Migracja z Etsy do Shopify

Możesz migrować swoje produkty, klientów i zamawiać dane z Etsy do Shopify. Musisz wyeksportować swoje dane z Etsy, aby móc zaimportować je do Shopify.

Krok 1: Eksportuj dane sklepu z Etsy

Pierwszym krokiem migracji sklepu jest eksport danych produktu, klienta i zamówienia z Etsy. Po zakończeniu eksportu na komputerze zapisanych zostanie kilka plików CSV, które możesz wykorzystać do importowania danych do Shopify.

Eksportuj dane produktu z Etsy

Kroki:

 1. Z pulpitu Etsy przejdź do Ustawienia > Opcje > Pobierz dane.
 2. W obszarze Aktualna oferta sprzedaży kliknij przycisk Pobierz CSV. Plik CSV z danymi produktu zostanie zapisany na Twoim komputerze.

Eksportuj dane klientów i zamówień z Etsy

Kroki:

 1. Z pulpitu Etsy przejdź do Ustawienia > Opcje > Pobierz dane.
 2. W sekcji Zamówienia wybierz opcję Zamówienia jako typ pliku CSV do pobrania.
 3. Wybierz Miesiąc i Rok. Jeśli chcesz pobierać dane przez cały rok, wybierz rok. Jeśli dane zamówienia obejmują kilka lat, pobierz pliki dla każdego roku i zaimportuj je razem do Shopify.
 4. Kliknij Pobierz CSV. Plik CSV z danymi klientów i zamówień zostanie zapisany na Twoim komputerze.

Eksportuj dane pozycji zamówień z Etsy

Kroki:

 1. Na pulpicie Etsy przejdź do Menedżera sklepu, a następnie kliknij opcję Ustawienia > Opcje > Pobierz dane.
 2. W obszarze Zamówienia wybierz Zamów pozycje jako typ CSV do pobrania.
 3. Wybierz Miesiąc i Rok. Jeśli chcesz pobierać dane przez cały rok, wybierz rok. Jeśli pozycje zamówienia obejmują kilka lat, pobierz pliki dla każdego roku i zaimportuj je razem do Shopify.
 4. Kliknij opcję Pobierz CSV. Plik CSV zawierający pozycje zamówienia jest zapisywany na Twoim komputerze.

Krok 2: Zaimportuj dane sklepu do Shopify

Po wyeksportowaniu produktów, klientów, zamówień i pozycji zamówienia z Etsy do plików CSV możesz zaimportować te pliki do Shopify. Aby rozpocząć, musisz mieć zainstalowaną aplikację Shopify Importuj sklep.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Importuj sklep.

 2. W obszarze Załaduj pliki kliknij Dodaj plik i wybierz wyeksportowane pliki. Aplikacja Importuj sklep umożliwia dodawanie wielu plików, dzięki czemu można dodawać jednocześnie więcej plików CSV. Podczas importowania zamówień musisz dodać wyeksportowane pliki dla zamówień i pozycji zamówień, aby dane zostały poprawnie importowane.

 3. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Krok 3: Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Jeśli import danych powiódł się, dane produktu, klienta i zamówienia powinny być widoczne w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jeśli część Twoich produktów lub klientów nie została pomyślnie zaimportowana, możliwe jest dodanie ich ręcznie. Dowiedz się, jak dodać produkt lub dodać klienta w Shopify.

W poniższych sekcjach opisano niektóre zachowania, które mogą pojawić się podczas importowania danych Etsy do Shopify:

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importowania strona podsumowania importu pokazuje szczegóły importu. Jeśli część Twoich produktów lub klientów zaimportowano ze zmianami, wyświetlane są odpowiednie komunikaty w sekcji Produkty do sprawdzenia w podsumowaniu importu. Dane produktów i klientów można edytować ręcznie, klikając Wyświetl pozycje obok tych komunikatów.

Produkty zaimportowane, ale nieopublikowane

Jeśli widoczność produktu była ustawiona na ukryte w Etsy, produkt nie jest dostępny do zakupu w Shopify. Jeśli nie chcesz, aby produkt był ukryty, Udostępnij go dla wybranych kanałów sprzedaży.

Zaimportowane produkty nie mają już danych o wymiarach

Jeśli klienci chcą znać wymiary produktu, dodaj wymiary bezpośrednio do opisu produktu.

Import niektórych produktów, klientów lub zamówień nie powiódł się

Możesz zauważyć, że niektóre Twoje produkty, klienci lub zamówienia nie zostały zaimportowane. Jeśli część Twoich produktów lub klientów nie została zaimportowana, możesz ręcznie dodać produkt lub klienta.

Klienci z tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu nie są uwzględniani w imporcie. Importowany jest tylko najnowszy wpis klienta ze zduplikowanymi danymi.

Import wariantów produktu nie powiódł się

Jeśli Twój produkt ma warianty i w jednym z wariantów brakuje opcji, produkt nie zostanie importowany. Musisz ręcznie dodać ten produkt do Shopify. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszulki z opcjami Rozmiar i Kolor, a jeden z wariantów ma opcję Rozmiar, ale nie ma opcji Kolor, produkt nie zostanie zaimportowany.

Tagi zastosowane do importowanych rekordów

Aplikacja import Store stosuje Tagi do importowanych rekordów. Tagi ułatwiają znalezienie zaimportowanych rzeczy, sprawdzenie ich pod kątem błędów lub dokonanie zmian.

Tagi automatycznie stosowane do każdego zaimportowanego rekordu są w następującym formacie: import_<date>_<import_id>. Tagi dla wszelkich błędów importu mogą się różnić w zależności od Twojej platformy lub typu błędu; na przykład missing-image lub duplicate-variants.

Możesz zachować te Tagi w zaimportowanych rekordach, ale może to spowodować problemy, jeśli użyjesz tagów jako metody organizacji dla swojego sklepu. Na przykład Tagi te mogą być widoczne dla klientów w Twoim sklepie online. Aby tego uniknąć, możesz je usunąć po sprawdzeniu zaimportowanych rekordów pod kątem błędów.

Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import już zawiera klientów, zostaną oni zaktualizowani, jeśli w imporcie zostanie znaleziony pasujący klient, aby żadne dane klienta w Shopify nie zostały utracone. Klienci są najpierw dopasowywani do adresu e-mail, a następnie do numeru telefonu, jeśli nie znaleziono pasującego adresu e-mail. Jeśli zostanie znaleziony pasujący klient, istniejący rekord zostanie zaktualizowany w następujący sposób:

  • Statusy zwolnienia z podatku i subskrypcji marketingowych są nadpisywane.
  • Tagi, adresy i uwagi z importu są dodawane.
  • Jeśli pola imię, nazwisko lub numer telefonu są puste w istniejącym rekordzie i uwzględnione w zaimportowanym rekordzie klienta, zostaną one dodane.
 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import już zawiera dane produkty, ten import ignoruje import pasujących produktów. Po zakończeniu importu zobaczysz listę pominiętych produktów w podsumowaniu importu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeśli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i spróbowanie ponownie. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

 1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

Przycisk Usuń import na stronie Import zakończony

 1. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo