Facebook

Możesz użyć kanału Facebook do synchronizacji swoich produktów z katalogiem na Facebooku i Instagramie w celu umożliwienia sprzedaży za pomocą Facebook Shop i Zakupów na Instagramie. Możesz także korzystać z kanału Facebook do tworzenia działań marketingowych bezpośrednio z Shopify.

Aby uzyskać więcej informacji na temat marketingu na Facebooku, w tym reklam na Facebooku, zapoznaj się z sekcją Marketing na Facebooku.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo