Migracja z Lightspeed do Shopify

Jeśli korzystasz z rozwiązania Lightspeed Retail lub Lightspeed eCommerce, możesz dokonać migracji swoich produktów do Shopify. Musisz zainstalować sklep eCom i wyeksportować dane z Lightspeed. Następnie możesz zaimportować je do Shopify za pomocą aplikacji Store Importer.

Krok 1: Eksportuj dane sklepu z Lightspeed

Pierwszym krokiem migracji sklepu Lightspeed do Shopify jest eksport danych sklepu z Lightspeed w formacie CSV. Istnieją cztery oddzielne pliki CSV, które można wyeksportować:

Przed rozpoczęciem eksportu upewnij się, że zainstalowałeś(-aś) Lightspeed eCom.

Eksport danych produktów z Lightspeed eCommerce

Możesz pobierać informacje o produkcie, takie jak warianty produktu, tytuł, opis, obrazy, cena, kolekcje i tagi za pomocą pliku CSV produktów Lightspeed eCommerce.

Kroki:

 1. Zaloguj się na swoje konto Lightspeed eCommerce.

  Lightspeed eCommerce Inventory

 2. Na pasku bocznym kliknij Narzędzia, a następnie Eksporty.

  Lightspeed eCommerce Exports

 3. Na stronie Eksporty kliknij opcję Dodaj eksport.

 4. Wybierz produkty z menu rozwijanego, a następnie kliknij Eksportuj.

 5. Na stronie Eksporty kliknij opcję Pobierz obok opcji eksportu zapasów.

 6. Po wyświetleniu monitu zapisz plik CSV z produktami Lightspeed eCommerce na swoim komputerze.

Eksport danych klientów online z Lightspeed eCommerce

Możesz pobrać informacje dla swoich klientów online, takie jak nazwa klienta, adres e-mail i adres za pomocą pliku CSV klientów Lightspeed eCommerce.

Kroki:

 1. Na pasku bocznym Lightspeed eCommerce kliknij opcję Narzędzia, a następnie Eksporty.

 2. Na stronie Eksporty kliknij opcję Dodaj eksport.

 3. Wybierz klientów z menu rozwijanego, a następnie kliknij opcję Eksportuj.

 4. Na stronie Eksport kliknij opcję Pobierz obok opcji Eksportuj klientów.

 5. Po wyświetleniu monitu zapisz plik CSV z klientami Lightspeed eCommerce na swoim komputerze.

Eksport danych kodów kreskowych i zapasów z Lightspeed Retail POS

Możesz pobrać dodatkowe dane produktu, takie jak kody kreskowe produktów Lightspeed, kolekcje i zapasy produktów (w tym zapasy w wielu lokalizacjach), za pomocą pliku CSV pozycji Lightspeed Retail POS.

Jeśli nie potrzebujesz danych kodów kreskowych lub zapasów, możesz pominąć ten eksport pliku.

Kroki:

 1. Zaloguj się na swoje konto Lightspeed Retail POS.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 2. Na pasku bocznym kliknij opcję Zapasy, a następnie Wyszukiwanie pozycji.

 3. Jeśli masz wiele lokalizacji, zadbaj, by pobrane zostały zapasy dla wszystkich lokalizacji. Na pasku narzędzi wyszukiwania kliknij opcję Zaawansowane. Zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie lokalizacje. W menu rozwijanym Sklepy wybierz opcję Wszystkie sklepy.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 4. Kliknij Szukaj. Zapasy dla wszystkich Twoich lokalizacji pojawiają się na liście pozycji.

 5. Kliknij opcję Eksportuj

 6. Po wyświetleniu monitu zapisz plik CSV z pozycjami Lightspeed Retail POS na swoim komputerze.

Eksport danych klientów detalicznych z Lightspeed Retail POS

Możesz pobrać informacje dla swoich klientów detalicznych i wszechkanałowych, takie jak nazwa klienta, adres e-mail i adres za pomocą pliku CSV klientów Lightspeed Retail POS.

Kroki:

 1. Na pasku bocznym Lightspeed Retail POS kliknij opcję Klienci, a następnie z dostępnych opcji wybierz opcję Klienci.

  Lightspeed Retail POS Custtomers

 2. Kliknij opcję Eksportuj

 3. Po wyświetleniu monitu zapisz plik CSV z klientami Lightspeed Retail POS na swoim komputerze.

Krok 2: Zaimportuj dane sklepu do Shopify

Po wyeksportowaniu danych produktów z Lightspeed musisz zaimportować pliki CSV do Shopify.

Import zawierający plik CSV pozycji Lightspeed Retail POS musi również zawierać plik CSV produktów Lightspeed eCommerce. Plik CSV produktów Lightspeed eCommerce zawiera obowiązkowe informacje o wariantach produktu i musi zostać uwzględniony w imporcie danych.

Aplikacja Store Importer umożliwia importowanie produktów, zapasów i danych klientów z Lightspeed, ale nie pozwala na import zamówień historycznych. Jeśli masz zainstalowany zarówno kanał Sklep online, jak i kanał Punkt sprzedaży, zaimportowane produkty są dostępne dla obu kanałów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Store Importer.

 2. Na stronie Store Importer wybierz Lightspeed z menu rozwijanego.

Jeśli platforma wymieniona na stronie Store Importer nie jest platformą Twojego sklepu, przewiń do dołu strony i kliknij Wybierz inną platformę. Następnie możesz wybrać Lightspeed z menu rozwijanego.

 1. Aby wczytać pliki, kliknij opcję Dodaj plik, a następnie wybierz pliki lub przeciągnij i upuść pliki w obszarze Dodaj plik.

 2. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Znane ograniczenia dotyczące danych produktów Lightspeed

Poniższe kolumny pojawiają się w wyeksportowanych plikach CSV z Lightspeed, ale nie są importowane do Shopify, ponieważ standardowy model ich nie obsługuje:

 • UPC
 • EAN
 • SKU producenta
 • Dostawca
 • Sezon
 • Dział
 • MSRP
 • Klasa podatku
 • Stock_Min
 • Stock_Alert
 • Objętość
 • Colli
 • Rozmiar X/Y/Z
 • Size_Unit
 • Buy_Min/Maks
 • US_Meta_Keywords
 • Pola niestandardowe

Jeśli chcesz przechowywać jakiekolwiek z tych danych w Shopify, musisz ręcznie utworzyć metapola dla swojego sklepu i ręcznie dodać wartości do metapól.

Obrazy wariantów produktu są mapowane do produktu nadrzędnego.

Kategorie i podkategorie Lightspeed są importowane jako pojedyncze kolekcje produktów.

Znane ograniczenia dotyczące danych klientów Lightspeed

Następujące kolumny pojawiają się w eksportowanych plikach CSV z Lightspeed, ale nie są importowane do Shopify:

 • Typ klienta
 • Rabat
 • Data urodzenia
 • Tytuł
 • Utworzono dn.
 • Wiele numerów telefonów (strona główna, praca, pager, telefon komórkowy)
 • Strona internetowa
 • Adres e-mail2

Lightspeed umożliwia sprzedawcom tworzenie niestandardowych pól w profilach klientów, jednak nie są one obsługiwane w modelu danych Shopify. Jeśli chcesz przechowywać te dane w Shopify, musisz zainstalować aplikację lojalnościową, która obsługuje te dodatkowe pola.

Klienci, dla których podano tylko nazwę firmę, bez innych danych kontaktowych, są importowane z nazwą firmy zamiast imienia.

Krok 3: Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Jeśli import danych się powiódł, dane produktów i klientów powinny być dostępne w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli niektóre dane produktów lub klientów nie zostały zaimportowane, możesz dodać je ręcznie.

Waluta cen produktów jest określana na podstawie waluty sklepu Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejrzyj dane swoich produktów, zapasów i klientów, aby sprawdzić, czy importowano wszystkie dane.

 2. Jeśli jakieś dane nie zostały zaimportowane, ręcznie dodaj brakujące produkty lub rekordy brakujących klientów.

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami importu danych

W przypadku wystąpienia błędów podczas importowania danych za pomocą pliku CSV, przejrzyj rozwiązania typowych problemów z importem pliku CSV produktu.

Jeśli zauważysz, że Twoje dane nie zostały zaimportowane zgodnie z oczekiwaniami, zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami.

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importu na stronie Podsumowanie importu wyświetlane są szczegóły importu. Przejrzyj wiadomości w sekcji Przegląd podsumowania importu pod kątem ewentualnych błędów. Możesz edytować zaimportowane informacje ręcznie, klikając opcję Wyświetl pozycje obok tych wiadomości.

Nie udało się zaimportować niektórych produktów lub rekordów klientów

Jeśli część Twoich produktów lub klientów nie została zaimportowana, możesz dodać produkt lub klienta.

Nie wszyscy klienci z tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu są uwzględniani w imporcie. Jeśli dwóch lub więcej klientów ma ten sam adres e-mail lub numer telefonu, importowany jest tylko ostatnio utworzony wpis klienta.

Limity tworzenia wariantów produktu

Jeśli Twój sklep ma więcej niż 50 000 wariantów produktu, możesz utworzyć maksymalnie 1000 wariantów produktu dziennie.

Import zapasów w wielu lokalizacjach nie powiódł się

Aby zaimportować zapasy w wielu lokalizacjach, najpierw musisz utworzyć lokalizacje w Shopify. Nazwy w Shopify muszą dokładnie odpowiadać nazwom w Lightspeed. Nazwy ich lokalizacji można znaleźć w nagłówkach kolumn pliku CSV pozycji Retail POS między kolumną Qty i Price.

Jeśli podejmiesz próbę zaimportowania zapasów w wielu lokalizacjach przed utworzeniem lokalizacji w Shopify, import zapasów nie powiedzie się.

Kody kreskowe są ustawione na 13-cyfrowe kody kreskowe Lightspeed

Aplikacja Store Importer ustawia kody kreskowe produktu i wariantu na 13-cyfrowy drukowany kod kreskowy (oparty na identyfikatorze systemowym). Jeśli używasz 8-cyfrowych drukowanych kodów kreskowych lub innych kodów kreskowych (UPC/EAN/SKU) jako możliwego do zeskanowania kodu kreskowego, musisz ręcznie wprowadzić te dane. W tym celu najpierw zaimportuj dane produktu za pomocą aplikacji Store Importer, a następnie możesz zbiorczo edytować pole kodów kreskowych, aby ręcznie wprowadzić odpowiednie dane kodu kreskowego.

Warianty produktu z dokładnie taką samą nazwą są importowane, ale ich kody kreskowe/zapasy nie są importowane

Jeśli istnieją zduplikowane produkty, wówczas kody kreskowe i zapasy nie mogą zostać dopasowane do wariantów produktu. Warianty produktu zostały zaimportowane i oznaczone podczas importu. Musisz ręcznie dodać kody kreskowe i zapasy dla tych wariantów.

Warianty produktu ze zmiennymi cenami w kanałach sprzedaży zostaną zaimportowane z ceną 0

Shopify nie obsługuje cen dla każdego kanału sprzedaży. Produkty o zmiennych cenach są importowane, ale produkt pozostaje nieopublikowane i nie jest dostępny do sprzedaży w dowolnym kanale sprzedaży. Odpowiednie produkty są oznaczone komunikatem o błędzie w aplikacji Store Importer. Aby zmienić ceny i dostępność, kliknij podany link w celu uzyskania dostępu do produktu. Jeśli wystąpiło wiele błędów dotyczących zmiennych cen, możesz użyć edytora zbiorczego lub ogólnego pliku CSV produktu w celu dokonania zmiany wielu produktów jednocześnie.

Duplikowanie klientów

W Shopify klienci nie mogą mieć tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu. Jeśli dwóch lub więcej klientów ma ten sam adres e-mail lub numer telefonu, importowany jest tylko ostatni wpis klienta, a pozostali klienci są pomijani.

Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import zawiera już klientów, są oni aktualizowani. Klienci są dopasowywani najpierw według adresu e-mail, a następnie numeru telefonu, jeśli pasujący adres e-mail nie zostanie znaleziony. Po znalezieniu pasującego klienta istniejący rekord jest aktualizowany w następujący sposób:

 • Jeżeli import uwzględnia produkty, które są już w Twoim sklepie Shopify, odnośne produkty w imporcie są pomijane i nie są importowane. Lista pominiętych produktów jest wyświetlana w podsumowaniu importu po jego zakończeniu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeżeli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i ponowienie próby. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

 1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

 2. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów zamiast kont klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo