Migracja z Etsy do Shopify

Możesz migrować swoje produkty, klientów i zamawiać dane z Etsy do Shopify. Musisz wyeksportować swoje dane z Etsy, aby móc zaimportować je do Shopify.

Krok 1: Eksportuj dane sklepu z Etsy

Pierwszym krokiem migracji sklepu jest eksport danych produktów, klientów i zamówień z Etsy. Po zakończeniu eksportu na Twój komputer zostaną pobrane dwa pliki CSV zawierające dane Etsy, których możesz użyć do zaimportowania danych do Shopify.

Eksportuj dane produktu z Etsy

 1. Z pulpitu Etsy przejdź do Ustawienia > Opcje > Pobierz dane.
 2. W obszarze Aktualna oferta sprzedaży kliknij przycisk Pobierz CSV. Plik CSV z danymi produktu zostanie zapisany na Twoim komputerze.

Eksportuj dane klientów i zamówień z Etsy

 1. Z pulpitu Etsy przejdź do Ustawienia > Opcje > Pobierz dane.
 2. W sekcji Zamówienia wybierz opcję Zamówienia jako typ pliku CSV do pobrania.
 3. Wybierz Miesiąc i Rok. Jeśli chcesz pobierać dane przez cały rok, wybierz rok. Jeśli dane zamówienia obejmują kilka lat, pobierz pliki dla każdego roku i zaimportuj je razem do Shopify.
 4. Kliknij Pobierz CSV. Plik CSV z danymi klientów i zamówień zostanie zapisany na Twoim komputerze.

Eksportuj dane pozycji zamówień z Etsy

 1. Na pulpicie Etsy przejdź do Menedżera sklepu, a następnie kliknij opcję Ustawienia > Opcje > Pobierz dane.
 2. W obszarze Zamówienia wybierz Zamów pozycje jako typ CSV do pobrania.
 3. Wybierz Miesiąc i Rok. Jeśli chcesz pobierać dane przez cały rok, wybierz rok. Jeśli pozycje zamówienia obejmują kilka lat, pobierz pliki dla każdego roku i zaimportuj je razem do Shopify.
 4. Kliknij opcję Pobierz CSV. Plik CSV zawierający pozycje zamówienia jest zapisywany na Twoim komputerze.

Krok 2: Zaimportuj dane sklepu do Shopify

Po wyeksportowaniu produktów, klientów, zamówień i pozycji zamówienia z Etsy do plików CSV, możesz zaimportować te pliki do Shopify. Jeśli chcesz importować zamówienia, musisz dodać zarówno pliki zamówień, jak i pozycje zamówienia, aby wykonać import.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Store Importer.

 2. Na stronie Importuj dane do Shopify wybierz Etsy z rozwijanego menu.

 3. W obszarze Załaduj pliki kliknij Dodaj plik i wybierz wyeksportowane pliki.

 4. Kliknij Kontynuuj import > Import.

 5. W obszarze Załaduj pliki kliknij Dodaj plik i wybierz wyeksportowane pliki.

 6. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Krok 3: Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Jeśli import danych powiódł się, dane produktów, klientów i zamówień powinny być widoczne w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli niektóre dane produktów lub klientów nie zostały zaimportowane, możesz dodać je ręcznie. Dowiedz się, jak dodać produkt lub dodać klienta w Shopify.

W poniższych sekcjach opisano niektóre zachowania, które mogą pojawić się podczas importowania danych Etsy do Shopify:

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importu na stronie Podsumowanie importu wyświetlane są szczegóły importu. Przejrzyj wiadomości w sekcji Przegląd podsumowania importu pod kątem ewentualnych błędów. Możesz edytować zaimportowane informacje ręcznie, klikając opcję Wyświetl pozycje obok tych wiadomości.

Zamówienia historyczne

Zamówienia, które zostały zaimportowane z poprzedniej platformy, są przenoszone do sklepu Shopify tylko dla celów historycznych. Te zamówienia są automatycznie ustawiane na status Zarchiwizowane. Można cofnąć technicznie ich archiwizację, ale nie będzie można wykonywać żadnych funkcji zwykle zarezerwowanych dla zamówień utworzonych w sklepie Shopify.

Import niektórych produktów, klientów lub zamówień nie powiódł się

Jeśli dane niektórych produktów lub klientów nie zostały zaimportowane, możesz dodać produkty ręcznie lub dodać klienta.

Nie wszyscy klienci z tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu są uwzględniani w imporcie. Jeśli dwóch lub więcej klientów ma ten sam adres e-mail lub numer telefonu, importowany jest tylko ostatnio utworzony wpis klienta.

Produkty zaimportowane, ale nieopublikowane

Produkty, które w Etsy miały status widoczności ustawiony na Ukryte podczas eksportu danych, są importowane do Shopify również z tym statusem. Jeśli nie chcesz, aby produkt był ukryty, udostępnij go dla wybranych kanałów sprzedaży.

Import wariantów produktu nie powiódł się

Jeśli Twój produkt ma warianty i w jednym z wariantów brakuje opcji, produkt nie zostanie importowany. Musisz ręcznie dodać ten produkt do Shopify. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszulki z różnymi opcjami rozmiaru i koloru, a jeden z wariantów zawiera informacje o rozmiarze, ale nie ma informacji o kolorze, produkt nie zostanie zaimportowany.

Zaimportowane produkty nie mają już danych o wymiarach

Jeśli klienci chcą znać wymiary produktu, dodaj wymiary bezpośrednio do opisu produktu.

Tagi zastosowane do importowanych rekordów

Aplikacja Store Importer stosuje tagi do importowanych rekordów. Tagi ułatwiają znalezienie zaimportowanych rzeczy, sprawdzenie ich pod kątem błędów lub dokonanie zmian.

Tagi automatycznie stosowane do każdego zaimportowanego rekordu mają następujący format: import_<date>_<import_id>. Formaty tagów dla wszelkich błędów importu, takich jak brak obrazu lub zduplikowany wariant, różnią się w zależności od platformy, z której dokonywany jest import.

Możesz zachować te Tagi w zaimportowanych rekordach, ale może to spowodować problemy, jeśli użyjesz tagów jako metody organizacji dla swojego sklepu. Na przykład Tagi te mogą być widoczne dla klientów w Twoim sklepie online. Aby tego uniknąć, możesz je usunąć po sprawdzeniu zaimportowanych rekordów pod kątem błędów.

Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import zawiera już klientów, są oni aktualizowani. Klienci są dopasowywani najpierw według adresu e-mail, a następnie numeru telefonu, jeśli pasujący adres e-mail nie zostanie znaleziony. Po znalezieniu pasującego klienta istniejący rekord jest aktualizowany w następujący sposób:

 • Jeżeli import uwzględnia produkty, które są już w Twoim sklepie Shopify, odnośne produkty w imporcie są pomijane i nie są importowane. Lista pominiętych produktów jest wyświetlana w podsumowaniu importu po jego zakończeniu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeżeli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i ponowienie próby. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

 1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

 2. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów zamiast kont klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo