Tworzenie niestandardowych definicji metapola

Jeśli nie ma standardowej definicji metapola dla specjalistycznych informacji, którą chcesz dodać do sklepu Shopify, możesz utworzyć niestandardową definicję metapola. Tworzysz również niestandardowe definicje podczas migracji istniejących metapól do definicji.

Podczas tworzenia niestandardowej definicji metapola określa się następujące informacje:

 • przestrzeń nazw i klucz, na przykład, aby pogrupować metapola dla określonych części sklepu
 • typ zawartości, np. tekst, plik lub adres URL
 • reguły weryfikacji, takie jak limity znaków, wartości minimalne i maksymalne lub wstępnie ustawione wartości
 • opis (opcjonalnie), np. informacje o wartościach do wprowadzenia dla metapola

Niektóre typy zawartości mają dodatkowe opcje konfiguracji, które należy wybrać. Opcje konfiguracji mogą zawierać:

 • domyślne jednostki miary
 • pola z jedną lub wieloma liniami
 • minimalne i maksymalne wartości
 • domyślną walutę

Korzystanie z niestandardowych metapól za pomocą API witryny sklepu

Domyślnie wartości niestandardowych metapól nie są dostępne dla niestandardowych witryn sklepu. Jeśli chcesz zezwolić niestandardowym witrynom sklepu na wyświetlanie niestandardowych metapól, możesz dać dostęp do API witryny sklepu podczas tworzenia lub edytowania definicji niestandardowego metapola. Możesz dać dostęp do API witryny sklepu, jeśli sprzedajesz swoje produkty Shopify za pośrednictwem strony internetowej innej niż Shopify, gry wideo lub innych niestandardowych doświadczeń zakupowych. Dowiedz się więcej o używaniu metapól za pomocą API witryny sklepu.

Zanim zaczniesz

Zanim przystąpisz do tworzenia niestandardowej definicji metapola zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby mieć pewność, że rozumiesz, jak skonfigurować definicję:

Utwórz niestandardową definicję

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Metapola.
 2. Wybierz część swojego sklepu, do której chcesz dodać metapole, np. Produkty.
 3. Kliknij opcję Dodaj definicję.
 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji, a następnie wybierz nazwę wprowadzoną z listy.
 5. Opcjonalnie: W polu Przestrzeń nazw i klucz edytuj domyślny identyfikator dla metapola.
 6. Opcjonalnie: W polu Opis wprowadź opis wartości metapola.
 7. Opcjonalnie: Aby zezwolić niestandardowym witrynom sklepu na wyświetlanie wartości dla tego metapola, wybierz opcję Daj dostęp do żądań API witryny sklepu.
 8. Kliknij opcję Wybierz typ zawartości, a następnie wybierz z listy typ zawartości, który najlepiej pasuje do Twojego metapola.
 9. Skonfiguruj typ zawartości oraz informacje dotyczące sprawdzania poprawności:

  • Jeśli typ zawartości ma dodatkowe opcje konfiguracji, wybierz właściwą opcję dla swojego metapola. Przykładowo, rodzaj pomiaru.
  • Opcjonalnie: W sekcji Walidacja skonfiguruj Dodatkowe reguły, aby ograniczyć zakres akceptowanych wartości.
  • Opcjonalnie: Aby zmienić typ zawartości lub zasady sprawdzania poprawności dla niestandardowej definicji, kliknij Zmień, a następnie wybierz inny typ zawartości z listy.
 10. Opcjonalnie: Aby ukryć metapole na odpowiednich stronach w panelu administracyjnym Shopify, kliknij Definicja przypięta.

 11. Kliknij opcję Zapisz.

Następne kroki po dodaniu definicji metapól

Gdy już dodasz definicje do swoich metapól, będziesz mógł/mogła:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo