Aplikacja Transporter

Użyj aplikacji Transporter, aby importować rekordy klientów, produktów i zamówień do swojego sklepu Shopify. Ta aplikacja akceptuje pliki z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) dla każdego z tych typów rekordów, przetwarza rekordy, a następnie importuje je jako obiekty do Shopify.

Aplikacja Transporter jest częścią zestawu narzędzi, które ułatwiają migrację sklepów online z innych platform do Shopify Plus. W tym pakiecie dostępne są następujące narzędzia:

 • Możesz użyć narzędzia wiersza poleceń aplikacji Transporter do wyodrębniania i konwertowania rekordów z jednej platformy na pliki CSV obsługiwane przez aplikację Transporter. Programiści mogą edytować pliki źródłowe dla tego narzędzia i konwertować dane z innych platform na pliki CSV. Narzędzie wiersza poleceń to Open Source Ruby Gem, które można pobrać i zainstalować, korzystając ze strony GitHub.com/Shopify/shopify_transporter.
 • Aplikacji Transporter można użyć do importu danych produktu, klienta i zamówienia do Shopify. Ta aplikacja ładuje pliki CSV i jest dostępna w Shopify App Store.

Przykładowe pliki CSV i opisy

Aby importować klientów, produkty i zamówienia do Shopify, potrzebny jest osobny plik CSV dla każdego typu rekordu. Możesz użyć narzędzia wiersza polecenia aplikacji Transporter do wygenerowania tego pliku CSV lub utworzyć go samodzielnie, wzorując się na formacie w przykładowym pliku CSV.

Przykładowe pliki i opisy obsługiwanych kolumn są dostępne dla każdego obiektu.

Lista przykładowych plików i opisów obsługiwanych kolumn
Przykładowe pliki Opisy kolumn
Produkty.csv Opisy produktów
Klienci.csv Opisy klientów
Zamówienia.csv Opisy zamówień

Reguły pliku CSV

Jeśli korzystasz z narzędzia wiersza polecenia aplikacji Transporter do tworzenia plików CSV, Twoje pliki odpowiadają poniższym regułom:

 • Nazwa pliku CSV musi zawierać nazwę istniejącego w nim typu obiektu (produkty, klienci, zamówienia). Na przykład plik zawierający rekordy klientów musi zawierać słowo Klient (np. mycustomers.csv).
 • Plik CSV musi używać kodowania UTF-8, aby uniknąć generowania niepożądanych znaków specjalnych w Twoim pliku. Jeśli zapiszesz plik bez użycia kodowania UTF-8, Twoje dane zostaną uszkodzone po ich załadowaniu w nowym arkuszu. Shopify nie może odzyskać uszkodzonych plików.

W przypadku większości plików CSV obowiązują następujące zasady:

 • Pierwsza linia pliku CSV musi zawierać nazwy nagłówków kolumn.
 • Kolejność kolumn nie jest ważna, ale każdy wiersz musi zachować taką samą kolejność kolumn.
 • Każda kolumna w pliku musi być oddzielona przecinkiem, a każda linia musi zostać oddzielona przez podział wiersza.
 • Jeśli jakakolwiek wartość zawiera znaki specjalne, takie jak przecinek (,), cudzysłów (') lub podwójny cudzysłów ("), należy otoczyć całą wartość cudzysłowem. Na przykład "Unit 8, 150 Elgin Street" (nie Unit 8"," 150 Elgin Street). Jeśli musisz użyć podwójnego cudzysłowu w tej wartości, użyj dwóch podwójnych cudzysłowów:" ""8th Floor"", 150 Elgin Street".
 • Upewnij się, że używasz cudzysłowów prostych zamiast inteligentnych cudzysłowów (znanych również jako „cudzysłowy drukarskie”).

Jeśli edytujesz pliki CSV lub korzystasz z innego procesu tworzenia plików CSV, upewnij się, że pliki CSV są zgodne z tymi regułami. Jeśli masz problem z pracą z plikami CSV, spróbuj użyć arkuszy Google.

Zleć import

Ważna jest kolejność importu produktów, klientów i zamówień. Te dane należy importować w następującej kolejności:

 1. Produkty
 2. Klienci
 3. Zamówienia

Uruchom importy testowe

Przed zaimportowaniem dużej liczby rekordów do Shopify spróbuj zaimportować kilka rekordów. Często potrzebne jest iteracyjne podejście, np. polegające na importowaniu niewielkiej liczby rekordów, przeglądaniu ich wyników (w aplikacji i w panelu administracyjnym), korygowaniu pliku CSV, a następnie ponownym importowaniu obiektów. Zanim będzie możliwe ponowne zaimportowanie obiektów, musisz je usunąć z Shopify. Możesz użyć aplikacji Transporter, aby usunąć obiekty, dostarczając plik CSV z listą obiektów do usunięcia.

Wiadomości e-mail z powiadomieniami

Gdy zamówienia są importowane do Shopify za pomocą aplikacji Transporter:

 • powiadomienia nie są wysyłane do klientów.
 • powiadomienia nie są wysyłane do Twojego zespołu.

To nie ma wpływu na ustawienia powiadomień dla nowych zamówień złożonych po zakończeniu importu. Powiadomienia o zamówieniach dla pracowników można wyłączyć na panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Kliknij Ustawienia > Powiadomienia.
 2. W obszarze Powiadomienia o zamówieniach dla pracowników kliknij przycisk Wyłącz.

Importuj produkty, klientów i zamówienia

Pamiętaj, aby importować produkty, klientów, a następnie zamówienia.

Kroki:

 1. W aplikacji Transporter upewnij się, że opcja Załaduj plik jest włączona jako Czynność.
 2. Wprowadź plik CSV.

Po załadowaniu pliku aplikacja rozpocznie importowanie obiektów.

Usuń produkty testowe, klientów i zamówienia

Można zbiorczo usunąć produkty, klientów i zamówienia ze swojego sklepu Shopify za pomocą aplikacji Transporter. W tym celu można skorzystać z tego samego pliku CSV, którego użyto do zaimportowania obiektów, ale w tym pliku CSV wymagana jest tylko kolumna, która zawiera unikalny klucz obiektu:

Tabela przedstawiająca wymagane kolumny z unikalnym kluczem dla określonych typów obiektów
Typ obiektu Wymagane kolumny z unikalnym kluczem
Produkty (łącznie ze wszystkimi powiązanymi wariantami produktu) Uchwyt
Klienci E-mail lub numer telefonu
Zamówienia Nazwa

Aplikacja Transporter może usuwać tylko obiekty, a nie ich części. Na przykład może usunąć produkty (łącznie z ich wariantami), ale nie może usunąć pojedynczych wariantów.

Kroki:

 1. Wybierz opcję Usuń rekordy z Shopify z rozwijanej listy Czynności.
 2. Kliknij Załaduj plik i wprowadź plik CSV.

Po załadowaniu pliku aplikacja Transporter rozpocznie usuwanie obiektów.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo