Migracja z PrestaShop do Shopify

Aplikacja Store Importer umożliwia dokonanie migracji danych produktów i danych kombinacji z Prestashop do Shopify. Aby móc zaimportować dane do Shopify, należy je najpierw wyeksportować z Prestashop.

Krok 1: Eksportuj dane sklepu z PrestaShop

Przed zaimportowaniem istniejących danych sklepu musisz najpierw wyeksportować swoje dane z PrestaShop. Shopify zapewnia moduł, który możesz zainstalować w sklepie Prestashop w celu wyeksportowania danych. Po zakończeniu eksportu na Twój komputer zostanie pobrany plik ZIP zawierający dane Prestashop, którego możesz użyć do zaimportowania tych danych do Shopify.

Kroki:

 1. Pobierz plik ZIP modułueksportu.

 2. Z panelu administracyjnego PrestaShop przejdź do zakładki: Moduły > Menedżer modułów i kliknij Załaduj moduł.

 3. Wybierz plik ZIP, aby zainstalować moduł w swoim sklepie PrestaShop.

 4. Po zainstalowaniu modułu kliknij przycisk Konfiguruj.

 5. Kliknij Eksportuj na stronie konfiguracji modułu. Plik ZIP zawierający dane Twojego sklepu jest zapisywany na Twoim komputerze.

Krok 2: Importuj dane sklepu do Shopify

Po wyeksportowaniu danych sklepu z PrestaShop musisz je zaimportować do Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Store Importer.

 2. Na stronie Importuj dane do Shopify wybierz PrestaShop z rozwijanego menu.

 3. W obszarze Załaduj pliki kliknij Dodaj plik i wybierz wyeksportowany plik.

 4. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Krok 3: Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Jeśli import danych się powiódł, dane produktów powinny być dostępne w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli niektóre produkty nie zostały zaimportowane, możesz je dodać ręcznie. Możesz dodać produkt ręcznie po zaimportowaniu danych.

W poniższych sekcjach opisano niektóre zachowania, jakie możesz zaobserwować podczas importowania danych PrestaShop do Shopify:

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importu na stronie Podsumowanie importu wyświetlane są szczegóły importu. Przejrzyj wiadomości w sekcji Przegląd podsumowania importu pod kątem ewentualnych błędów. Możesz edytować zaimportowane informacje ręcznie, klikając opcję Wyświetl pozycje obok tych wiadomości.

Zamówienia historyczne

Zamówienia, które zostały zaimportowane z poprzedniej platformy, są przenoszone do sklepu Shopify tylko dla celów historycznych. Te zamówienia są automatycznie ustawiane na status Zarchiwizowane. Można cofnąć technicznie ich archiwizację, ale nie będzie można wykonywać żadnych funkcji zwykle zarezerwowanych dla zamówień utworzonych w sklepie Shopify.

Import niektórych produktów nie powiódł się

Jeśli część Twoich produktów nie została zaimportowana, możesz dodać produkty ręcznie.

Produkty zaimportowane, ale nieopublikowane

Jeśli widoczność produktu została ustawiona jako ukryta w PrestaShop, oznacza to, że produktu nie można kupić w sklepie. Możesz udostępnić swoje produkty przez udostępniając je w kanale sprzedaży .

Produkty cyfrowe zaimportowane, ale nieopublikowane

Jeśli Twój produkt jest cyfrowym plikiem do pobrania, nie zostanie opublikowany w Twoim sklepie. Aby sprzedawać produkty cyfrowe, musisz użyć odpowiedniej aplikacji. Możesz zainstalować aplikację Cyfrowe pliki do pobrania, aby udostępnić swoje produkty w sklepie.

Import wariantów produktu nie powiódł się

Jeśli Twój produkt ma warianty i w jednym z wariantów brakuje opcji, produkt nie zostanie importowany. Musisz ręcznie dodać ten produkt do Shopify. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszulki z różnymi opcjami rozmiaru i koloru, a jeden z wariantów zawiera informacje o rozmiarze, ale nie ma informacji o kolorze, produkt nie zostanie zaimportowany.

Zaimportowane produkty nie mają już danych o wymiarach

Jeśli klienci chcą znać wymiary produktu, dodaj wymiary bezpośrednio do opisu produktu.

Produkty nie są już dostępne w kilku językach

Jeśli Twoje produkty muszą być dostępne w wielu językach, musisz użyć aplikacji do przetłumaczenia danych produktów. Aplikację do tłumaczenia produktów możesz znaleźć w Shopify App Store.

Tagi zastosowane do importowanych rekordów

Aplikacja Store Importer stosuje tagi do importowanych rekordów. Tagi ułatwiają znalezienie zaimportowanych rzeczy, sprawdzenie ich pod kątem błędów lub dokonanie zmian.

Tagi automatycznie stosowane do każdego zaimportowanego rekordu mają następujący format: import_<date>_<import_id>. Formaty tagów dla wszelkich błędów importu, takich jak brak obrazu lub zduplikowany wariant, różnią się w zależności od platformy, z której dokonywany jest import.

Możesz zachować te Tagi w zaimportowanych rekordach, ale może to spowodować problemy, jeśli użyjesz tagów jako metody organizacji dla swojego sklepu. Na przykład Tagi te mogą być widoczne dla klientów w Twoim sklepie online. Aby tego uniknąć, możesz je usunąć po sprawdzeniu zaimportowanych rekordów pod kątem błędów.

Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import zawiera już klientów, są oni aktualizowani. Klienci są dopasowywani najpierw według adresu e-mail, a następnie numeru telefonu, jeśli pasujący adres e-mail nie zostanie znaleziony. Po znalezieniu pasującego klienta istniejący rekord jest aktualizowany w następujący sposób:

 • Jeżeli import uwzględnia produkty, które są już w Twoim sklepie Shopify, odnośne produkty w imporcie są pomijane i nie są importowane. Lista pominiętych produktów jest wyświetlana w podsumowaniu importu po jego zakończeniu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeżeli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i ponowienie próby. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

 1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

 2. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów zamiast kont klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo