Migracja z ShopKeep na platformę Shopify

Możesz użyć aplikacji Store Importer do migracji produktów ShopKeep do Shopify. Musisz wyeksportować dane z ShopKeep przed ich zaimportowaniem do Shopify.

Krok 1: Eksportuj dane sklepu z ShopKeep

Eksportuj dane produktów z BackOffice ShopKeep. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się ze stronami Pomocy technicznej ShopKeep.

Krok 2: Zaimportuj dane sklepu do Shopify

Po wyeksportowaniu danych produktów z ShopKeep zaimportuj wyeksportowany plik do Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Store Importer.

  2. Na stronie Store Importer kliknij opcję Dodaj plik i wybierz wyeksportowany plik.

Jeśli platforma wymieniona na stronie Store Importer nie jest platformą Twojego sklepu, przewiń do dołu strony i kliknij Wybierz inną platformę. Następnie możesz wybrać ShopKeep z menu rozwijanego.

  1. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Krok 3: Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Poniższe sekcje opisują, co można zaobserwować podczas importowania danych ShopKeep do Shopify:

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importu na stronie Podsumowanie importu wyświetlane są szczegóły importu. Przejrzyj wiadomości w sekcji Przegląd podsumowania importu pod kątem ewentualnych błędów. Możesz edytować zaimportowane informacje ręcznie, klikając opcję Wyświetl pozycje obok tych wiadomości.

Import niektórych produktów nie powiódł się

Jeśli część Twoich produktów nie została zaimportowana, możesz dodać produkty ręcznie.

Produkty zaimportowane, ale nieopublikowane

Produkty, które w ShopKeep miały status widoczności ustawiony na Ukryte podczas eksportu danych, są importowane do Shopify również z tym statusem. Jeśli nie chcesz, aby produkt był ukryty, udostępnij go dla wybranych kanałów sprzedaży.

Zaimportowane produkty nie mają już danych o wymiarach

Jeśli klienci chcą znać wymiary produktu, dodaj wymiary bezpośrednio do opisu produktu.

Produkty usługowe zaimportowane jako produkty fizyczne

Produkty usługowe dostępne w Twojej witrynie ShopKeep są importowane do sklepu Shopify jako produkty fizyczne bez opcji wysyłki. Jeżeli Twoje produkty usługowe wymagają rezerwacji lub subskrypcji, musisz zainstalować odpowiednią aplikację w celu ich obsługi.

Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

  • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import zawiera już klientów, są oni aktualizowani. Klienci są dopasowywani najpierw według adresu e-mail, a następnie numeru telefonu, jeśli pasujący adres e-mail nie zostanie znaleziony. Po znalezieniu pasującego klienta istniejący rekord jest aktualizowany w następujący sposób:

  • Jeżeli import uwzględnia produkty, które są już w Twoim sklepie Shopify, odnośne produkty w imporcie są pomijane i nie są importowane. Lista pominiętych produktów jest wyświetlana w podsumowaniu importu po jego zakończeniu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeżeli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i ponowienie próby. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

  1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

  2. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów zamiast kont klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo