Synchronizowanie produktów z Facebookiem w celu realizacji zakupu na Instagramie

Katalog produktów w kanale Facebook zarządza wszystkimi produktami dostępnymi w aplikacjach Instagram, Facebook i Facebook Marketing. Jeśli udostępniasz produkt w kanale Facebook, możesz go użyć w każdym z tych rozwiązań. Jeśli jednak korzystasz z realizacji zakupu na Instagramie, dodatkowo wymaga się, aby Twoje produkty były oznaczone, a klienci realizowali zakupy na Instagramie.

Facebook sprawdza wszystkie produkty, które udostępniasz w kanale Facebook. Produkty muszą zostać zatwierdzone, zanim będą mogły zostać zaprezentowane na Facebooku. Jeśli edytujesz szczegóły dowolnego produktu zatwierdzonego przez Facebook, produkt będzie musiał zostać ponownie sprawdzony i zatwierdzony przez Facebook.

Wymagania dotyczące produktu

Aby opublikować produkty Shopify w katalogu na Facebooku i je oznaczyć na Instagramie, produkty muszą zawierać następujące informacje:

 • opis produktu
 • obraz produktu
 • Kategorie produktów Google
 • warunki dotyczące produktu

Produkty muszą również zostać zatwierdzone przez Facebook i nie mogą być produktami z ograniczeniami, jak opisano w polityce handlowej Facebooka.

Rozwiąż błędy publikowania produktów

Gdy synchronizujesz produkty po skonfigurowaniu realizacji zakupu na Instagramie, mogą wystąpić błędy publikacji produktu. Jeśli Twoje produkty nie mają informacji wymaganych przez Facebook, zobaczysz ostrzeżenie w sekcji Produkty na stronie Przegląd kanału Facebook. Gdy produkt wykazuje związane z tym błędy, musisz je usunąć, zanim podejmiesz ponowną próbę zsynchronizowania produktu z kanałem Facebook.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify Twojego sklepu przejdź do opcji Kanały sprzedaży > Facebook.

 2. W sekcji Produkty kliknij opcję Wyświetl produkty, aby otworzyć zbiorczy edytor produktów. Dowiedz się, jak korzystać ze zbiorczego edytora produktów.

 3. Sprawdź błędy publikowania produktów i wprowadź wymagane zmiany w informacjach o produkcie.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj katalogiem produktów

Możesz dodać swój katalog produktów na stronie Zakupy w profilu firmowym na Instagramie.

Kroki:

 1. Na Instagramie otwórz opcje profilu firmowego, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Zakupy, a następnie potwierdź swoje konto na Facebooku.

  Jeśli nie widzisz sekcji Zakupy, naciśnij Edytuj profil i potwierdź, że masz połączenie ze swoją stroną firmową na Facebooku.

 3. Wybierz katalog produktów yourstore.myshopify.com.

 4. Naciśnij Gotowe.

Typowe błędy publikowania produktów

Użyj tych wskazówek, aby rozwiązywać błędy produktów, które uniemożliwiają synchronizację produktów z Facebookiem.

Typowe błędy publikacji produktów i ich rozwiązania
Błąd Rozwiązanie
Dodaj obraz produktu Kliknij symbol zastępczy zdjęcia, aby załadować lub wybrać zdjęcie dla produktu.
Wybierz kategorię produktu Wprowadź kategorię produktu Google zgodną z produktem. Niektóre kategorie wymagają również dodatkowych informacji, takich jak wiek.
Napraw błędy wariantu produktu Dodaj informacje dla każdego wariantu produktu, np. rozmiar i kolor wariantu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo