Migracja metapól

Jeśli chcesz dodać reguły walidacji do istniejącego zestawu metapól, możesz dokonać migracji metapól do definicji. Gdy tworzysz niestandardową definicję dla istniejących zestawów metapól, reguły weryfikacji, które określasz, uniemożliwiają Ci lub Twoim aplikacjom dodawanie nieprawidłowych wartości.

Metapola migruje się, tworząc niestandardową definicję dla zestawu metapól z określoną przestrzenią nazw i kluczem. Metapola można migrować do większości typów zawartości, z wyjątkiem pliku, referencji oraz wartości prawda lub fałsz. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia niestandardowych definicji, zapoznaj się z następującymi informacjami:

Definicje można dodawać tylko dla zestawów metapól, które mają przestrzeń nazw i klucz w prawidłowym formacie. Jeśli przestrzeń nazw i klucz zawierają znaki specjalne, nie można dokonać migracji tego zestawu metapól do definicji.

Utwórz definicję dla zestawów metapól, które nie mają jeszcze definicji

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Metapola.
 2. Wybierz część swojego sklepu, do której chcesz dodać definicję metapola, np. Produkty.
 3. Kliknij Metapola bez definicji, a następnie opcję Dodaj definicję obok przestrzeni nazw i klucza, dla którego chcesz dodać definicję.
 4. Przeanalizuj przykładowe metapole, aby móc ustalić prawidłowy typ i reguły weryfikacji dla przestrzeni nazw oraz klucza. Aby wyświetlić dodatkowe przykładowe wartości, kliknij przycisk Wyświetl więcej.
 5. Wprowadź następujące informacje dla definicji metapola:

  1. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji.
  2. Opcjonalnie: W polu Opis wprowadź opis swojego metapola.
 6. Kliknij opcję Wybierz typ zawartości, a następnie wybierz z listy typ zawartości, który najlepiej pasuje do wartości Twojego metapola.

 7. Skonfiguruj typ zawartości oraz informacje dotyczące sprawdzania poprawności, wykonując następujące czynności:

  1. Jeśli typ zawartości ma dodatkowe opcje konfiguracji, wybierz właściwą opcję dla swojego metapola. Przykładowo, rodzaj pomiaru. Przykładowo, rodzaj pomiaru.
  2. W sekcji Sprawdzanie poprawności skonfiguruj Dodatkowe reguły dla swojej definicji.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

 9. Sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie kliknij Zapisz i kontynuuj.

Jeśli jakiekolwiek wartości metapola nie pasują do Twojej nowej definicji, musisz poprawić swoje wartości metapola. Po zapisaniu definicji zostaniesz automatycznie przekierowany(-a) do edytora zbiorczego, aby sprawdzić i naprawić błędy weryfikacji.

Edytuj metapole bez definicji

Metapola firm zewnętrznych z aplikacji można przenieść do panelu administracyjnego Shopify, ale są ukryte. Metapola można edytować na stronie zasobów, na których się pojawiają.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do zasobu, który ma przeniesione metapola.
 2. Przewiń w dół do sekcji Metapola.
 3. Kliknij opcję Pokaż wszystko.
 4. Kliknij linię metapola dla definicji, którą chcesz edytować, a następnie dodaj wartość.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli nie widzisz sekcji Metapola na stronie zasobów, przejdź do sekcji Ustawienia > Metapola i upewnij się, że istnieje co najmniej jedna definicja metapola. Metapola nie są widoczne na stronie zasobu, jeśli nie utworzono co najmniej jednej definicji metapola.

Następne kroki po dodaniu definicji metapól

Po dodaniu definicji do swoich metapól możesz wykonać następujące czynności:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo