Umieszczanie ofert produktów w kanale sprzedaży Amazon

Kanał sprzedaży Amazon umożliwia tworzenie ofert i zarządzanie nimi w celu sprzedaży produktów na Amazon. Twoje produkty Shopify nie są automatycznie oferowane na Amazon po aktywacji kanału sprzedaży Amazon. Możesz połączyć Shopify z istniejącymi ofertami Amazon, utworzyć ofertę dla sprzedawanego przez Ciebie produktu, który jest już sprzedawany na Amazon, lub utworzyć nową ofertę dla produktu, który jest nowy na Amazon.

Po utworzeniu oferty jest ona przesyłana do Amazon do zatwierdzenia. Większość aukcji jest zatwierdzana w ciągu kilku godzin. Jeśli Twoja oferta zostanie zatwierdzona, pojawi się ona w Amazon Marketplace. Możesz zarządzać swoimi ofertami kanałów sprzedaży Amazon w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Uzyskanie zatwierdzenia do sprzedaży w kategorii

Niektóre kategorie produktów wymagają zatwierdzenia przez Amazon przed sprzedażą. Jeśli Twój produkt wymaga zatwierdzenia, zostaniesz wezwany(-a) do uzyskanie zatwierdzenia, które jest warunkiem przesłania oferty.

W tej chwili możesz tworzyć tylko oferty dla nowych produktów, korzystając z kanału sprzedaży Amazon w następujących kategoriach:

 • Odzież, obuwie, i biżuteria
 • Sztuka, rzemiosło i szycie
 • Dom i kuchnia
 • Taras, trawnik i ogród
 • Sport i rekreacja
 • Zdrowie i rodzina
 • Gry i zabawki
 • Uroda
 • Elektronika.

Możesz również tworzyć nowe oferty dla produktów w innych kategoriach bezpośrednio w Amazon Seller Central, a następnie połączyć je z Shopify.

Tworzenie nowej oferty dla produktu

Jeśli jesteś właścicielem marki lub sprzedajesz produkt, który nie jest jeszcze oferowany w Amazon, musisz utworzyć nową ofertę dla swojego produktu.

Zanim utworzysz ofertę za pomocą kanału sprzedaży Amazon, będziesz potrzebować kodu UPC lub EAN dla każdego wariantu produktu, który chcesz zaoferować, chyba że jesteś zarejestrowaną marką. Amazon użyje UPC lub EAN, aby utworzyć ASIN, który identyfikuje produkt w Amazon.

Kroki:

 1. Kliknij Utwórz ofertę.

 2. Wybierz produkt z katalogu Shopify, który chcesz oferować na Amazonie, a następnie kliknij Wybierz produkt:

 3. Na stronie Wyszukiwanie kliknij Utwórz ofertę:

 4. Na liście kategorii znajdź kategorię odpowiadającą Twojemu produktowi:

Po wybraniu kategorii musisz edytować szczegóły produktu przed opublikowaniem w Amazon. Niektóre szczegóły produktu są automatycznie synchronizowane, a powiązane pola w szczegółach oferty są wypełniane dla Ciebie. Szczegóły wprowadzane na stronie szczegółów oferty Amazon nie wpływają na dane produktu w innym miejscu w Shopify.

Aby edytować szczegóły produktu:

 1. Wypełnij pola szczegółów oferty Amazon:

 2. W sekcji Warianty wybierz opcje produktu, które mają zastosowanie dla produktu. Na przykład, jeśli sprzedajesz białą koszulkę, która jest dostępna w różnych rozmiarach, wybierz Rozmiar. Nie możesz zmienić opcji produktu po opublikowaniu oferty w Amazon, ale możesz dodać więcej wariantów w wybranych przez Ciebie opcjach.

 1. Wypełnij pola Szczegóły (w tym Identyfikator produktu), wybierz ustawienia Zarządzania zapasami, wprowadź Czas produkcji, jeśli ma zastosowanie, i wybierz zdjęcie dla swojego wariantu. Powtórz ten krok dla wszystkich wariantów, które chcesz dodać do oferty.

 2. Kliknij opcję Publikuj.

Dodaj kod UPC lub EAN

Amazon wymaga, aby wszystkie nowe oferty miały GTIN (Global Trade Item Number), unikalny identyfikator produktu dla każdego wariantu produktu, który jest używany do tworzenia ASIN. Gdy tworzysz ofertę za pośrednictwem kanału sprzedaży Amazon, możesz dodać kod UPC lub EAN do informacji o wariancie produktu, aby spełnić to wymaganie. Dodawany identyfikator produktu zostanie automatycznie uwzględniony podczas tworzenia oferty Amazon.

Więcej informacji na temat używania identyfikatorów produktów GTIN można znaleźć w Centrum pomocy Amazon. Ważne jest, aby nie podawać nieprawdziwych informacji GTIN dla swoich produktów. Dowiedz się więcej o kodach kreskowych i numerach GTIN.

Możesz dodać kod UPC lub EAN w polu Kod kreskowy dla wariantu produktu podczas tworzenia nowej oferty w kanale sprzedaży Amazon.

Dodanie kodu kreskowego poprzez edycję produktu

Kroki:

 1. W Shopify przejdź do strony produktu.

 2. W sekcji Zapasy kliknij Edytuj obok wariantu.

 3. W polu Kod kreskowy wprowadź numer GTIN dla wariantu produktu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodanie zarejestrowanej marki

Jeśli jesteś marką zarejestrowaną w Amazon, możesz utworzyć oferty bez numerów GTIN. Możesz dodać zarejestrowaną markę do kanału sprzedaży Amazon na stronie Konta. Musisz używać tej samej nazwy marki, której używasz w Amazon Seller Central.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Konto.

 2. W sekcji Rejestr marki Amazon kliknij opcję Dodaj zarejestrowaną markę.

 3. Wprowadź nazwę marki, a następnie wybierz kategorię i atrybut oferty dla marki.

 4. Kliknij Dodaj markę.

Po dodaniu zarejestrowanej marki możesz ją wybrać podczas tworzenia oferty i nie musisz dodawać numeru GTIN dla oferty.

Tworzenie oferty produktu w Amazon

Jeśli chcesz sprzedać produkt, który jest już w Amazon, możesz utworzyć ofertę.

Możesz użyć kanału sprzedaży Amazon, aby znaleźć produkt w Amazon, a następnie dopasować go do produktu w panelu administracyjnym Shopify i edytować szczegóły oferty.

Kroki:

 1. Kliknij Utwórz ofertę.

 2. Wybierz produkt z katalogu Shopify, który chcesz oferować na Amazonie, a następnie kliknij Wybierz produkt.

 3. Na stronie Wyszukiwanie kliknij Znajdź produkt.

Spowoduje to wyświetlenie listy podobnych produktów w katalogu Amazon. Możesz kliknąć Wyświetl w Amazon, aby wyświetlić pełne dane produktu. Jeśli Twój produkt Shopify nie pasuje do żadnego z nich, musisz utworzyć nową ofertę w Amazon.

 1. Znajdź produkt w Amazon pasujący do produktu, a następnie kliknij opcję Wybierz.

Po dopasowaniu produktu do produktu w Amazon musisz wybrać warianty, które chcesz oferować i edytować ofertę:

 1. Na stronie Edytuj ofertę wybierz warianty, które chcesz dodać do oferty, dopasowując warianty Amazon do swoich wariantów produktu Shopify. Jeśli nie chcesz dodawać określonego wariantu do oferty, wybierz opcję Nie oferuj wariantu z listy rozwijanej WARIANTY SHOPIFY.

 2. Dla każdego wariantu dodanego do oferty wprowadź cenę z oferty i wybierz opcję Ustawienia zapasów.

 3. Gdy skończysz, kliknij Publikuj.

Łączenie Shopify z istniejącymi ofertami Amazon

Jeśli prowadzisz już sprzedaż w Amazon, możesz połączyć istniejące oferty Amazon z Twoimi produktami Shopify. Jeśli połączysz swoje produkty Shopify z ofertami Amazon, możesz zarządzać istniejącymi ofertami za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify. Łączenie istniejących ofert zapobiega również przypadkowemu utworzeniu dwóch ofert dla tego samego produktu.

Kroki:

 1. Jeśli wszystkie produkty możliwe do połączenia zostaną wykryte przez kanał sprzedaży Amazon, pojawi się baner. Produkty, które zostały zrealizowane za pomocą Fulfillment by Amazon w Amazon Seller Central, nie mogą być powiązane z Twoimi produktami Shopify, ponieważ kanał sprzedaży Amazon nie obsługuje ofert FBA. Kliknij Połącz produkty na stronie Oferty.

 2. Kliknij Przeglądaj produkty obok produktu, który chcesz połączyć z produktem Shopify.

 3. W oknie dialogowym Wybierz produkt kliknij produkt, który chcesz połączyć, a następnie kliknij Wybierz produkt.

 4. Wybierz, w jaki sposób chcesz zarządzać zapasami dla produktów, które łączysz.

 5. Wprowadź Czas produkcji, jeśli jest wymagany. Jeśli wybierzesz Niewymagane dla tych produktów, domyślny czas produkcji jest ustawiony na 2 dni. Jeśli potrzebujesz więcej czasu na wyprodukowanie pozycji przed wysyłką, musisz podać liczbę dni podczas łączenia, nawet jeśli ustawiłeś(-aś) inny czas produkcji w Amazon Seller Central. W przeciwnym razie czas produkcji w Amazon zostanie ustawiony na wartość domyślną wynoszącą 2 dni.

 6. Wybierz wariant, który chcesz połączyć z ofertą na Amazonie.

 7. Kliknij opcję Połącz produkty, aby połączyć istniejącą listę Amazon z produktem Shopify.

Po połączeniu produktu z ofertą pojawi się on na stronie Oferty w panelu administracyjnym Shopify.

Możesz odłączyć wszystkie połączone warianty produktu na stronie Edytuj ofertę.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo