Zarządzanie ofertami Amazon

Możesz wyświetlać lub edytować swoje oferty Amazon i zarządzać zapasami na stronie Oferty w panelu administracyjnym Shopify.

Wyświetlanie swoich oferty

Na stronie Oferty w panelu administracyjnym Shopify możesz zobaczyć swoje aktualne oferty, w tym oferty aktywne, oczekujące i odrzucone.

Po utworzeniu oferty jest ona przesyłana do Amazon do zatwierdzenia. Większość ofert jest zatwierdzana w ciągu kilku godzin. Jeśli Twoja oferta zostanie zatwierdzona, pojawi się ona w Amazon Marketplace. Możesz zobaczyć, jak wygląda oferta na Amazon, klikając Wyświetl ofertę.

Wszystkie oferty zawierające błędy można zobaczyć na karcie Błędy.

Edytuj ofertę

Możesz zmienić cenę oferty Amazon, skorygować czas produkcji dla wariantu, dodać lub usunąć warianty i skorygować ustawienia zapasów w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Amazon.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Oferty.

 5. Kliknij ofertę w kolumnie produkt Shopify, aby otworzyć stronę edycji oferty.

 6. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij Publikuj.

Zarządzanie ustawieniami zapasów

Klienci przeglądający Twoje oferty w Amazon widzą dostępne ilości zapasów dla każdego wariantu. Możesz użyć ustawień śledzenia zapasów ustawionych dla wariantu produktu w celu zsynchronizowania zapasów produktów na Amazon lub ręcznie zarządzać ilością zapasów, którą chcesz wyświetlić na Amazon.

Synchronizacja zapasów z kanałem sprzedaży Amazon

W przypadku wybrania opcji Użyj ustawień zapasów Shopify zapasy produktów są automatycznie synchronizowane z Amazon na podstawie polityki dotyczącej zapasów produktu:

 • Shopify śledzi zapasy tego produktu - Shopify automatycznie aktualizuje ofertę Amazon, aby dopasować zapasy produktu w Shopify, chyba że umożliwisz klientom zakup tego produktu, gdy jego zapas jest wyczerpany. Jeśli zezwolisz klientom na zakup tego produktu, gdy jego zapas jest wyczerpany, to zapasy w Amazon są automatycznie ustawiane na 100. Ta liczba nie pojawia się w Shopify.

 • Shopify nie śledzi zapasów tego produktu - zapasy w Amazon zostaną automatycznie ustawione na 100. Ta liczba nie pojawia się na Shopify.

Amazon nie obsługuje produktów z nieograniczoną lub ujemną ilością zapasów, więc liczba 100 jest symbolem zastępczym, aby upewnić się, że oferty pojawiają się na Amazon. Zapasy wyświetlane w Amazon mogą się zmniejszać w miarę sprzedaży produktów, ale powracają do wartości 100 co 10 minut.

Możesz zmienić politykę dotyczącą zapasów produktu na stronie szczegółów produktu.

Ręcznie zarządzanie zapasami

Możesz zarządzać ręcznie ilością zapasów, którą chcesz udostępnić na Amazon. Ilość zapasów ustawiona dla Amazon nie ma wpływu na zapasy Shopify. Gdy produkt jest sprzedawany na Amazon, jego ilość zmniejsza się na Amazon i na stronie szczegółów oferty w kanale sprzedaży Amazon, ale nie w Shopify. Ilość można sprawdzić w dowolnym momencie i zwiększyć lub zmniejszyć ilość produktu możliwą do sprzedaży.

Kroki:

 1. Podczas tworzenia lub edycji oferty upewnij się, że zaznaczona jest opcja Zarządzaj ręcznie zapasami.

 2. Wprowadź Ilość do sprzedaży na Amazon.

Usuwanie oferty

Możesz tymczasowo zatrzymać sprzedaż produktu na Amazon, ręcznie ustawiając ilość zapasów na 0. Zapobiega to tworzeniu zamówień na Amazon dla tego produktu bez usuwania oferty. Usunięcie oferty jest trwałe.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Amazon.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Oferty.

 5. Kliknij ofertę w kolumnie Produkt Shopify, aby otworzyć stronę Edytuj ofertę.

 6. Kliknij Usuń ofertę.

 7. Kliknij Usuń ofertę w polu potwierdzenia, aby trwale usunąć ofertę z kanału sprzedaży Amazon i Amazon Seller Central.

Jeśli usuniesz ofertę w Amazon Seller Central, w kanale sprzedaży Amazon na stronie Oferty pojawi się błąd. Możesz usunąć ofertę w kanale sprzedaży Amazon, aby usunąć ten błąd.

Odłączanie produktu

Jeśli chcesz zachować sprzedaż produktu połączonego na Amazon, ale nie chcesz już synchronizować jej z Shopify, możesz odłączyć wszystkie warianty z oferty. Nie można odłączyć tylko jednego wariantu za pomocą tej metody.

Możesz odłączać tylko produkty sprzedawane początkowo na Amazon, a następnie połączone z Twoimi produktami Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Amazon.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Oferty.

 5. Kliknij ofertę w kolumnie Produkt Shopify, aby otworzyć stronę Edytuj ofertę.

 6. Kliknij Odłącz wszystkie warianty.

 7. Kliknij opcję Odłącz wszystkie warianty w polu potwierdzenia, aby zatrzymać synchronizację produktu z Shopify. Twój produkt będzie nadal dostępny do sprzedaży na Amazon.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo