Tworzenie niestandardowych definicji metapola

Jeśli nie ma standardowej definicji metapola dla specjalistycznych informacji, którą chcesz dodać do sklepu Shopify, możesz utworzyć niestandardową definicję metapola. Tworzysz również niestandardowe definicje podczas migracji istniejących metapól do definicji.

Podczas tworzenia niestandardowej definicji metapola określa się następujące informacje:

 • przestrzeń nazw i klucz, na przykład, aby pogrupować metapola dla określonych części sklepu
 • typ zawartości, np. tekst, plik lub adres URL
 • reguły weryfikacji, takie jak limity znaków lub wartości minimalne i maksymalne
 • opis (opcjonalnie), np. informacje o wartościach do wprowadzenia dla metapola

Dowiedz się więcej o częściach definicji metapola.

Niektóre typy zawartości mają dodatkowe opcje konfiguracji, które należy wybrać. Opcje konfiguracji mogą zawierać:

 • domyślne jednostki miary
 • pola z jedną lub wieloma liniami
 • minimalne i maksymalne wartości
 • domyślną walutę

Utwórz niestandardową definicję

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Metapola.
 2. W sekcji Zarządzaj metapolami wybierz typ metapola, który chcesz dodać. Przykładowo, Metapola produktu.
 3. Kliknij opcję Dodaj definicję metapola.
 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji, a następnie wybierz nazwę wprowadzoną w menu rozwijanym.
 5. Opcjonalnie: W polu Przestrzeń nazw i klucz edytuj domyślny identyfikator dla metapola.
 6. Opcjonalnie: W polu Opis wprowadź opis wartości metapola.
 7. Kliknij opcję Wybierz typ zawartości, a następnie wybierz z menu rozwijanego typ zawartości, który najlepiej pasuje do metapola.
 8. Skonfiguruj typ zawartości oraz informacje dotyczące sprawdzania poprawności: - Jeśli typ zawartości ma dodatkowe opcje konfiguracji, wybierz właściwą opcję dla swojego metapola. Przykładowo, rodzaj pomiaru.

  • Opcjonalnie: W sekcji Walidacja skonfiguruj Dodatkowe reguły, aby ograniczyć zakres akceptowanych wartości.
  • Jeśli typ zawartości ma sekcję Wartości domyślne, wybierz domyślną jednostkę z menu rozwijanego.
  • Opcjonalnie: Jeśli chcesz zmienić typ zawartości lub zasady sprawdzania poprawności dla swojej niestandardowej definicji, kliknij opcję Zmień, a następnie z rozwijalnego menu wybierz inny typ zawartości.
 9. Kliknij opcję Zapisz.

Następne kroki

Gdy już dodasz definicje do swoich metapól, będziesz mógł/mogła:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo