Migracja z Big Cartel do Shopify

Aplikacja Store Importer umożliwia dokonanie migracji danych produktów, zamówień i klientów z Big Cartel do Shopify. Przed zaimportowaniem danych do Shopify należy je wyeksportować z Big Cartel.

Krok 1: Eksportuj dane sklepu z Big Cartel

Pierwszym krokiem w migracji sklepu jest eksport danych z Big Cartel. Po zakończeniu eksportu na Twój komputer zostaną pobrane pliki CSV zawierające dane Big Cartel których możesz użyć do zaimportowania tych danych do Shopify.

Kroki:

 1. Z pulpitu Big Cartel przejdź do sekcji Zamówienia > Wysłane.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności, a następnie Pobierz CSV. Plik CSV zawierający Twoje dane zostanie zapisany na Twoim komputerze.

Możesz wykonać powyższe kroki, aby pobrać również zamówienia, które nie zostały wysłane.

Krok 2: Zaimportuj dane sklepu do Shopify

Po wyeksportowaniu zamówień i klientów z Big kartelu do plików CSV możesz pobrać dane produktów, a następnie zaimportować dane do Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Store Importer.

 2. Na stronie Importuj dane do Shopify wybierz opcję Big Cartel z menu rozwijanego.

 3. W obszarze Załaduj pliki kliknij Dodaj plik i wybierz wyeksportowane pliki.

 4. Aby pobrać dane produktu, wykonaj następujące kroki:

 5. W obszarze Załaduj pliki kliknij opcję Dodaj plik i wybierz wyeksportowane pliki. Możesz wybrać dowolną liczbę plików CSV.

 6. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Krok 3: Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Jeśli import danych powiódł się, dane zamówień, klientów i produktów są teraz dostępne w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli dane niektórych klientów nie zostały zaimportowane, możesz dodać je ręcznie. Dowiedz się, jak dodać klienta w Shopify.

W poniższych sekcjach opisano niektóre zachowania, które mogą pojawić się podczas importowania danych Big Cartel do Shopify:

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importu na stronie Podsumowanie importu wyświetlane są szczegóły importu. Przejrzyj wiadomości w sekcji Przegląd podsumowania importu pod kątem ewentualnych błędów. Możesz edytować zaimportowane informacje ręcznie, klikając opcję Wyświetl pozycje obok tych wiadomości.

Zamówienia historyczne

Zamówienia, które zostały zaimportowane z poprzedniej platformy, są przenoszone do sklepu Shopify tylko dla celów historycznych. Te zamówienia są automatycznie ustawiane na status Zarchiwizowane. Można cofnąć technicznie ich archiwizację, ale nie będzie można wykonywać żadnych funkcji zwykle zarezerwowanych dla zamówień utworzonych w sklepie Shopify.

Import niektórych produktów, klientów lub zamówień nie powiódł się

Jeśli dane niektórych produktów lub klientów nie zostały zaimportowane, możesz dodać produkty ręcznie lub dodać klienta.

Nie wszyscy klienci z tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu są uwzględniani w imporcie. Jeśli dwóch lub więcej klientów ma ten sam adres e-mail lub numer telefonu, importowany jest tylko ostatnio utworzony wpis klienta.

Tagi zastosowane do importowanych rekordów

Aplikacja Store Importer stosuje tagi do importowanych rekordów. Tagi ułatwiają znalezienie zaimportowanych rzeczy, sprawdzenie ich pod kątem błędów lub dokonanie zmian.

Tagi automatycznie stosowane do każdego zaimportowanego rekordu mają następujący format: import_<date>_<import_id>. Formaty tagów dla wszelkich błędów importu, takich jak brak obrazu lub zduplikowany wariant, różnią się w zależności od platformy, z której dokonywany jest import.

Możesz zachować te Tagi w zaimportowanych rekordach, ale może to spowodować problemy, jeśli użyjesz tagów jako metody organizacji dla swojego sklepu. Na przykład Tagi te mogą być widoczne dla klientów w Twoim sklepie online. Aby tego uniknąć, możesz je usunąć po sprawdzeniu zaimportowanych rekordów pod kątem błędów.

Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import zawiera już klientów, są oni aktualizowani. Klienci są dopasowywani najpierw według adresu e-mail, a następnie numeru telefonu, jeśli pasujący adres e-mail nie zostanie znaleziony. Po znalezieniu pasującego klienta istniejący rekord jest aktualizowany w następujący sposób:

 • Jeżeli import uwzględnia produkty, które są już w Twoim sklepie Shopify, odnośne produkty w imporcie są pomijane i nie są importowane. Lista pominiętych produktów jest wyświetlana w podsumowaniu importu po jego zakończeniu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeżeli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i ponowienie próby. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

 1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

 2. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów zamiast kont klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo