Ustalanie cen i zarządzanie produktami na platformie Handshake

Możesz zarządzać swoimi produktami i cenami produktów w kanale sprzedaży Handshake.

Zarządzaj produktami w Handshake

Jeśli utworzysz nowy produkt w panelu administracyjnym Shopify, produkt zostanie automatycznie dodany do kanału sprzedaży Handshake. Możesz dostosować dostępność produktu w panelu administracyjnym Shopify. Strona Produkty w kanale sprzedaży Handshake zawiera przegląd wszystkich dodanych produktów. Możesz użyć paska wyszukiwania do filtrowania i sortowania produktów według tytułu produktu, ceny hurtowej lub ceny detalicznej.

Zarządzaj dostępnością produktów

W kanale sprzedaży Handshake możesz publikować i cofać publikację produktów na platformie Handshake.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Wybierz produkt, który chcesz zaktualizować.
 3. W sekcji Status wybierz, czy opublikować lub cofnąć publikację produktu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Produkty mają następujące statusy na stronie Produkty w kanale sprzedaży Handshake:

 • Opublikowano - produkt jest dostępny dla sprzedawców detalicznych na Handshake, platformie typu marketplace.
 • Oczekujące – produkt jest gotowy do publikacji, ale jeszcze nie opublikowałeś(-aś) profilu dostawcy Handshake.
 • Nieopublikowane – produkt nie ma wszystkich niezbędnych informacji lub usunąłeś(-aś) produkt z Handshake.

Dodaj ceny i kategorie produktów do swoich produktów

Aby publikować swoje produkty na platformie Handshake , musisz dodać dla każdego produktu poniższe szczegóły cen. Te informacje są wyświetlane obok Twoich produktów, gdy sprzedawcy detaliczni przeglądają i kupują na platformie Handshake.

Szczegóły produktu wymagane na Handshake
Szczegóły cen Opis
Cena hurtowa Cena za sztukę, jaką sprzedawca detaliczny płaci, jeśli kupi hurtowo produkt na platformie Handshake. Musi ona być niższa od ceny detalicznej.
Cena detaliczna Zalecana cena dla sprzedawców detalicznych przy sprzedaży produktu. Musi być ona wyższa od ceny hurtowej.
Liczba sztuk w opakowaniu Liczba sztuk, które znajdują się w standardowym opakowaniu produktu. Na przykład, jeśli sprzedajesz po 30 świec w opakowaniu, sprzedawcy detaliczni muszą kupować świece w grupach po 30 sztuk.
Minimalne zamówienie Najmniejsza liczba sztuk danego produktu, jaką może zamówić sprzedawca detaliczny. Przykładowo, jeśli ustawisz minimalne zamówienie na 50, sprzedawcy detaliczni będą musieli kupić co najmniej 50 sztuk Twojego produktu.

Musisz przypisać kategorię do każdego produktu ze wstępnie zdefiniowanych kategorii w Handshake. Na przykład, jeśli sprzedajesz damskie koszulki, wybierz kategorię produktu Apparel & Footwear > Women's Apparel. Jeśli chcesz, aby produkt pojawił się w dwóch różnych kategoriach, musisz zduplikować produkt w panelu administracyjnym Shopify i przypisać zduplikowane produkty do innej kategorii produktów w Handshake.

Możesz ustawić ceny produktów i szczegóły indywidualnie lub zbiorczo.

Ustaw szczegóły indywidualnie

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Wybierz produkt.
 3. W sekcji Kategoria wybierz kategorię dla produktu.
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby wszystkie warianty produktu miały te same szczegóły cen, w sekcji Cena kliknij Zastosuj do wszystkich wariantów.
 5. Dla każdego wariantu produktu wprowadź Cenę hurtową, Cenę detaliczną, Minimalne zamówienie i Liczbę sztuk w opakowaniu.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Aby edytować szczegóły produktu, takie jak tytuł lub opis produktu, przejdź do opcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify i kliknij produkt, który chcesz edytować. Jeśli chcesz uzyskać różne szczegóły dla tego samego produktu, musisz zduplikować produkt w swoim panelu administracyjnym Shopify i wyedytować szczegóły zduplikowanych produktów.

Ustaw szczegóły zbiorczo

Jeśli ustawisz ceny i szczegóły zbiorczo, będą one miały zastosowanie do wszystkich wariantów każdego produktu. Jeśli chcesz zmienić cenę lub szczegóły konkretnego wariantu, zapoznaj się z sekcją Ustaw szczegóły indywidualnie.

Podczas zbiorczej edycji produktów możesz zmieniać kategorie produktów, ceny hurtowe, liczbę sztuk w opakowaniu i minimalne kwoty zamówienia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Wybierz produkty, które chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
 3. Opcjonalnie: W sekcji Kategoria wybierz kategorię dla swoich produktów.
 4. Opcjonalnie: Wybierz, w jaki sposób chcesz ustawić ceny produktów: - Aby ustawić konkretną cenę, która ma zastosowanie do każdego produktu, np. 10 USD, wybierz opcję Stała cena hurtowa, a następnie wprowadź cenę.

  • Aby ustawić ceny jako rabat procentowy od pierwotnej ceny każdego produktu, np. 15% rabatu od ceny pierwotnej, wybierz opcję Rabat procentowy, a następnie wprowadź kwotę procentową. Załóżmy na przykład, że edytujesz trzy produkty o cenach 50 USD, 75 USD i 100 USD. Jeśli wprowadził(a)byś rabat procentowy w wysokości 15%, wtedy ceny hurtowe wynosiłyby 42,50 USD, 63,75 USD i 85 USD.
 5. Opcjonalnie: Dodaj wszelkie dodatkowe szczegóły, takie jak Liczba sztuk w opakowaniu i Minimalne zamówienie.

 6. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Polecaj produkty

Na karcie dostawcy możesz polecać maksymalnie cztery produkty. Polecane produkty są wyświetlane, gdy sprzedawcy detaliczni poszukują na platformie Handshake dostawców w określonej kategorii produktów.

Możesz polecać produkty z nowej kolekcji, bestsellery lub produkty, które chcesz potraktować priorytetowo w swoich działaniach marketingowych. Jeśli wybierzesz mniej niż cztery produkty do polecenia, polecane będą również Twoje ostatnio opublikowane produkty.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Kliknij produkt, który chcesz polecić, a następnie zaznacz pole wyboru Oznacz jako polecane w sekcji Polecane produkty.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj polecanymi produktami

Twoje aktualnie polecane produkty są wyświetlane na stronie Produkty w kanale sprzedaży Handshake. Kliknij opcję Edytuj, aby usunąć polecane produkty lub zmienić ich kolejność.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo