Migracja z WooCommerce do Shopify

Możesz użyć aplikacji Store Importer do migracji danych produktów i klientów z WooCommerce do Shopify. Przed zaimportowaniem danych do Shopify należy je wyeksportować z WooCommerce.

Krok 1: Eksportuj dane sklepu z WooCommerce

Przed zaimportowaniem istniejących danych sklepu musisz wyeksportować dane ze sklepu WooCommerce. Po zakończeniu eksportu na Twój komputer pobrany zostanie plik XML zawierający dane WooCommerce, którego możesz użyć do zaimportowania tych danych do Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym WooCommerce kliknij Narzędzia > Eksport.

 2. Wybierz opcję Cała zawartość.

 3. Kliknij Pobierz plik eksportu.

Krok 2: Importuj dane sklepu do Shopify

Po wyeksportowaniu danych sklepu z WooCommerce musisz zaimportować dane do Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Store Importer.

 2. Na stronie Importuj dane do Shopify wybierz opcję WooCommerce z menu rozwijanego.

 3. W obszarze Załaduj pliki kliknij opcję Dodaj plik i wybierz wyeksportowane pliki. Możesz wybrać dowolną liczbę plików CSV. Podczas importowania produktów należy dodać wyeksportowane pliki zarówno dla szablonu „Domyślny”, jak i „Edycja zbiorcza”, aby zapewnić poprawność importu danych.

 4. Wybierz pobrany plik XML WooCommerce.

 5. Kliknij Kontynuuj import > Import.

Krok 3: Sprawdź i zaktualizuj zaimportowane dane

Jeśli import danych się powiódł, dane produktów i klientów powinny być dostępne w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli niektóre dane produktów lub klientów nie zostały zaimportowane, możesz dodać je ręcznie. Możesz ręcznie dodać produkt lub dodać klienta po zaimportowaniu danych.

W poniższych sekcjach opisano niektóre zachowania, jakie możesz zaobserwować podczas importowania danych WooCommerce do Shopify:

Import wykonany ze zmianami

Po zakończeniu importu na stronie Podsumowanie importu wyświetlane są szczegóły importu. Przejrzyj wiadomości w sekcji Przegląd podsumowania importu pod kątem ewentualnych błędów. Możesz edytować zaimportowane informacje ręcznie, klikając opcję Wyświetl pozycje obok tych wiadomości.

Import niektórych produktów lub klientów nie powiódł się

Jeśli część Twoich produktów lub klientów nie została zaimportowana, możesz ręcznie dodać produkt lub klienta.

Klienci z tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu są pomijani podczas importu. Importowany jest tylko najnowszy wpis klienta ze zduplikowanymi danymi.

Import pakietu produktów nie powiódł się

Jeśli któryś z Twoich produktów jest dostępny w pakiecie w WooCommerce, musisz dodać te produkty do Shopify ręcznie. Musisz użyć aplikacji do łączenia produktów. Możesz zainstalować aplikację pakietu produktów ze Shopify App Store .

Produkty zaimportowane, ale nieopublikowane

Produkty, które w WooCommerce miały status widoczności ustawiony na Ukryte podczas eksportu danych, są importowane do Shopify również z tym statusem. Aby produkty były dostępne, udostępnij je dla kanału sprzedaży.

Import wariantów produktu nie powiódł się

Jeśli Twój produkt ma warianty i w jednym z wariantów brakuje opcji, produkt nie zostanie importowany. Musisz ręcznie dodać ten produkt do Shopify. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszulki z różnymi opcjami rozmiaru i koloru, a jeden z wariantów zawiera informacje o rozmiarze, ale nie ma informacji o kolorze, produkt nie zostanie zaimportowany.

Zaimportowane produkty nie mają już danych o wymiarach

Jeśli klienci chcą znać wymiary produktu, dodaj wymiary bezpośrednio do opisu produktu.

Produkty cyfrowe zaimportowane, ale nieopublikowane

Jeśli Twój produkt jest cyfrowym plikiem do pobrania, nie zostanie opublikowany w Twoim sklepie. Aby sprzedawać produkty cyfrowe, musisz użyć odpowiedniej aplikacji. Możesz zainstalować aplikację Cyfrowe pliki do pobrania, aby udostępnić swoje produkty w sklepie.

Tagi zastosowane do importowanych rekordów

Aplikacja Store Importer stosuje tagi do importowanych rekordów. Tagi ułatwiają znalezienie zaimportowanych rzeczy, sprawdzenie ich pod kątem błędów lub dokonanie zmian.

Tagi automatycznie stosowane do każdego zaimportowanego rekordu mają następujący format: import_<date>_<import_id>. Formaty tagów dla wszelkich błędów importu, takich jak brak obrazu lub zduplikowany wariant, różnią się w zależności od platformy, z której dokonywany jest import.

Możesz zachować te Tagi w zaimportowanych rekordach, ale może to spowodować problemy, jeśli użyjesz tagów jako metody organizacji dla swojego sklepu. Na przykład Tagi te mogą być widoczne dla klientów w Twoim sklepie online. Aby tego uniknąć, możesz je usunąć po sprawdzeniu zaimportowanych rekordów pod kątem błędów.

Importuj dane w górnej części istniejącego importu

Jeśli uważasz, że przegapiłeś(-aś) coś w poprzednim imporcie, możesz ponownie zaimportować dane swojego sklepu, klikając opcję Rozpocznij nowy import.

 • Jeśli Twój sklep Shopify lub poprzedni import zawiera już klientów, są oni aktualizowani. Klienci są dopasowywani najpierw według adresu e-mail, a następnie numeru telefonu, jeśli pasujący adres e-mail nie zostanie znaleziony. Po znalezieniu pasującego klienta istniejący rekord jest aktualizowany w następujący sposób:

 • Jeżeli import uwzględnia produkty, które są już w Twoim sklepie Shopify, odnośne produkty w imporcie są pomijane i nie są importowane. Lista pominiętych produktów jest wyświetlana w podsumowaniu importu po jego zakończeniu.

Usuń import danych sklepu

Jeśli import danych nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go usunąć. Na przykład, jeżeli import danych zawiera wiele pozycji, których realizacja nie powiodła się, pomocne może być usunięcie tego importu i ponowienie próby. Możesz usunąć tylko ostatni import, a przed rozpoczęciem kolejnego importu musisz poczekać na całkowite usunięcie danych.

Kroki

 1. Na stronie Import zakończony kliknij opcję Usuń import.

 2. W oknie dialogowym Usuń import kliknij opcję Usuń import.

Po usunięciu wszystkich swoich zaimportowanych plików kliknij opcję Rozpocznij nowy import, aby uruchomić kolejny import.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów zamiast kont klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo