Opisy kolumn CSV klienta w aplikacji Transporter

Opisy kolumn w pliku CSV klienta.

Aby importować klientów do Shopify za pomocą aplikacji Transporter, potrzebny jest plik CSV, który zawiera tylko ten typ rekordu.

Przykładowy plik CSV

Pobierz przykładowy plik CSV klienta: customers.csv.

Można użyć narzędzia wiersza polecenia aplikacji Transporter, aby wygenerować ten plik CSV lub utworzyć go samodzielnie na podstawie niżej opisanego formatu.

Opisy kolumn

W poniższej tabeli opisano nagłówki kolumn dla pliku CSV:

Opisy wszystkich nagłówków kolumn tabeli dla pliku CSV
Kolumna Opis
First name Imię klienta. Ta kolumna i kolumna Last Name są wymagane, jeśli nie dodano kolumny Email ani Phone.
Last name Nazwisko klienta. Ta kolumna i kolumna First name są wymagane, jeśli nie dodano kolumny Email ani Phone.
Email Unikalny adres e-mail klienta. Ta kolumna jest wymagana, jeśli nie istnieje kolumna Phone, First Name ani Last Name. Domena (np. @mydomain.com) musi być ważna.
Company Nazwa firmy klienta, jeśli istnieje.
Address1 Pierwszy wiersz adresu. Ta kolumna jest wymagana dla adresu. Np. 150 Elgin St.
Address2 Opcjonalny wiersz adresu. Np. Unit 202.
City Nazwa miasta. Ta kolumna jest wymagana dla adresu. Na przykład Ottawa lub Berlin.
Province Nazwa regionu (np. prowincja, stan, prefektura lub terytorium), w którym znajduje się klient. Jeśli podasz wartość dla tej kolumny, musisz również dołączyć wartość dla kolumny Kod prowincji. Na przykład: Miasto Meksyk, Nowy Jork lub Nunavut.
Province code Kod jednostki podziału administracyjnego ISO 3166-2 dla regionu, takiego jak stan, prowincja, prefektura lub terytorium w kraju. Ta kolumna jest wymagana, gdy podasz kolumnę Province. Kod ISO 3116-2 ma następujące części:
 • 2-znakowy kod kraju - nie uwzględniaj tej części.
 • łącznik (-) oddzielający dwie części kodu - nie dołączaj łącznika.
 • Kod jednostki podziału administracyjnego od 1 do 3 znaków - uwzględnij tylko tę część.
Struktury kodu ISO3116-2
Kod jednostki podziału administracyjnego wg ISO 3166-2 Kod województwa
MX-MEX (miasto Meksyk, Meksyk) MEX
USA-NY (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentyna) B
FR-21 (Côte-d'Or, Francja) 21
Country Nazwa kraju adresu klienta. Ta kolumna jest wymagana dla adresu. Na przykład Kanada lub Australia.
Country code Dwuliterowy kod ISO 3166-1 alpha-2 oznacza kraj adresu klienta. Określ Country code, nawet jeśli określisz Country. Na przykład, CA dla Kanady i AU dla Australii.
Zip Kod pocztowy adresu klienta. Na przykład K2P 1L4.
Phone Unikalny numer telefonu dla klienta w formacie E.164. Ta kolumna jest wymagana, jeśli nie dołączono kolumn: E-mail, Imię oraz Nazwisko. Numer telefonu można wprowadzić w różnych formatach, pod warunkiem, że format reprezentuje numer, który można wybrać z dowolnego miejsca na świecie. Prawidłowe są następujące formaty:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Accepts Marketing Informuje, czy klient wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych w e-mailu. Prawidłowe wartości:
 • yes - Klient zgodził się na otrzymywanie materiałów marketingowych.
 • no - Klient nie zgodził się na otrzymywanie materiałów marketingowych. Jest to wartość domyślna.
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter.
Tags Ciąg tagów oddzielonych przecinkami, które są używane do filtrowania i wyszukiwania w panelu administracyjnym Shopify i w witrynie sklepu. Każdy znacznik rozdzielany przecinkami może mieć do 255 znaków. Na przykład "Lojalny, nowy klient, marketing.
Note Uwaga dotycząca klienta. Na przykład „Ten klient złożył zamówienie, dla którego istnieje ostrzeżenie o oszustwie” lub "Harry uwielbia kolor różowy".
Tax Exempt Informuje, czy klient jest zwolniony z podatku od zamówienia. Prawidłowe wartości:
 • yes - Podatki nie będą naliczane dla zamówień klienta przy realizacji zakupu.
 • no - Podatki będą naliczane dla zamówień klienta przy realizacji zakupu. Jest to wartość domyślna.
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter.
Metafield Namespace Kontener dla zbioru metapól. Aby zaimportować metapola, musisz podać wartości we wszystkich 4 kolumnach metapól (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value i Metafield Type). Należy zdefiniować niestandardową przestrzeń nazw dla metapól, aby odróżnić je od przestrzeni nazw używanych przez aplikacje i Shopify (łącznie z wartością domyślną global). Maksymalna długość: 20 znaków.
Metafield Key Nazwa meta pola. Maksymalna długość: 30 znaków. Ta kolumna jest wymagana, jeśli dodano inne kolumny meta pól.
Metafield Value Informacje, które mają być przechowywane jako metadane. Ta kolumna jest wymagana, jeśli dodano inne kolumny meta pola.
Metafield Type Typ informacji meta pola. Prawidłowe wartości:
 • string
 • integer
 • json_string
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter. Ta kolumna jest wymagana, gdy uwzględnione są inne kolumny metapól.

Nazwa pliku

Nazwa pliku CSV musi zawierać słowo customer (nazwa zawartego w nim typu). Np. mycustomers.csv. Plik musi mieć format UTF-8.

Unikalne identyfikatory

Klient może być unikalnie identyfikowany na podstawie jednej z następujących informacji:

 • Email
 • Phone
 • First Name i nazwisko

Plik CSV musi zawierać kolumny z unikalnym identyfikatorem.

Kilka adresów

Jeśli klient ma kilka adresów, utwórz wiersz dla każdego dodatkowego adresu.

W wierszu klienta wprowadź domyślny adres klienta.

W każdym dodatkowym wierszu adresu podaj unikalny identyfikator klienta, którym jest Email, Phone albo kombinacja First Name i Last Name.

Dodatkowe adresy nie mogą mieć powiązanych nazw. Imię i nazwisko klienta dotyczy wszystkich adresów. Do każdego dodatkowego adresu można dołączyć dodatkowe numery telefonów (pod warunkiem, że nie używasz numeru telefonu jako unikalnego identyfikatora klienta).

Plik CSV klienta z kilkoma adresami

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo