Zarządzanie rabatami na Handshake

W kanale sprzedaży Handshake możesz tworzyć automatyczne rabaty dla swoich produktów, zarządzać nimi oraz je usuwać. Rabat automatyczny rabat to taki, który jest automatycznie stosowany do wszystkich produktów w kanale sprzedaży Handshake. Rabaty mogą być używane w przypadku czasowych promocji lub aby zachęcić klientów do zamówienia określonej ilości produktów. Reklamy Twoich rabatów pojawiają się na stronach szczegółów produktu i na kartach produktów podczas przeglądania platformy Handshake.

Twórz rabaty

Możesz tworzyć automatyczne rabaty, które mają zastosowanie do wszystkich Twoich produktów wyświetlanych w kanale sprzedaży Handshake. Nie możesz stosować rabatów dla konkretnych produktów lub klientów. Rabaty możesz skonfigurować procentowo lub według stałej kwoty i na maksymalnie 3 poziomach. Jeśli chcesz skonfigurować rabat, który będzie obowiązywał w późniejszym terminie, możesz go zaplanować.

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację rabatów podlegających gradacji na Handshake:

Przykładowe rabaty podlegające gradacji na Handshake
Wartość rabatu Minimalna wartość zamówienia
5% 150 USD
10% 400 USD
15% 800 USD

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Handshake.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Rabaty.

 5. Kliknij Utwórz automatyczny rabat.

 6. W sekcji Automatyczny rabat wpisz nazwę rabatu.

 7. W sekcji Typ rabatu zaznacz odpowiedni typ:

  • Aby ustawić rabat procentowy, np. 5%, zaznacz Wartość procentowa.
  • Aby ustawić stały rabat, np. 30 USD, zaznacz Stała kwota.
 8. W sekcji Poziomy rabatu wpisz wartość rabatu i minimalną wartość zamówienia. Możesz na przykład ustawić rabat na wartość 5%, która będzie stosowana do zamówień o wartości 150 USD i powyżej.

 9. W sekcji Zakres dat ustaw datę rozpoczęcia i datę rozpoczęcia rabatu. Możesz zaplanować rabat na przyszły termin.

 10. Opcjonalnie: Aby ustawić datę i godzinę zakończenia rabatu, zaznacz opcję Ustaw datę zakończenia i wybierz datę i godzinę zakończenia.

 11. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj rabatami

Strona Rabaty w kanale sprzedaży Handshake pokazuje wszystkie rabaty, które oferujesz na Handshake.

Rabaty mogą mieć następujące statusy:

 • Aktywny – Rabat jest dostępny dla Twoich produktów na platformie Handshake.
 • Zaplanowany – Rabat został zaplanowany i zacznie być aktywny od konkretnego dnia.
 • Wygasł – Rabat wygasł i jest nieaktywny na platformie Handshake.

Aktywny możesz mieć jednocześnie tylko jeden automatyczny rabat. Możesz edytować istniejący rabat (na przykład go przedłużyć), skorygować jego kwotę lub zarządzać jego dostępnością.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Handshake.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Rabaty.

 5. Kliknij rabat, który chcesz edytować.

 6. Zmień tytuł, typ, wartość lub datę, w której rabat zacznie być aktywny.

 7. Opcjonalnie: Zarządzaj dostępnością rabatu:

  • Aby wyłączyć rabat i zmienić jego status na Wygasły, kliknij opcję Dezaktywuj, i jeszcze raz Dezaktywuj.
  • Aby włączyć rabat i zmienić jego status na Aktywny kliknij opcję Aktywuj, a potem Aktywuj.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń rabaty

Możesz usunąć dany rabat z kanału sprzedaży Handshake.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Handshake.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Rabaty.

 5. Kliknij rabat, który chcesz usunąć.

 6. Kliknij Usuń rabat.

 7. Ponownie kliknij Usuń rabat, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo