Migracja z PrestaShop do Shopify

Po przeprowadzeniu migracji sklepu z PrestaShop możesz importować istniejące produkty i dane kombinacji do Shopify. Zanim zaimportujesz dane do Shopify, musisz najpierw wyeksportować dane z PrestaShop.

Eksportuj dane sklepu z PrestaShop

Przed zaimportowaniem istniejących danych sklepu musisz najpierw wyeksportować swoje dane z PrestaShop. Shopify zapewnia moduł, który możesz zainstalować w sklepie Prestashop w celu wyeksportowania danych. Po zakończeniu eksportu na komputerze zostanie zapisany plik ZIP, którego można użyć do zaimportowania danych do Shopify.

Kroki:

 1. Pobierz plik ZIP modułueksportu.

 2. Z panelu administracyjnego PrestaShop przejdź do zakładki: Moduły > Menedżer modułów i kliknij Załaduj moduł.

 3. Wybierz plik ZIP, aby zainstalować moduł w swoim sklepie PrestaShop.

 4. Po zainstalowaniu modułu kliknij przycisk Konfiguruj.

 5. Kliknij Eksportuj na stronie konfiguracji modułu. Plik ZIP zawierający dane Twojego sklepu jest zapisywany na Twoim komputerze.

Importuj dane swojego sklepu do Shopify

Po wyeksportowaniu danych sklepu z PrestaShop musisz je zaimportować do Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Importuj sklep.

 2. W obszarze Załaduj pliki kliknij Dodaj plik i wybierz wyeksportowany plik.

 3. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Jeśli import danych powiódł się, należy wyświetlić dane produktu w panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli niektóre z Twoich produktów nie zostały zaimportowane, możesz je dodać ręcznie. Możesz dodać produkt ręcznie po zaimportowaniu danych.

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importowania strona podsumowania importu pokazuje szczegóły importu. Jeśli niektóre Twoje produkty zostały zaimportowane ze zmianami, zobaczysz konkretne komunikaty o błędach w sekcji Produkty do sprawdzenia podsumowania importu. Możesz edytować swoje produkty ręcznie, klikając Wyświetl pozycje obok tych wiadomości.

Produkty zaimportowane, ale nieopublikowane

Jeśli widoczność produktu została ustawiona jako ukryta w PrestaShop, oznacza to, że produktu nie można kupić w sklepie. Możesz udostępnić swoje produkty przez udostępniając je w kanale sprzedaży .

Zaimportowane produkty nie mają już danych o wymiarach

Jeśli klienci chcą znać wymiary produktu, dodaj wymiary bezpośrednio do opisu produktu.

Produkty nie są już dostępne w kilku językach

Jeśli Twoje produkty muszą być dostępne w wielu językach, musisz użyć aplikacji do przetłumaczenia szczegółów produktu. Możesz znaleźć aplikację do tłumaczenia swoich produktów w Shopify App Store.

Import niektórych produktów nie powiódł się

Jeśli niektóre z Twoich produktów nie zostały zaimportowane, możesz dodać produkt ręcznie.

Produkty cyfrowe zaimportowane, ale nieopublikowane

Jeśli Twój produkt jest cyfrowym plikiem do pobrania, nie zostanie opublikowany w Twoim sklepie. Aby sprzedawać produkty cyfrowe, musisz użyć odpowiedniej aplikacji. Możesz zainstalować aplikację Cyfrowe pliki do pobrania, aby udostępnić swoje produkty w sklepie.

Import wariantów produktu nie powiódł się

Jeśli Twój produkt ma warianty (znane jako kombinacje w PrestaShop), a w jednym z wariantów brakuje opcji, produkt nie zostanie zaimportowany. Musisz ręcznie dodać ten produkt do Shopify. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszulki z opcjami Rozmiar i Kolor, a jeden z Twoich wariantów ma opcję Rozmiar, ale nie ma opcji Kolor, produkt nie zostanie zaimportowany.

Tagi zastosowane do importowanych rekordów

Aplikacja import Store stosuje Tagi do importowanych rekordów. Tagi ułatwiają znalezienie zaimportowanych rzeczy, sprawdzenie ich pod kątem błędów lub dokonanie zmian.

Tagi automatycznie stosowane do każdego zaimportowanego rekordu są w następującym formacie: import_<date>_<import_id>. Tagi dla wszelkich błędów importu mogą się różnić w zależności od Twojej platformy lub typu błędu; na przykład missing-image lub duplicate-variants.

Możesz zachować te Tagi w zaimportowanych rekordach, ale może to spowodować problemy, jeśli użyjesz tagów jako metody organizacji dla swojego sklepu. Na przykład Tagi te mogą być widoczne dla klientów w Twoim sklepie online. Aby tego uniknąć, możesz je usunąć po sprawdzeniu zaimportowanych rekordów pod kątem błędów.

Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import już zawiera klientów, zostaną oni zaktualizowani, jeśli w imporcie zostanie znaleziony pasujący klient, aby żadne dane klienta w Shopify nie zostały utracone. Klienci są najpierw dopasowywani do adresu e-mail, a następnie do numeru telefonu, jeśli nie znaleziono pasującego adresu e-mail. Jeśli zostanie znaleziony pasujący klient, istniejący rekord zostanie zaktualizowany w następujący sposób:

  • Statusy zwolnienia z podatku i subskrypcji marketingowych są nadpisywane.
  • Tagi, adresy i uwagi z importu są dodawane.
  • Jeśli pola imię, nazwisko lub numer telefonu są puste w istniejącym rekordzie i uwzględnione w zaimportowanym rekordzie klienta, zostaną one dodane.
 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import już zawiera dane produkty, ten import ignoruje import pasujących produktów. Po zakończeniu importu zobaczysz listę pominiętych produktów w podsumowaniu importu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeśli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i spróbowanie ponownie. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

 1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

Przycisk Usuń import na stronie Import zakończony

 1. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo