Wymagania dotyczące sprzedaży przy realizacji zakupu na Facebooku i Instagramie

Aby można było korzystać z realizacji zakupu na Facebooku i Instagramie, Twój sklep musi zostać zatwierdzony przez Facebooka, a produkty sprzedawane na Facebooku i Instagramie muszą być zgodne z Polityką handlową Facebooka i Warunkami świadczenia usług Shopify Payments.

Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących produktów pod kątem realizacji zakupu na Facebooku i Instagramie.

Wymagania kwalifikacyjne

Aby korzystać z realizacji zakupu na Facebooku i Instagramie, Twój sklep musi spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne w zakresie handlu:

Wymagania dotyczące uprawnień do Facebooka

Realizacja zakupu na Facebooku i Instagramie powoduje zsynchronizowanie produktów Shopify z katalogiem na Facebooku dla Twojej firmy, dzięki czemu możesz oznaczać swoje produkty na Instagramie i sprzedawać je za pośrednictwem Sklepów na Facebooku. Aby móc korzystać z realizacji zakupu na Instagramie, musisz skonfigurować Menedżera firmy na Facebooku połączonego z Twoją stroną firmową na Facebooku. Jeśli chcesz sprzedawać na Instagramie, Twój Menedżer firmy na Facebooku musi być również połączony z Twoim profesjonalnym kontem na Instagramie. Jeśli nie masz Menedżera firmy ani strony firmowej na Facebooku, możesz ją utworzyć podczas konfigurowania kanału Facebook.

Menedżer firmy na Facebooku to narzędzie, którego możesz użyć do organizowania i obsługi stron firmowych oraz kont w jednym miejscu. Dowiedz się więcej o Menedżerze firmy w Centrum pomocy Facebooka.

Ustawienia strony na Facebooku

Przed podłączeniem strony na Facebooku należy spełnić następujące wymagania:

Opis ról i uprawnień na Facebooku

Aby mieć dostęp do wszystkich ustawień Facebooka i możliwość wprowadzania określonych zmian, musisz mieć na Facebooku rolę administratora dla strony i Menedżera firmy. Strony i Menedżerowie firmy mają oddzielne uprawnienia do konta, co oznacza, że musisz mieć role administratora dla każdego z nich. Menedżer firmy, którego wybierzesz w kanale Facebook, musi być właścicielem strony na Facebooku podczas wdrażania. Jeśli dana strona na Facebooku jest własnością innego Menedżera firmy, nie zostanie wymieniona jako opcja do połączenia. Jeśli nie możesz połączyć wybranej strony na Facebooku, sprawdź, czy Menedżer firmy na Facebooku, z którym się łączysz, jest właścicielem strony na Facebooku lub spróbuj połączyć się z innym Menedżerem firmy.

Przegląd ról i uprawnień na Facebooku oraz linki do innych zasobów można znaleźć w Centrum pomocy na Facebooku.

Wymagania dotyczące polityki wysyłki i zwrotów

Aby uzyskać zgodę na sprzedaż na Instagramie, Twój sklep musi spełniać następujące wymagania dotyczące wysyłki i zwrotów:

  • Musisz realizować produkty w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia.
  • Musisz akceptować zwroty przez 30 dni od dostarczenia produktu.
  • Musisz zapewnić śledzenie i potwierdzenie dostawy dla swoich zamówień.
  • Twoje zamówienia powinny zostać dostarczone w ciągu 7 dni od momentu gdy oznaczono je jako zrealizowane.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo