Warunki i uprawnienia

Aby korzystać z usługi Shop Promise, Twój sklep musi spełnić zestaw wymagań, a Ty musisz zaakceptować określone warunki. Wymagania te mają na celu zapewnienie spójnego doświadczenia sprzedawcom i klientom. W niektórych przypadkach znaczek Shop Promise jest usuwany z zamówienia, ponieważ nie wszystkie pozycje w koszyku klienta spełniają kryteria Shop Promise.

Uprawnienia są ustalane z około dwunastogodzinnym opóźnieniem. Jeśli nie spełniasz warunków i kryteriów kwalifikacyjnych, możesz sprawdzić zaktualizowany status w panelu administracyjnym Shopify po co najmniej dwunastu godzinach. Musisz sprawdzić poniższe kryteria.

Jeśli korzystasz z Sieci realizacji Shopify (SFN), dla produktów realizowanych przez SFN w Twoim sklepie online może być wyświetlany znaczek Shop Promise.

Twój sklep

Dostawa i realizacja

 • Twój sklep wysyła towary na rynek krajowy w Stanach Zjednoczonych.
 • W ciągu ostatnich 28 dni:
  • Twój sklep wysłał co najmniej 25 zamówień.
  • Co najmniej 25% zamówień zostało dostarczonych w ciągu maksymalnie pięciu dni kalendarzowych.
  • Koszt wysyłki co najmniej 90% tych zamówień wyniósł maksymalnie 20 USD.

Shop Promise

 • Wyrażasz zgodę na przekazywanie przez firmę Shopify Twoim klientom informacji o przewidywanych datach dostawy w Twoim imieniu.
 • Zobowiązujesz się do niedokonywania zmian w zakresie znaczka Shop Promise i przewidywanych dat dostawy.
 • Zobowiązujesz się do niedokonywania modyfikacji logo Shop Promise, wyświetlanych informacji o dostawie ani żadnych innych zmian funkcjonalności Shop Promise.
 • Zobowiązujesz się do dostarczania 90% zamówień Shop Promise w podanym przewidywanym terminie dostawy.

Ograniczona gwarancja

Warunki dodatkowe

 • Sprzedaż towarów lub usług odbywa się wyłącznie między Tobą (sprzedawcą) a Twoim klientem. Shopify nie jest stroną takich transakcji.
 • Shopify nie ponosi odpowiedzialności za żaden aspekt sprzedawanych przez Ciebie produktów.
 • Shopify nie ponosi odpowiedzialności za działania Twoich klientów.
 • Z wyjątkiem zakresu, w jakim dochodzenie ma na celu wyegzekwowanie gwarancji Shop Promise z tytułu opóźnienia pierwszych prób dostawy lub opóźnienia dostaw zamówienia Shop Promise, ponosisz jako sprzedawca wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie dochodzenia w związku ze sporami z klientami i rozwiązywanie takich sporów. Firma Shopify nie angażuje się w takie spory i nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu.

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania i nie wiesz, dlaczego Twój sklep nie kwalifikuje się do korzystania z usługi Shop Promise, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shop.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo