktu, który chcesz edytować, a następnie wprowadź nową stałą cenę. Jeśli produkt ma wiele wariantów, kliknij opcję Wyświetl ceny, a następnie wprowadź stałe ceny dla każdego wariantu.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli nie chcesz już używać stałej ceny, kliknij cenę obok produktu i opcję Zresetuj. Cena zostanie zamieniona na poprzednią, automatycznie przeliczoną cenę.

Ustaw stałe ceny produktów za pomocą plików CSV

Jeśli masz dużą liczbę produktów, dla których chcesz ustawić stałe ceny produktów, możesz importować ceny za pomocą pliku CSV.

Aby dodać ceny produktów, najpierw eksportuj plik CSV dla produktów, których cena ma być ustalana według rynku. Plik eksportu CSV zawiera dodatkowe kolumny dla cen produktów i ceny do porównania dla każdego rynku, który został włączony przy użyciu nazwy każdego rynku. Możesz zmodyfikować plik CSV, aby dodać swoje ceny, a następnie zaimportować plik CSV do swojego sklepu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Korzystanie z plików CSV.

Krok 1: Eksport produktów za pomocą pliku CSV

W panelu administracyjnym Shopify możesz wyeksportować plik CSV zawierający kolumny cen i ceny do porównania dla każdego rynku, który został włączony.

Jeśli chcesz wyeksportować tylko niektóre z produktów, możesz odfiltrować listę produktów, aby wyświetlić i wybrać określone produkty do eksportu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przejdź do sekcji Eksport produktów.

Krok 2: Zmodyfikuj plik CSV

Możesz zmodyfikować plik CSV produktu wyeksportowany z panelu administracyjnego Shopify, aby dodać ceny dla rynków. Aby usunąć istniejącą cenę produktu dla danego rynku, usuń wartość z kolumny, a następnie zaimportuj plik CSV. Jeśli usuniesz całą kolumnę dla włączonego rynku, istniejąca cena pozostanie niezmieniona.

Prześlij ceny produktów dokładnie w takiej formie, w jakiej mają się wyświetlać na każdym rynku.

Jeśli używasz dynamicznych cen obejmujących podatki w celu uwzględnienia lub wykluczenia podatków na podstawie lokalizacji klienta, pamiętaj, aby sprawdzić kraje lub regiony, w których podatki są domyślnie zawarte w cenach. Jeśli masz obowiązek podatkowy przy sprzedaży do tych krajów lub regionów, załaduj ceny produktów, aby uwzględnić lokalną stawkę podatku.

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładową sekcję pliku CSV z cenami produktów dla indywidualnych rynków.

Plik CSV dotyczący międzynarodowego ustalania cen

Nagłówki kolumn w pliku CSV powinny odzwierciedlać nazwę każdego z rynków. Na przykład, jeśli masz rynek o nazwie Ameryka Północna, nagłówkiem kolumny, do której będą importowane ceny dla tego rynku, powinna być Cena / Ameryka Północna.

Nie możesz importować różnych stałych cen dla wielu krajów lub regionów w ramach tego samego rynku. Jeśli to konieczne, każdy kraj lub region powinien zostać utworzony jako osobny rynek.

Dla każdego rynku wstawiasz ceny produktów w wybranej walucie podstawowej. Jeśli rynek obejmuje wiele krajów lub regionów, Twoje stałe ceny są przeliczane na każdą walutę lokalną przy użyciu aktualnego kursu wymiany. Aby prowadzić sprzedać do wielu krajów lub regionów na jednym rynku w jednej walucie, możesz wyłączyć opcję wielu walut dla tego rynku.

Krok 3: Importuj produkty za pomocą pliku CSV

Po zmodyfikowaniu pliku CSV produktu w celu dodania i wyczyszczenia cen produktów można zaimportować plik do panelu administracyjnego Shopify. Plik CSV produktu nie musi zawierać pełnych informacji o produkcie, ale musi zawierać co najmniej kolumny Uchwyt, Tytuł, Opcja wariantu oraz kolumny cen rynkowych, które chcesz zaimportować.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przejdź do sekcji Importowanie produktów za pomocą pliku CSV.

Krok 4: Wyświetl międzynarodowe ceny

Możesz wyświetlać ceny dla każdego ze swoich rynków w walucie podstawowej w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. W sekcji Inne rynki kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, dla którego chcesz wyświetlać ceny.

 3. Kliknij Zarządzaj obok opcji Waluta i ceny.

 4. Ceny są wyświetlane w walucie podstawowej dla tego rynku. W przypadku produktów z wieloma wariantami kliknij tytuł produktu, aby zobaczyć cenę każdego wariantu.

Aby wyświetlić podgląd cen dla wielu krajów lub regionów na tym samym rynku, musisz mieć obsługiwany selektor krajów, taki jak aplikacja Geolokalizacja, i wyświetlić podgląd tych cen w witrynie sklepu.

Ustaw stałe ceny produktów za pomocą Shopify API

Jeśli korzystasz z aplikacji firmy zewnętrznej lub integracji, możesz utworzyć ustawione ceny produktów dla kraju lub regionu za pomocą interfejsuAPI PriceList.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo