Migracja ze Square do Shopify

Możesz przeprowadzać migrację danych swoich produktów, zapasów i klientów ze Square do Shopify. Abyś mógł (mogła) importować dane do Shopify, musisz je najpierw wyeksportować ze Square.

Krok 1: Eksportuj dane swojego sklepu ze Square

Pierwszym krokiem w procesie migracji sklepu jest eksport danych produktów, klientów i zamówień ze Square. Po zakończeniu eksportu na Twój komputer pobrane zostaną dwa pliki CSV zawierające dane Square, których użyć możesz w celu zaimportowania danych do Shopify.

Kroki:

 1. Zaloguj się na swoje konto Square, a następnie przejdź do zaawansowanych ustawień.

 2. Aby pobrać dane produktów i zapasów, eksportuj swoją bibliotekę w formacie CSV.

 3. Aby pobrać dane klientów, przejdź do strony klientów i kliknij opcję Importuj/Eksportuj > Eksportuj klientów > Pobierz.

Krok 2: Zaimportuj dane sklepu do Shopify

Po wyeksportowaniu danych swoich produktów, zapasów i klientów ze Square do plików CSV musisz zaimportować te pliki do Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Store Importer.

 2. Na stronie Importuj dane do Shopify wybierz Square z rozwijanego menu.

 3. W sekcji Prześlij pliki kliknij Dodaj plik i wybierz wyeksportowane pliki CSV.

 4. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Krok 3: Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Jeśli import danych się powiódł, dane produktów i klientów powinny być dostępne w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli niektóre dane produktów lub klientów nie zostały zaimportowane, możesz dodać je ręcznie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejrzyj dane swoich produktów, zapasów i klientów, aby sprawdzić, czy importowano wszystkie dane.

 2. Jeśli jakieś dane nie zostały zaimportowane, ręcznie dodaj brakujące produkty lub rekordy brakujących klientów.

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami importu danych

W przypadku wystąpienia błędów podczas importowania danych za pomocą pliku CSV, przejrzyj rozwiązania typowych problemów z importem pliku CSV produktu.

Jeśli zauważysz, że Twoje dane nie zostały zaimportowane zgodnie z oczekiwaniami, zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami.

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importu na stronie Podsumowanie importu wyświetlane są szczegóły importu. Przejrzyj wiadomości w sekcji Przegląd podsumowania importu pod kątem ewentualnych błędów. Możesz edytować zaimportowane informacje ręcznie, klikając opcję Wyświetl pozycje obok tych wiadomości.

Nie udało się zaimportować niektórych produktów lub rekordów klientów

Jeśli część Twoich produktów lub klientów nie została zaimportowana, możesz dodać produkt lub klienta.

Obrazy produktów i niestandardowe atrybuty nie są importowane. Musisz dodać obrazy produktów w swoim sklepie Shopify.

Nie wszyscy klienci z tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu są uwzględniani w imporcie. Jeśli dwóch lub więcej klientów ma ten sam adres e-mail lub numer telefonu, importowany jest tylko ostatnio utworzony wpis klienta.

Limity tworzenia wariantów produktu

Jeśli Twój sklep ma więcej niż 50 000 wariantów produktu, możliwe jest utworzenie maksymalnie 1000 wariantów produktu dziennie.

Import zapasów w wielu lokalizacjach nie powiódł się

Aby zaimportować zapasy w wielu lokalizacjach, należy najpierw utworzyć lokalizacje w Shopify. Nazwy w Shopify muszą się dokładnie zgadzać z nazwami w Square. Dokładne nazwy lokalizacji można znaleźć w wyeksportowanym pliku CSV, w kolumnach zawierających Current Quantity.

Jeśli podejmiesz próbę zaimportowania zapasów w wielu lokalizacjach przed utworzeniem lokalizacji w Shopify, import zapasów nie powiedzie się.

Produkty ze zmiennymi cenami importowane z ceną 0

Produkty, które mają zmienne ceny lub ceny zależne od lokalizacji mają po zaimportowaniu cenę 0 i nie są dostępne w żadnym z Twoich kanałów sprzedaży. Zostaniesz poproszony(-a) o sprawdzenie tych produktów i ustawienie cen dla każdego produktu, którego to dotyczy.

## Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import zawiera już klientów, są oni aktualizowani. Klienci są dopasowywani najpierw według adresu e-mail, a następnie numeru telefonu, jeśli pasujący adres e-mail nie zostanie znaleziony. Po znalezieniu pasującego klienta istniejący rekord jest aktualizowany w następujący sposób:

 • Jeżeli import uwzględnia produkty, które są już w Twoim sklepie Shopify, odnośne produkty w imporcie są pomijane i nie są importowane. Lista pominiętych produktów jest wyświetlana w podsumowaniu importu po jego zakończeniu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeżeli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i ponowienie próby. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

 1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

 2. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów zamiast kont klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo