Migracja z Squarespace do Shopify

Możesz migrować swoje produkty, klientów i dane zamówień z Squarespace do Shopify. Musisz wyeksportować swoje dane z Squarespace, zanim będziesz mógł je zaimportować do Shopify.

Krok 1: Eksportuj dane sklepu ze Squarespace

Pierwszym krokiem w migracji sklepu jest eksport danych produktów, klientów i zamówień ze Squarespace. Po zakończeniu eksportu na Twój komputer zostaną pobrane dwa pliki CSV zawierające dane Squarespace, których możesz użyć do zaimportowania danych do Shopify.

Kroki:

  1. Na koncie Squarespace przejdź do ustawień zaawansowanych, aby pobrać plik eksportu CSV dla danych produktów. Instrukcje znajdują się w sekcji Eksportowanie produktów do pliku CSV.

  2. Na koncie Squarespace przejdź do strony zamówień, aby pobrać plik eksportu CSV dla zamówień i danych klienta. Zobacz Eksportowanie zamówień, aby uzyskać instrukcje.

Krok 2: Zaimportuj dane sklepu do Shopify

Po wyeksportowaniu danych produktów, klientów i zamówień ze Squarespace do plików CSV musisz zaimportować te pliki do Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Store Importer.

  2. Na stronie Importuj dane do Shopify wybierz Squarespace z rozwijanego menu.

  3. W obszarze Załaduj pliki kliknij Dodaj plik i wybierz wyeksportowane pliki.

  4. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Krok 3: Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Jeśli import danych powiódł się, dane produktów, klientów i zamówień powinny być widoczne w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli niektóre dane produktów lub klientów nie zostały zaimportowane, możesz dodać je ręcznie. Dowiedz się, jak dodać produkt lub dodać klienta w Shopify.

W poniższych sekcjach opisano niektóre zachowania, które mogą pojawić się podczas importowania danych ze Squarespace do Shopify:

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importu na stronie Podsumowanie importu wyświetlane są szczegóły importu. Przejrzyj wiadomości w sekcji Przegląd podsumowania importu pod kątem ewentualnych błędów. Możesz edytować zaimportowane informacje ręcznie, klikając opcję Wyświetl pozycje obok tych wiadomości.

Zamówienia historyczne

Zamówienia, które zostały zaimportowane z poprzedniej platformy, są przenoszone do sklepu Shopify tylko dla celów historycznych. Te zamówienia są automatycznie ustawiane na status Zarchiwizowane. Można cofnąć technicznie ich archiwizację, ale nie będzie można wykonywać żadnych funkcji zwykle zarezerwowanych dla zamówień utworzonych w sklepie Shopify.

Import niektórych produktów, klientów lub zamówień nie powiódł się

Jeśli dane niektórych produktów lub klientów nie zostały zaimportowane, możesz dodać produkty ręcznie lub dodać klienta.

Nie wszyscy klienci z tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu są uwzględniani w imporcie. Jeśli dwóch lub więcej klientów ma ten sam adres e-mail lub numer telefonu, importowany jest tylko ostatnio utworzony wpis klienta.

Produkty zaimportowane, ale nieopublikowane

Produkty, które w Squarespace miały status widoczności ustawiony na Ukryte podczas eksportu danych, są importowane do Shopify również z tym statusem. Jeśli nie chcesz, aby produkt był ukryty, udostępnij go dla wybranych kanałów sprzedaży.

Import wariantów produktu nie powiódł się

Jeśli Twój produkt ma warianty i w jednym z wariantów brakuje opcji, produkt nie zostanie importowany. Musisz ręcznie dodać ten produkt do Shopify. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszulki z różnymi opcjami rozmiaru i koloru, a jeden z wariantów zawiera informacje o rozmiarze, ale nie ma informacji o kolorze, produkt nie zostanie zaimportowany.

Zaimportowane produkty nie mają już danych o wymiarach

Jeśli klienci chcą znać wymiary produktu, dodaj wymiary bezpośrednio do opisu produktu.

Produkty usługowe zaimportowane jako produkty fizyczne

Produkty usługowe dostępne w witrynie Squarespace są importowane do sklepu Shopify jako produkty fizyczne bez opcji wysyłki. Jeżeli Twoje produkty usługowe wymagają rezerwacji lub subskrypcji, musisz zainstalować odpowiednią aplikację w celu ich obsługi.

Produkty cyfrowe i karty prezentowe nie są importowane

Produkty cyfrowe i karty prezentowe nie są zawarte w pliku eksportu produktów, więc nie można ich importować. Musisz je osobno dodać do swojego sklepu Shopify. Więcej informacji znajduje się w sekcji Sprzedaż usług lub produktów cyfrowych i Dodawanie lub aktualizowanie produktów na kartach prezentowych.

Tagi zastosowane do importowanych rekordów

Aplikacja Store Importer stosuje tagi do importowanych rekordów. Tagi ułatwiają znalezienie zaimportowanych rzeczy, sprawdzenie ich pod kątem błędów lub dokonanie zmian.

Tagi automatycznie stosowane do każdego zaimportowanego rekordu mają następujący format: import_<date>_<import_id>. Formaty tagów dla wszelkich błędów importu, takich jak brak obrazu lub zduplikowany wariant, różnią się w zależności od platformy, z której dokonywany jest import.

Możesz zachować te Tagi w zaimportowanych rekordach, ale może to spowodować problemy, jeśli użyjesz tagów jako metody organizacji dla swojego sklepu. Na przykład Tagi te mogą być widoczne dla klientów w Twoim sklepie online. Aby tego uniknąć, możesz je usunąć po sprawdzeniu zaimportowanych rekordów pod kątem błędów.

Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

  • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import zawiera już klientów, są oni aktualizowani. Klienci są dopasowywani najpierw według adresu e-mail, a następnie numeru telefonu, jeśli pasujący adres e-mail nie zostanie znaleziony. Po znalezieniu pasującego klienta istniejący rekord jest aktualizowany w następujący sposób:

  • Jeżeli import uwzględnia produkty, które są już w Twoim sklepie Shopify, odnośne produkty w imporcie są pomijane i nie są importowane. Lista pominiętych produktów jest wyświetlana w podsumowaniu importu po jego zakończeniu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeżeli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i ponowienie próby. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

  1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

  2. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów zamiast kont klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo