Opisy kolumn CSV zamówienia w aplikacji Transporter

Opisy kolumn dla pliku CSV zamówień.

Aby zaimportować zamówienia do Shopify za pomocą aplikacji Transporter, potrzebny jest plik CSV, który zawiera tylko ten typ rekordu.

Przykładowy plik CSV

Pobierz przykładowy plik CSV: orders.csv

Można użyć narzędzia wiersza polecenia aplikacji Transporter, aby wygenerować ten plik CSV lub utworzyć go samodzielnie na podstawie niżej opisanego formatu.

Opisy kolumn

W poniższej tabeli opisano nagłówki kolumn dla pliku CSV.

Uporządkuj nagłówki kolumn CSV
Kolumna Opis
Name (Required)
Identyfikator zamówienia, który Ty widzisz na panelu administracyjnym Shopify, a klient na fakturze. Ten identyfikator musi być unikalny w Twoim sklepie. Np.; #1001, 1001-A i SH1001. Ta kolumna jest wymagana.
Email Adres e-mail klienta.
Financial Status Status płatności powiązanych z zamówieniem. Prawidłowe wartości:
 • pending - Płatności są oczekujące. Płatność z tym statusem może się nie powieść. Sprawdź ponownie, aby potwierdzić, że płatności zostały zrealizowane.
 • authorized - Płatności zostały autoryzowane.
 • partially_paid - Zamówienie zostało częściowo opłacone.
 • paid - Płatności zostały opłacone.
 • partially_refunded - Płatności zostały częściowo zwrócone.
 • refunded - Płatności zostały zwrócone.
 • voided - Płatności zostały unieważnione.
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter.
Fulfillment Status Status zamówienia w odniesieniu do zrealizowanych pozycji. Prawidłowe wartości:
 • fulfilled - Każda pozycja zamówienia została zrealizowana.
 • partial - Zrealizowano co najmniej jedną pozycję zamówienia.
 • restocked - Każda pozycja w zamówieniu została zwrócona do magazynu, a zamówienie zostało anulowane.
 • Pozostawienie pustej kolumny powoduje, że zamówienie będzie mieć status Niezrealizowane.
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter. Status realizacji zamówienia powinien opierać się na statusie pojedynczych pozycji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższą sekcją Status realizacji zamówienia.
Currency Kod z trzema literami (format ISO 4217) dla waluty używanej do płatności. Na przykład USD lub EUR.
Buyer Accepts Marketing Czy klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. Prawidłowe wartości:
 • TRUE - Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • FALSE - Klient zrezygnował z otrzymywania informacji marketingowych.
Cancel Reason Powód anulowania zamówienia. Prawidłowe wartości:
 • customer - Klient anulował zamówienie.
 • fraud - Zamówienie było fałszywe.
 • inventory - Pozycje w zamówieniu nie były dostępne w zapasach.
 • declined - Płatność została odrzucona.
 • other - Powód nie jest podany na tej liście.
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter.
Cancelled At Data i godzina (format ISO 8601) anulowania zamówienia.
Closed At Data i godzina (format ISO 8601) zamknięcia zamówienia.
Tags Ciąg rozdzielanych przecinkami tagów, które są używane do filtrowania i wyszukiwania. Każdy tag rozdzielany przecinkami może mieć maksymalnie 255 znaków. Np.: „Sprawdzone, zapakowane, dostarczone”.
Note Opcjonalna notatka dołączona do zamówienia. Tę notatkę może wyświetlić klient. Np. „Klient zmienił zdanie”.
Phone Unikalny numer telefonu (format E.164) klienta. Numer telefonu można wprowadzić przy użyciu różnych formatów, ale każdy format musi reprezentować numer, który można wybrać z dowolnego miejsca na świecie. Obowiązują następujące formaty:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Referring Site Witryna, w której klient kliknął link prowadzący do Twojego sklepu. Na przykład "http://www.anexample.com"
Processed At

Data i godzina (format ISO 8601), kiedy zamówienie zostało pierwotnie utworzone na innej platformie. Ta wartość pojawia się na zamówieniu na panelu administracyjnym Shopify i jest to data używana w raportach sprzedaży. Wartością domyślną jest data i godzina importu zamówienia.

Informacje na temat wartości, które wpływają na analizy finansów i płatności, znajdują się w sekcji Transakcja przetworzona o godz..

Source name Pochodzenie zamówienie (np. nazwa platformy). Tej wartości nie można edytować po zakończeniu importu. Np. Transporter.
Total weight Suma wszystkich wag pozycji (sformatowanych jako liczba całkowita) w gramach. Np. 11.
Total Tax Suma wszystkich podatków (Podatek od ceny 1,..., Wysyłka 1 stawka podatku) dla zamówienia (musi być liczbą dodatnią). Ta kolumna jest wymagana, gdy podatek jest naliczany jako część zamówienia (na przykład, gdy istnieje wartość w kolumnie Podatek od ceny 1). Jeśli nie dodasz wartości w tej kolumnie, łączna wartość Twojego zamówienia nie będzie zawierać żadnych opłat podatkowych.
Shipping Company Nazwa firmy, jeśli istnieje w adresie wysyłki.
Shipping Name Imię i nazwisko osoby przypisanej do adresu wysyłki. Do adresu musi być przypisana nazwa. Może to być Shipping Name lub Shipping First Name i Shipping Last Name.
Shipping Phone Numer telefonu (format E.164) powiązany z adresem wysyłki. Numer telefonu można wprowadzić przy użyciu różnych formatów, ale każdy format musi reprezentować numer, który można wybrać z dowolnego miejsca na świecie. Obowiązują wszystkie formaty:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Shipping First Name Imię osoby przypisanej do adresu wysyłki. Do adresu musi być przypisana powiązana z nią nazwa. Może to być Shipping First Name i Shipping Last Name lub Shipping Name.
Shipping Last Name Nazwisko osoby przypisanej do adresu wysyłki. Do adresu musi być przypisana powiązana z nią nazwa. Może to być Shipping First Name i Shipping Last Name lub Shipping Name.
Shipping Address1 Pierwsza linia adresu wysyłki. Ta kolumna jest wymagana dla adresu. Np. 150 Elgin St.
Shipping Address2 Opcjonalna linia adresu wysyłki. Np. Unit 202.
Shipping City Nazwa miasta adresu wysyłki. Ta kolumna jest wymagana dla adresu wysyłki. Np. Ottawa lub Sydney.
Shipping Province Nazwa regionu klienta (np. prowincja, stan, prefektura lub terytorium). Jeśli dołączasz tę kolumnę, wymagana jest kolumna Shipping Province Code. Np.: Mexico city, Tasmania, New South Wales lub New York.
Shipping Province Code Kod przypisany do jednostki podziału administracyjnego (ISO 3166-2 ) dla regionu, takiego jak stan, prowincja, prefektura lub terytorium w kraju. Ta kolumna jest wymagana, jeśli dołączasz kolumnę Shipping Province. Kod ISO3116-2 składa się z następujących części:
 • 2-znakowy kod kraju - nie uwzględniaj tej części.
 • łącznik (-) oddzielający dwie części kodu - nie dołączaj łącznika.
 • Kod jednostki podziału administracyjnego od 1 do 3 znaków - uwzględnij tylko tę część.
Kody podziału
Kod jednostki podziału administracyjnego wg ISO 3166-2 Kod województwa
MX-MEX (miasto Meksyk, Meksyk) MEX
NY-USA (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentyna) B
FR-21 (Côte-d'Or, Francja) 21
Shipping Zip Kod pocztowy dla adresu klienta. Na przykład K2P 1L4, 90210 lub 110 012.
Shipping Country Nazwa kraju w adresie wysyłki. Ta kolumna jest wymagana dla adresu. Np.: Kanada, Indie lub Australia.
Shipping Country Code Dwuliterowy kod (ISO 3166-1 Alpha-2) dla kraju adresu klienta. Na przykład CA dla Kanady. Podaj Shipping Country code nawet, jeśli podajesz Shipping Country.
Billing Company Firma osoby przypisanej do adresu rozliczeniowego.
Billing Name Imię i nazwisko klienta przypisanego do płatności. Adres musi mieć powiązaną z nim nazwę. Może to być Billing Name lub Billing First Name i Billing Last Name.
Billing Phone Numer telefonu (format E.164) powiązany z adresem rozliczeniowym. Numer telefonu można wprowadzić przy użyciu różnych formatów, ale każdy format musi reprezentować numer, który można wybrać z dowolnego miejsca na świecie. Obowiązują następujące formaty:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Billing First Name Imię osoby przypisanej do metody płatności. Adres musi zawierać powiązaną nazwę. Może to być Billing First Name i Billing Last Name lub Billing Name.
Billing Last Name Nazwisko osoby przypisanej do metody płatności. Adres musi zawierać powiązaną nazwę. Może to być Billing First Name i Billing Last Name lub Billing Name.
Billing Address1 Pierwsza linia adresu rozliczeniowego. Np. 150 Elgin St. Ta kolumna jest wymagana dla adresu rozliczeniowego.
Billing Address2 Opcjonalna linia adresu rozliczeniowego. Np. Unit 202.
Billing City Nazwa miasta adresu rozliczeniowego. Ta kolumna jest wymagana dla adresu rozliczeniowego. Np. Ottawa, Delhi i Auckland.
Billing Province Nazwa regionu (np. województwo, stan, prefektura lub terytorium), w którym znajduje się adres rozliczeniowy. Jeśli dodasz tę kolumnę, wymagana jest kolumna Shipping Province Code. Na przykład: miasto Meksyk, Nowy Jork lub Nunavut i Nowa Południowa Walia.
Billing Province Code Kod jednostki podziału administracyjnego (ISO 3166-2) dla regionu, takiego jak stan, prowincja, prefektura lub terytorium w kraju. Ta kolumna jest wymagana, gdy podasz kolumnę Billing Province. Kod ISO3116-2 składa się z następujących części:
 • 2-znakowy kod kraju - nie uwzględniaj tej części.
 • łącznik (-) oddzielający dwie części kodu - nie dołączaj łącznika.
 • Kod jednostki podziału administracyjnego od 1 do 3 znaków - uwzględnij tylko tę część.
Kody podziału
Kod jednostki podziału administracyjnego wg ISO 3166-2 Kod województwa
MX-MEX (miasto Meksyk, Meksyk) MEX
USA-NY (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentyna) B
FR-21 (Côte-d'Or, Francja) 21
Billing Zip Kod pocztowy adresu rozliczeniowego. Np. K2P 1L4.
Billing Country Nazwa kraju adresu rozliczeniowego. Ta kolumna jest wymagana dla adresu rozliczeniowego. Np.: Kanada, Indie i Niemcy.
Billing Country Code Dwuliterowy kod (ISO 3166-1 Alpha-2) dla kraju adresu rozliczeniowego. Na przykład CA dla Kanady. Podaj Country code, nawet jeśli podajesz Country.
Lineitem name (Required)
Nazwa zamówionego wariantu produktu. Na przykład Niebieska koszulka. Ta kolumna jest wymagana.
Lineitem variant ID Identyfikator wariantu produktu, który został zamówiony. Użyj tej kolumny, aby połączyć pozycję w tym zamówieniu z wariantem produktu, który istnieje w Twoim sklepie. Na przykład 7513594. Musisz upewnić się, że ID w tej kolumnie pasuje do ID wariantu produktu ze sklepu lub pozostaw tę kolumnę pustą. Jeśli aplikacja Transporter nie może znaleźć w Twoim sklepie wariantu produktu, który odpowiada ID w tej kolumnie, nie ma on wpływu na import. Produkt zostanie jeszcze dodany do zamówienia, ale nie zostanie dopasowany do produktu w Twoim sklepie w celach analitycznych.
Lineitem quantity Liczba zamówionych wariantów produktu. Ta kolumna akceptuje tylko dodatnie liczby całkowite. Wartość domyślna to 1. Na przykład 3 .
Lineitem price (Required)
Cena wariantu produktu przed zastosowaniem rabatów. Na przykład, 10,50 ,25 i 30. Ta kolumna jest wymagana.
Lineitem variant title Konkretny wariant produktu. Na przykład Mały.
Lineitem compare at price Porównanie lub sugerowana cena wariantu produktu. Na przykład 15.
Lineitem sku Numer jednostki magazynowania (SKU) produktu (wariantu produktu).
Lineitem requires shipping Czy wariant produktu wymagał wysyłki. Prawidłowe wartości:
 • true - Przedmiot wymaga wysyłki.
 • false - Przedmiot nie wymaga wysyłki
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter.
Lineitem taxable Czy wariant produktu podlegał opodatkowaniu. Prawidłowe wartości:
 • true - Przedmiot podlega opodatkowaniu.
 • false - Przedmiot nie podlega opodatkowaniu.
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter.
Lineitem fulfillment status Status realizacji pojedynczych pozycji zamówienia. Prawidłowe wartości:
 • fulfilled - Każdy produkt z pozycji zamówienia został zrealizowany.
 • Pozostawienie tej kolumny pustej powoduje, że pozycja będzie mieć status Niezrealizowana.
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter. Status realizacji pojedynczych pozycji powinien służyć do określania statusu całego zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższą sekcją Status realizacji zamówienia.
Taxes Included Ustalenie, czy podatki zostały uwzględnione w oryginalnym zamówieniu. Prawidłowe wartości:
 • true - Podatki są uwzględnione w sumie częściowej. Gdy ta wartość jest ustawiona na wartość prawda, wszystkie podatki są wliczone w cenę, w tym podatki od pojedynczych pozycji i wszelkie podatki od stawek wysyłki.
 • false - Podatki nie są uwzględnione w sumie częściowej. Ta wartość jest domyślna.
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter.
Tax 1 Title Nazwa pierwszego naliczonego podatku. Np. HST lub VAT.
Tax 1 Price Kwota (ISO 4217) podatku naliczona dla pozycji zamówienia. Np. 1,50. Jeśli istnieje wartość dla tej kolumny, należy także dołączyć kolumnę Total Tax.
Tax 1 Rate Stawka (wartość dziesiętna) podatku naliczana na pozycje. Np. ,07 w przypadku 7-procentowej stawki podatku.
Tax 2 Title Nazwa drugiego naliczanego podatku.
Tax 2 Price Kwota (ISO 4217) podatku do naliczenia. Jeżeli istnieje wartość dla tej kolumny, należy także dołączyć kolumnę Total Tax.
Tax 2 Rate Stawka podatku naliczona dla pozycji.
Tax 3 Title Nazwa trzeciego naliczanego podatku.
Tax 3 Price Kwota (ISO 4217) podatku naliczona dla pozycji zamówienia. Jeśli istnieje wartość dla tej kolumny, należy także dołączyć kolumnę Total Tax.
Tax 3 Rate Stawka podatku naliczona dla pozycji.
Transaction Amount Kwota (wartość dziesiętna) pieniędzy ustalona dla transakcji. Np. 50,00. Ta kolumna jest wymagana w przypadku częściowej płatności lub częściowego zwrotu.
Transaction Kind Typ transakcji. Ta kolumna jest wymagana, jeśli dołączono jedną z kolumn transakcji. Prawidłowe wartości:
 • authorization - Kwota, jaką klient zgodził się zapłacić została autoryzowana, ale nie zarejestrowana. Okres autoryzacji może wynosić od 7 do 30 dni (w zależności od usługi płatności). W tym czasie sklep czeka na zarejestrowanie płatności.
 • capture - Przelew, który został zarezerwowany podczas autoryzacji.
 • sale - Autoryzacja i rejestracja płatności wykonana w jednym kroku.
 • void - Anulowanie oczekującej autoryzacji lub rejestracji.
 • refund - Częściowy lub całkowity zwrot zarejestrowanej kwoty do klienta.
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter.
Transaction Status Status transakcji. Prawidłowe wartości:
 • success - Transakcja została pomyślnie zakończona przez bramkę płatniczą. Jest to wartość domyślna.
 • pending - Bramka otrzymała informacje dotyczące transakcji, ale wysłała odpowiedź, w której informuje, że potrzebuje więcej czasu na jej zakończenie.
 • failure - Bramka wysłała odpowiedź z informacją, że transakcja nie powiodła się (np. z powodu odrzucenia karty lub nieprawidłowej konfiguracji bramki w sklepie).
 • error - Wystąpił błąd komunikacji (np. odpowiedź z bramki nie została odebrana lub bramka nie otrzymała żądania).
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter.
Transaction Processed At

Data i godzina (format ISO 8601) pierwotnego wykonania transakcji na innej platformie. Ta wartość pojawia się w zamówieniu na panelu administracyjnym Shopify i jest to data używana w raportach finansowych. Wartością domyślną jest data i godzina zaimportowania zamówienia.

Jeśli otrzymałeś(-aś) płatność w tym samym czasie, gdy zamówienie zostało utworzone, wartości Transakcja przetworzona o godz. i Przetworzono o godz. powinny być takie same.

Transaction Gateway Nazwa bramki, poprzez którą transakcja została wyprowadzona. Listę bramek można znaleźć na stronie Bramki płatnicze Shopify.
Transaction Location ID Identyfikator lokalizacji, w której dokonano transakcji. Ten identyfikator musi być zgodny z identyfikatorem lokalizacji ustawionym w Twoim sklepie. Wartości, które nie pasują do identyfikatorów lokalizacji transakcji w sklepie, nie są importowane.
Transaction Source Name Pochodzenie transakcji. Przykładowe wartości: web, pos, iphone i android.
Shipping Line Code Odwołanie do metody wysyłki. Wartością domyślną jest Shipping line title.
Shipping Line Price Wartość metody wysyłki. Ta kolumna jest wymagana, jeśli dołączona jest kolumna Shipping line title.
Shipping Line Source Miejsce nadania przesyłki.
Shipping Line Title Tytuł metody wysyłki. Ta kolumna jest wymagana, jeśli dołączona jest kolumna Shipping line price.
Shipping Line Carrier Identifier Identyfikator usługi przewoźnika, który podał stawkę wysyłki. Wartość jest zwykle potrzebna w przypadku korzystania z usługi zewnętrznego przewoźnika.
Shipping Line Requested Fulfillment Service ID Identyfikator usługi realizacji żądającej metody wysyłki. Wartość jest zwykle potrzebna, gdy metoda wysyłki wymaga przetworzenia przez usługę realizacji wykonywaną przez firmę zewnętrzną.
Shipping Tax 1 Title Nazwa podatku naliczonego dla pozycji wysyłki. Np. HST.
Shipping Tax 1 Rate Stawka podatku (wartość dziesiętna) naliczana dla pozycji wysyłki. Np. 0,15 dla 15% (procent) stawki podatku od wysyłki.
Shipping Tax 1 Price Kwota (format ISO 4217) podatku naliczanego dla pozycji wysyłki. Jeśli istnieje wartość dla tej kolumny, należy także dołączyć kolumnę Total Tax. Np. 1,50.
Discount Code Kod rabatowy. Ta kolumna jest wymagana, jeśli dołączona jest kolumna Discount type.
Discount Amount

Wartość rabatu w walucie sklepu, która została odjęta od zamówienia. Ta kolumna jest wymagana, jeśli dołączona jest kolumna Discount type.

Upewnij się, że wprowadzona wartość odpowiada Discount type. Jeśli typem jest percentage, wprowadź wartość procentową rabatu. Jeśli typem jest fixed_amount, wprowadź całkowitą wartość rabatu w dolarach.

Discount Type

Typ rabatu. Prawidłowe wartości:

 • fixed_amount - Kod rabatowy dotyczy określonej kwoty. To jest wartość domyślna.
 • percentage - Kod rabatowy dotyczy kwoty procentowej.
 • shipping - Rabat obejmował bezpłatną wysyłkę, o ile koszt wysyłki był mniejszy niż wartość ustawiona w polu kwoty. Na przykład, jeśli Discount amount wynosi 30, a koszt wysyłki wynosi 30 USD, rabat wynosi 30 USD. Jeśli Discount amount wynosi 30, a koszt wysyłki to 100 USD, wówczas nie ma rabatu.

W wartościach jest rozróżniana wielkość liter. Rabatów nie można stosować do określonych pozycji w zamówieniu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem Importowanie rabatów.

Metafield Namespace Kontener dla zbioru metapól. Aby zaimportować metapola, musisz podać wartości we wszystkich 4 kolumnach metapól (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value i Metafield Type). Zdefiniuj niestandardową przestrzeń nazw dla swoich metapól, aby odróżnić je od przestrzeni nazw używanych przez aplikacje i Shopify (łącznie z domyślną wartością global). Maksymalna długość: 20 znaków.
Metafield Key Nazwa meta pola. Maksymalna długość: 30 znaków. Ta kolumna jest wymagana, jeśli dołączone są inne kolumny meta pola.
Metafield Value Informacje, które mają być przechowywane jako metadane. Ta kolumna jest wymagana, jeśli dołączone są inne kolumny meta pola.
Metafield Type Typ informacji meta pola. Prawidłowe wartości:
 • string
 • integer
 • json_string
Pisownia wartości uwzględnia wielkość liter. Ta kolumna jest wymagana, jeśli uwzględniane są inne kolumny metapola.

Nazwa pliku

Nazwa pliku CSV musi zawierać słowo order (nazwa zawartego w nim typu obiektu). Np. myorders.csv. Plik musi mieć format UTF-8.

Adresy

Adres wysyłki w zamówieniu staje się domyślnym adresem klienta. Podczas importowania zamówienia, do którego jest przypisany klient aplikacja Transporter wyszukuje klienta w Twoim sklepie Shopify:

 • Jeśli transporter znajdzie klienta, zamówienie jest powiązane z klientem, a adres wysyłki w zamówieniu jest ustawiony jako domyślny adres klienta.
 • Jeśli Transporter nie znajdzie klienta, klient zostanie dodany i powiązany z zamówieniem.

Kilka transakcji

Dodatkowe transakcje można dodać do zamówienia, tworząc oddzielne wiersze dla każdej z nich. W każdym wierszu należy dołączyć Order name, aby połączyć transakcje z zamówieniem.

Status realizacji zamówienia

Status realizacji zamówienia powinien być określany na podstawie statusu realizacji pozycji, które tworzą to zamówienie:

 • Jeśli żadna pozycja zamówienia nie zostanie zrealizowana, pole statusu realizacji zamówienia powinno pozostać puste, aby wskazać, że zamówienie nie zostało zrealizowane.
 • Jeśli pojedyncze pozycje mają dowolną kombinację statusów (fulfilled lub unfulfilled), zamówienie powinno mieć status realizacji partial.
 • Jeśli wszystkie pojedyncze pozycje zostaną zrealizowane, zamówienie powinno mieć status realizacji fulfilled.

Importowanie rabatów

Rabaty można stosować tylko na poziomie zamówienia, a nie do określonych pozycji w zamówieniu. Jeśli masz zamówienie, w którym zastosowano rabaty w odniesieniu do danych pozycji, ustal całkowitą kwotę rabatu i zastosuj ją do całego zamówienia. Dzięki temu raporty dotyczące sprzedaży są dokładne.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo