Importowanie plików CSV za pomocą aplikacji Store Importer

Jeśli wykonujesz migrację do Shopify z istniejącego sklepu Shopify lub z platformy obsługiwanej przez aplikację Store Importer, możesz użyć aplikacji Store Importer, aby zaimportować dane produktów, klientów i zapasów.

Uwagi

 • Proces importu nie tworzy usług realizacji. Usługi realizacji muszą istnieć w Twoim sklepie przed importem. Jeśli import zawiera brakującą usługę realizacji, tworzony jest produkt z usługą realizacji ręcznej. Na stronie indeksu błędów podsumowania importu pojawia się komunikat z tymi informacjami.
 • Wprawdzie masz możliwość importowania kont klientów, jednak proces importu nie może obejmować migracji haseł klientów, ponieważ hasła zostały pierwotnie skonfigurowane z wykorzystaniem unikatowych zabezpieczeń prywatności Shopify. Twoi klienci muszą otrzymać zaproszenie do rejestracji swoich kont na zaimportowane przez Ciebie adresy e-mail.

Migracja ze sklepu Shopify do innego sklepu

Aby dokonać migracji z jednego sklepu Shopify do innego, musisz najpierw wyeksportować dane produktu, klienta i zapasów do plików CSV, a następnie zaimportować te dane za pomocą aplikacji Store Importer.

Kroki:

 1. Eksportuj następujące dane z bieżącego sklepu Shopify:

 2. Na stronie Importuj dane do Shopify wybierz Shopify z rozwijanego menu.

 3. W obszarze Załaduj pliki kliknij opcję Dodaj plik i wybierz wyeksportowane pliki. Możesz wybrać dowolną liczbę plików CSV.

 4. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Migracja z innej platformy

Podczas migracji do Shopify z innej platformy musisz wyeksportować dane sklepu z bieżącej platformy, a następnie wczytać je do plików CSV w formacie udostępnionym przez Shopify. Po utworzeniu danych w prawidłowym formacie CSV możesz zaimportować pliki CSV do swojego sklepu Shopify za pomocą aplikacji Store Importer.

Kroki:

 1. Eksportuj dane sklepu.

 2. Użyj szablonów CSV dla produktów, klientów i zapasów, aby upewnić się, że dane mają akceptowalny format pliku CSV.

 3. W panelu administracyjnym Shopify kliknij: Aplikacje > Importuj sklep.

 4. Na stronie Importuj dane do Shopify wybierz Shopify z rozwijanego menu.

 5. W obszarze Załaduj pliki kliknij opcję Dodaj plik i wybierz wyeksportowane pliki. Możesz wybrać dowolną liczbę plików CSV.

 6. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Jeśli import danych się powiódł, zobacz swoje dane w panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli niektóre dane produktów lub klientów nie zostały zaimportowane, możesz dodać je ręcznie. Dowiedz się, jak dodać produkt lub dodać klienta w Shopify.

W poniższych sekcjach opisano niektóre zachowania, które mogą pojawić się podczas importowania danych do Shopify:

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importu na stronie Podsumowanie importu wyświetlane są szczegóły importu. Przejrzyj wiadomości w sekcji Przegląd podsumowania importu pod kątem ewentualnych błędów. Możesz edytować zaimportowane informacje ręcznie, klikając opcję Wyświetl pozycje obok tych wiadomości.

Zamówienia historyczne

Zamówienia, które zostały zaimportowane z poprzedniej platformy, są przenoszone do sklepu Shopify tylko dla celów historycznych. Te zamówienia są automatycznie ustawiane na status Zarchiwizowane. Można cofnąć technicznie ich archiwizację, ale nie będzie można wykonywać żadnych funkcji zwykle zarezerwowanych dla zamówień utworzonych w sklepie Shopify.

Produkty zaimportowane, ale nieopublikowane

Jeśli widoczność produktu była ustawiona na status Ukryte w poprzednim sklepie, produkt nie jest dostępny do zakupu w Shopify. Jeśli nie chcesz, aby produkt był ukryty, udostępnij go dla wybranych kanałów sprzedaży.

Import niektórych produktów lub klientów nie powiódł się

Jeśli import niektórych z Twoich produktów lub klientów nie powiódł się, możesz dodać produkt ręcznie.

Import wariantów produktu nie powiódł się

Jeśli Twój produkt ma warianty i w jednym z wariantów brakuje opcji, produkt nie zostanie importowany. Musisz ręcznie dodać ten produkt do Shopify. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszulki z różnymi opcjami rozmiaru i koloru, a jeden z wariantów zawiera informacje o rozmiarze, ale nie ma informacji o kolorze, produkt nie zostanie zaimportowany.

Produkty typu karta prezentowa

Produkty kart prezentowych nie są importowane i należy je utworzyć ręcznie.

Import niektórych rekordów zapasów nie powiódł się

Proces importu nie tworzy lokalizacji. Przed importem lokalizacje w Twoim sklepie muszą istnieć. Jeśli import zawiera brakującą lokalizację, w podsumowaniu importu pojawia się komunikat o błędzie, a zapasy są importowane dla tej lokalizacji.

Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import zawiera już klientów, są oni aktualizowani. Klienci są dopasowywani najpierw według adresu e-mail, a następnie numeru telefonu, jeśli pasujący adres e-mail nie zostanie znaleziony. Po znalezieniu pasującego klienta istniejący rekord jest aktualizowany w następujący sposób:

 • Jeżeli import uwzględnia produkty, które są już w Twoim sklepie Shopify, odnośne produkty w imporcie są pomijane i nie są importowane. Lista pominiętych produktów jest wyświetlana w podsumowaniu importu po jego zakończeniu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeżeli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i ponowienie próby. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

 1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

 2. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów zamiast kont klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo