Ustawienia sprzedaży hurtowej

Możesz zmienić ustawienia hurtowni na poniższych stronach w kanale sprzedaży hurtowej:

 • Klienci
 • Cenniki
 • Nawigacja
 • Strony
 • Wygląd
 • Powiadomienia
 • Preferencje

Cenniki

Możesz sprawdzić i zmienić dowolny cennik na stronie Cenniki.

Klienci

Możesz przeglądać i edytować między innymi poniższe ustawienia klientów hurtowych na stronie Klienci:

 • Minimalna kwota zamówienia, którą klient musi wydać za każdym razem, gdy składa zamówienie. Kwota ta nadpisze ustawienie sklepu na stronie Preferencje.
 • Czy klient może zrealizować zakup hurtowy bez przesyłania zamówienia do weryfikacji

Możesz również sprawdzić ceny hurtowe klienta na stronie klienta.

Ustawienia nawigacji

Możesz zmienić następujące ustawienia dla swojej hurtowni na stronie Nawigacja:

 • Pokaż filtry typu produktu i filtry dostawcy
 • Przeglądaj produkty według kolekcji
 • Domyślna metoda sortowania nowych produktów
 • Utwórz stronę główną dla polecanej kolekcji

Ustawienia strony

Możesz utworzyć zawartość nagłówka i stopki dla swojej hurtowni na stronie Strony. Na przykład możesz tworzyć strony internetowe zawierające dane kontaktowe oraz informacje dotyczące wysyłki i polityki. Po utworzeniu tych stron możesz je udostępnić swoim klientom, dodając je do menu nawigacji. Aby dodać strony do menu, przejdź do strony Nawigacja.

Ustawienia wyglądu

Możesz zmienić poniższe ustawienia wpływające na wygląd hurtowni na stronie Wygląd:

 • logo, które pojawia się w nagłówku
 • kolor akcentu
 • obraz w tle, który pojawia się na stronach logowania i resetowania hasła

Ustawienia powiadomienia

Możesz zmienić poniższe ustawienia wpływające na powiadomienia wysyłane do klientów hurtowych na stronie Powiadomienia:

 • czy klienci mają otrzymywać potwierdzenie po przesłaniu wersji roboczej zamówienia
 • czy klienci mają otrzymywać powiadomienie, gdy ich wersja robocza zamówienia zostanie zaktualizowana lub anulowana

Ustawienia preferencji

Możesz zmienić poniższe ustawienia dla swojej hurtowni na stronie Preferencje w kanale sprzedaży hurtowej:

 • adres e-mail, na który wysyłane są powiadomienia o zamówieniach hurtowych i zapytania klientów
 • czy ceny detaliczne mają być wyświetlane jako ceny porównawcze w hurtowni
 • czy istnieje minimalna kwota zamówienia, którą wszyscy klienci muszą wydać w ramach swoich zamówień hurtowych. Można również ustawić minimalne kwoty zamówienia, które nadpisują to ustawienie dla pojedynczych klientów. Minimalna kwota zamówienia ustawiona dla klienta hurtowego ma pierwszeństwo przed minimalną kwotą zamówienia ustawioną dla sklepu. Dowiedz się więcej o ustawianiu minimalnej kwoty zamówienia dla sklepu
 • czy klienci mogą przesyłać wersje robocze zamówień dla produktów, których zapasy są wyczerpane (dowiedz się więcej o zamawianiu produktów z wyczerpanymi zapasami)
 • czy klienci mogą założyć konto sprzedaży hurtowej
 • czy włączyć weryfikację antybotową (reCAPTCHA), gdy klienci logują się do hurtowni
 • język używany w witrynie hurtowni dla nieedytowalnego tekstu kontrolowanego przez kanał (np. nazwy menu, powiadomienia klienta i realizacja zakupu).

Zwolnienia podatkowe

Możesz zapobiec naliczaniu podatków dla klientów, zmieniając ustawienia podatkowe dla klientów i produktów.

Jeśli skonfigurujesz klienta, jako zwolnionego z podatku, podatki nie będą naliczane za zamówienia w żadnym kanale sprzedaży.

Obsługiwane języki

Na stronie Preferencje możesz ustawić język treści wyświetlanych dla klientów w Twoim sklepie oraz język wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży hurtowej. Obecnie obsługiwane są poniższe języki:

 • Portugalski (brazylijski)
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Włoski
 • Japoński
 • Hiszpański
 • Polski

Inne ustawienia

Inne ustawienia, takie jak Waluta, są kontrolowane przez ustawienia określone na stronie Ustawienia w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się więcej o tych początkowych ustawieniach konfiguracji.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo