Migracja metapól do definicji

Jeśli chcesz dodać reguły walidacji do istniejącego zestawu metapól, możesz dokonać migracji metapól do definicji. Gdy tworzysz niestandardową definicję dla istniejących zestawów metapól, reguły weryfikacji, które określasz, uniemożliwiają Ci lub Twoim aplikacjom dodawanie nieprawidłowych wartości.

Metapola można przenieść, tworząc niestandardową definicję dla zestawu metapól z określoną przestrzenią nazw i kluczem. Po utworzeniu definicji, jeśli jakiekolwiek wartości dla istniejących metapól nie są zgodne z Twoją definicją, musisz poprawić swoje wartości metapola.

Definicje można dodawać tylko dla zestawów metapól, które mają przestrzeń nazw i klucz w prawidłowym formacie. Jeśli przestrzeń nazw i klucz zawierają znaki specjalne, nie można dokonać migracji tego zestawu metapól do definicji.

Utwórz definicję dla zestawów metapól, które nie mają jeszcze definicji

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Metapola.
 2. W sekcji Zarządzaj metapolami wybierz kategorię zawierającą metapole, które chcesz edytować.
 3. Na stronie Definicje metapola wybierz przestrzeń nazw i klucz, dla którego chcesz utworzyć definicję.
 4. Wprowadź następujące informacje dla definicji metapola:

  1. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji.
  2. Opcjonalnie: W polu Opis wprowadź opis swojego metapola.
 5. Kliknij opcję Wybierz typ zawartości, a następnie wybierz z rozwijanego menu typ zawartości, który najlepiej pasuje do wartości Twojego metapola.

 6. Skonfiguruj typ zawartości oraz informacje dotyczące sprawdzania poprawności:

  1. Jeśli typ zawartości ma dodatkowe opcje konfiguracji, wybierz właściwą opcję dla swojego metapola. Przykładowo, rodzaj pomiaru.
  2. W sekcji Walidacja skonfiguruj Dodatkowe reguły dla swojej definicji.
  3. Jeśli typ zawartości ma sekcję Wartości domyślne, wybierz jednostkę domyślną.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

 8. Sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie kliknij Zapisz i kontynuuj.

Jeśli jakiekolwiek wartości metapola nie pasują do Twojej nowej definicji, musisz poprawić swoje wartości metapola. Po zapisaniu definicji zostaniesz automatycznie przekierowany(-a) do edytora zbiorczego, aby sprawdzić i naprawić błędy weryfikacji.

Następne kroki

Gdy już dodasz definicje do swoich metapól, będziesz mógł/mogła:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo