Konfigurowanie kanału sprzedaży Amazon

Po aktywowaniu kanału sprzedaży Amazon wszystkie zamówienia na produkty złożone w Amazon są automatycznie synchronizowane z Shopify.

Aby użyć kanału sprzedaży Amazon, potrzebujesz konta Professional Seller w Amazon Seller Central. Amazon nalicza miesięczną opłatę subskrypcyjną i opłaty od sprzedaży sztuk. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące opłat za sprzedaż, skontaktuj się z pomocą techniczną Amazon.

Rozwój: Jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu kanału sprzedaży Amazon lub innego, możesz zatrudnić eksperta z programu Shopify Expert.

Aktywacja kanału sprzedaży

Możesz dodać kanał sprzedaży Amazon z App store lub możesz go aktywować bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

  1. Na stronie Konto Amazon kliknij opcję Połącz z Amazonem.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zezwolić na udostępnianie informacji między Shopify a kontami Amazon Seller Central. Po zakończeniu zostaniesz przekierowany(-a) do panelu administracyjnego Shopify. W sekcji Uprawnienia użytkownika na koncie Amazon Seller Central potwierdź dostęp programisty dla Shopify.

Rozpoczęcie sprzedaży w serwisie Amazon

Jeśli jesteś nowym sprzedawcą w serwisie Amazon, może być konieczne ustawienie opcji na koncie Amazon Seller Central.

Istnieją trzy sposoby korzystania z kanału sprzedaży Amazon:

  • Jeśli sprzedajesz produkt w sklepie online Shopify, który jest identyczny z już zaoferowanym na sprzedaż w kanale Amazon, ale nie sprzedajesz go już na Amazonie, możesz utworzyć ofertę dla tego produktu. Jest to najprostszy sposób na korzystanie z kanału sprzedaży Amazon.

  • Jeśli chcesz sprzedać unikalny wariant produktu lub własną markę, która nie jest jeszcze oferowana na Amazon, musisz utworzyć nową ofertę. Gdy tworzysz ofertę w kanale sprzedaży Amazon, automatycznie tworzona jest oferta sprzedaży produktu.

  • Jeśli masz już wystawioną ofertę z tymi samymi produktami zarówno w Shopify, jak i Amazon, możesz połączyć Shopify z istniejącymi ofertami Amazon.

Odłącz kanał Amazon

Jeśli chcesz odłączyć konto Amazon Seller, możesz zaktualizować swoje ustawienia w kanale sprzedaży Amazon w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli odłączysz swoje konto Amazon Seller od panelu administracyjnego Shopify, informacje o produktach i zamówieniach nie będą już synchronizowane z panelem administracyjnym Shopify. Informacje o produktach i zamówieniach nie są usuwane z Amazona. Możesz wznowić synchronizację informacji o produktach i zamówieniach, ponownie podłączając swoje konto Amazon Seller do kanału sprzedaży Amazon.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Kanały sprzedaży > Amazon

  2. W kanale sprzedaży Amazon kliknij Konto.

  3. W sekcji Konto Amazon kliknij Odłącz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo