Facebook

Możesz użyć kanału sprzedaży Facebook do synchronizowania produktów z katalogiem na Facebooku i Instagramie oraz tworzenia działań marketingowych bezpośrednio z poziomu Shopify.

Po skonfigurowaniu kanału sprzedaży Facebook w Shopify możesz utworzyć następujące działania marketingowe w Shopify:

Aby uzyskać więcej informacji na temat marketingu na Facebooku, w tym reklam na Facebooku, zapoznaj się z sekcją Marketing na Facebooku.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo