Dostosowywanie automatycznych wiadomości w Messengerze

Po dodaniu kanału Messenger możesz edytować automatyczne wiadomości, które klienci otrzymują w Messengerze i w menu Messengera, które pojawia się w czatach.

Dostosowanie automatycznych wiadomości w Messengerze

Gdy korzystasz z kanału sprzedaży Messenger, klienci otrzymują automatyczne potwierdzenia zamówienia i aktualizacje w Messengerze. Te automatyczne wiadomości można dostosować na stronie Dostosowania w Shopify.

Kroki:

 1. Na stronie Dostosowania znajdź sekcję Szablony wiadomości i wybierz nazwę szablonu, który chcesz zmienić: - Potwierdzenie zamówienia
  • Aktualizacja wysyłki
  • Przesyłka wydana do doręczenia
  • Przesyłka dostarczona
  • Powitanie
  • Wprowadzenie dotyczące kolekcji
  • Wiadomości dotyczące produktów
  • Wprowadzenie dotyczące opcji
  • Brak produktów
 1. Na stronie Edytuj wiadomość wprowadź tekst, który ma się pojawić w automatycznej wiadomości. Niektóre opcje, takie jak Aktualizacja wysyłki, umożliwiają dostosowanie przycisku kopiowania widocznego w czacie.
 2. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Dostosowanie menu Messengera

Możesz dostosować menu wyświetlane w Messengerze, gdy klient rozpocznie rozmowę z Twoim sklepem. Domyślne menu zawiera teraz przyciski z tekstem Kup teraz, Wyświetl stronę internetową i Dowiedz się więcej. Możesz zmienić nazwy przycisków, wyłączyć lub włączyć opcję Wyświetl link do strony internetowej lub Niestandardowa wiadomość i dostosować ustawienia przycisków na stronie Dostosowania w Shopify.

Kroki:

 1. W sekcji menu Messengera kliknij opcję Dostosuj menu.
 2. Dokonaj zmian:

- Aby zmienić tekst wyświetlany na przycisku, wprowadź tekst w jednym z pól Nazwa przycisku. - Aby przekierować przycisk linku do strony internetowej do adresu URL, wprowadź adres URL w polu Link strony internetowej. - Aby ustawić automatyczną wiadomość dla swoich klientów, wprowadź wiadomość w sekcji NIESTANDARDOWA WIADOMOŚĆ. - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól w sekcji ODWIEDŹ LINK DO STRONY INTERNETOWEJ lub NIESTANDARDOWA WIADOMOŚĆ, aby włączyć lub wyłączyć te przyciski. Nie możesz wyłączyć przycisku KUP TERAZ.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo