Synchronizowanie produktów z Facebookiem w celu realizacji zakupu na Facebooku i Instagramie

Katalog produktów w kanale Facebook zarządza wszystkimi produktami dostępnymi w aplikacjach Instagram, Facebook i Facebook Marketing. Jeśli udostępniasz produkt w kanale Facebook, możesz go użyć w każdym z tych rozwiązań. Jeśli jednak korzystasz z Finalizacji zakupu na Facebooku i Instagramie, musisz spełnić dodatkowe wymagania, aby Twoje produkty były oznaczane, a klienci mogli realizować zakupy na Facebooku lub Instagramie.

Facebook sprawdza wszystkie produkty, które udostępniasz w kanale Facebook. Produkty muszą zostać zatwierdzone, zanim będzie możliwe ich oferowanie. Jeśli zmienisz szczegóły dowolnego produktu zatwierdzonego przez Facebook, produkt ten będzie musiał zostać ponownie sprawdzony i zatwierdzony przez Facebook.

Wymagania dotyczące produktu

Aby można było publikować produkty Shopify w katalogu na Facebooku i korzystać z opcji Finalizacji zakupu na Facebooku i Instagramie, muszą one zawierać następujące informacje:

  • Opis produktu
  • Obraz produktu
  • Kategorie produktów Google
  • Stan produktu

W przypadku produktów sprzedanych za pomocą funkcji realizacji zakupu na Facebooku i Instagramie cena nie może zawierać podatków.

Produkty muszą również zostać zatwierdzone przez Facebook i nie mogą być produktami z ograniczeniami, jak opisano w polityce handlowej Facebooka.

Rozwiąż błędy publikowania produktów

Podczas synchronizacji produktów po skonfigurowaniu Finalizacji zakupu na Facebooku i Instagramie mogą wystąpić błędy publikacji produktu. Jeśli Twoje produkty nie mają informacji wymaganych przez Facebook, zobaczysz ostrzeżenie w sekcji Produkty na stronie Przegląd kanału Facebook. Jeśli produkt wykazuje związane z tym błędy, musisz je usunąć, zanim podejmiesz ponowną próbę zsynchronizowania produktu z kanałem Facebook.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Facebook.

  3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  4. W sekcji Produkty kliknij opcję Wyświetl produkty, aby otworzyć zbiorczy edytor produktów. Dowiedz się, jak korzystać ze zbiorczego edytora produktów.

  5. Sprawdź błędy publikowania produktów i wprowadź wymagane zmiany w informacjach o produkcie.

  6. Kliknij opcję Zapisz.

Typowe błędy publikowania produktów

Użyj tych wskazówek, aby rozwiązywać błędy produktów, które uniemożliwiają synchronizację produktów z Facebookiem.

Typowe błędy publikacji produktów i ich rozwiązania
Błąd Rozwiązanie
Dodaj obraz produktu Kliknij symbol zastępczy zdjęcia, aby załadować lub wybrać zdjęcie dla produktu.
Wybierz kategorię produktu Wprowadź kategorię produktu Google zgodną z produktem. Niektóre kategorie wymagają również dodatkowych informacji, takich jak wiek.
Napraw błędy wariantu produktu Dodaj informacje dla każdego wariantu produktu, np. rozmiar i kolor wariantu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo