Kampanie automatyzacji marketingu pozakupowego

Jeśli masz aktywowane ustawienie Sprzedawaj przez Shop w kanale Shop, możesz utworzyć pozakupową ofertę rabatu w aplikacji dla powracających klientów, którzy mogą go wykorzystać w Twoim sklepie.

Oferta rabatu wyświetla się w aplikacji Shop do momentu, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

 • Spełnienia wszystkich warunków kodu rabatowego, takich jak np. ograniczenie do jednego wykorzystania na klienta.
 • Wygaśnięcia lub usunięcia kodu rabatowego.
 • Automatyzacja została dezaktywowana lub usunięta.

Dostępne rabaty, które możesz zaoferować klientom:

 • darmowa wysyłka
 • stała kwota
 • procent

Podczas tworzenia warunków dla rabatu nie można ograniczyć zastosowania kodu rabatowego tylko do określonych klientów, grup klientów, kolekcji lub produktów.

Utwórz automatyzację ofert pozakupowych

Aby utworzyć automatyzację ofert pozakupowych, musisz aktywować automatyzację, używając kodu rabatowego. Najdokładniejsze informacje o śledzeniu uzyskasz wtedy, gdy utworzysz kod rabatowy, który będzie używany tylko dla jednej automatyzacji ofert pozakupowych. Ten kod rabatowy możesz w dowolnym momencie zmienić przy aktywnej automatyzacji.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W sekcji Przegląd kliknij opcję Utwórz automatyzację.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie masz ustawionego kodu rabatowego, kliknij opcję Utwórz kod rabatowy.
  • Aby wykorzystać istniejący kod rabatowy, w sekcji Rabat kliknij opcję Przeglądaj, a następnie wybierz kod rabatowy, którego chcesz użyć.
 6. Opcjonalnie: Aby uniknąć przycinania obrazów, użyj obrazu banera o rozmiarze 933 na 480 pikseli i nie umieszczaj kodu w wiadomości.

 7. Kliknij opcję Publikuj. Aby zapisać wersję roboczą, kliknij opcję Zakończ później.

Po utworzeniu automatyzacji możesz użyć kanału Shop do wyświetlania wskaźników efektywności. Wskaźniki te są wyświetlane na bieżąco przez 30 dni i zawierają informacje o:

 • Beneficjentach oferty.
 • Liczbie zamówień złożonych przy użyciu kodu rabatowego.
 • Liczbie transakcji sprzedaży powiązanych z ofertą.

Nie można uzyskać dostępu do tych wskaźników w sekcji marketingowej panelu administracyjnego Shopify.

Edytuj, dezaktywuj lub usuń pozakupowy kod rabatowy

Po utworzeniu automatyzacji ofert pozakupowych możesz ją edytować, dezaktywować lub usunąć.

Jeśli dezaktywujesz lub usuniesz automatyzację ofert pozakupowych, gdy aktywny kod kuponu nie został jeszcze wykorzystany przez klienta, będzie on mógł mimo to skorzystać z kodu rabatowego, o ile nie usuniesz kodu rabatowego w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli klient ma aktywny kod rabatowy z oferty pozakupowej, który nie został użyty, jego oferta nie zostanie zaktualizowana, jeśli go edytujesz i nie otrzyma on nowych ofert pozakupowych.

Po usunięciu automatyzacji wskaźniki wydajności są resetowane dla automatyzacji ofert po zakupie.

Wstrzymane automatyzacje ofert pozakupowych

Automatyzacja ofert po zakupie jest automatycznie wstrzymana, jeśli zaistnieje którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • Kod rabatowy został usunięty.
 • Kod rabatowy wygasł.
 • Wybrano nieobsługiwany typ rabatu.
 • Nie spełniasz wymagań dla sprzedawcy.

Jeśli kampania oferty po zakupie zostanie wstrzymana, otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o utworzenie nowego kodu rabatowego w celu dodania go do automatyzacji w kanale Shop.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo