Zarządzanie rabatami na Handshake

W kanale sprzedaży Handshake możesz tworzyć automatyczne rabaty dla swoich produktów, zarządzać nimi oraz je usuwać. Rabat automatyczny rabat to taki, który jest automatycznie stosowany do wszystkich produktów w kanale sprzedaży Handshake. Rabaty mogą być używane w przypadku czasowych promocji lub aby zachęcić klientów do zamówienia określonej ilości produktów. Reklamy Twoich rabatów pojawiają się na stronach szczegółów produktu i na kartach produktów podczas przeglądania platformy Handshake.

Twórz rabaty

Możesz tworzyć automatyczne rabaty, które mają zastosowanie do wszystkich Twoich produktów wyświetlanych w kanale sprzedaży Handshake. Nie możesz stosować rabatów dla konkretnych produktów lub klientów. Rabaty możesz skonfigurować procentowo lub według stałej kwoty i na maksymalnie 3 poziomach. Jeśli chcesz skonfigurować rabat, który będzie obowiązywał w późniejszym terminie, możesz go zaplanować.

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację rabatów podlegających gradacji na Handshake:

Przykładowe rabaty podlegające gradacji na Handshake
Wartość rabatu Minimalna wartość zamówienia
5% 150 USD
10% 400 USD
15% 800 USD

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Handshake > Rabaty.
 2. Kliknij Utwórz automatyczny rabat.
 3. W sekcji Automatyczny rabat wpisz nazwę rabatu.
 4. W sekcji Typ rabatu zaznacz odpowiedni typ:

  • Aby ustawić rabat procentowy, np. 5%, zaznacz Wartość procentowa.
  • Aby ustawić stały rabat, np. 30 USD, zaznacz Stała kwota.
 5. W sekcji Poziomy rabatu wpisz wartość rabatu i minimalną wartość zamówienia. Możesz na przykład ustawić rabat na wartość 5%, która będzie stosowana do zamówień o wartości 150 USD i powyżej.

 6. W sekcji Zakres dat ustaw datę rozpoczęcia i datę rozpoczęcia rabatu. Możesz zaplanować rabat na przyszły termin.

 7. Opcjonalnie: Aby ustawić datę i godzinę zakończenia rabatu, zaznacz opcję Ustaw datę zakończenia i wybierz datę i godzinę zakończenia.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj rabatami

Strona Rabaty w kanale sprzedaży Handshake pokazuje wszystkie rabaty, które oferujesz na Handshake.

Rabaty mogą mieć następujące statusy:

 • Aktywny – Rabat jest dostępny dla Twoich produktów na platformie Handshake.
 • Zaplanowany – Rabat został zaplanowany i zacznie być aktywny od konkretnego dnia.
 • Wygasł – Rabat wygasł i jest nieaktywny na platformie Handshake.

Aktywny możesz mieć jednocześnie tylko jeden automatyczny rabat. Możesz edytować istniejący rabat (na przykład go przedłużyć), skorygować jego kwotę lub zarządzać jego dostępnością.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Handshake > Rabaty.
 2. Kliknij rabat, który chcesz edytować.
 3. Zmień tytuł, typ, wartość lub datę, w której rabat zacznie być aktywny.
 4. Opcjonalnie: Zarządzaj dostępnością rabatu:

  • Aby wyłączyć rabat i zmienić jego status na Wygasły, kliknij opcję Dezaktywuj, i jeszcze raz Dezaktywuj.
  • Aby włączyć rabat i zmienić jego status na Aktywny kliknij opcję Aktywuj, a potem Aktywuj.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń rabaty

Możesz usunąć dany rabat z kanału sprzedaży Handshake.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Handshake > Rabaty.
 2. Kliknij rabat, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń rabat.
 4. Ponownie kliknij Usuń rabat, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo