Ustalanie cen i zarządzanie Twoimi produktami

Aby opublikować swoje produkty w kanale Handshake, musisz przypisać cenę hurtową do każdego produktu. Te ceny są wyświetlone obok Twoich produktów, gdy sprzedawcy przeglądają Handshake.

Musisz również ustawić kategorię dla każdego produktu na podstawie wstępnie zdefiniowanych kategorii w Handshake. Na przykład, jeśli sprzedajesz damskie koszulki, wybierz Apparel & Footwear > Women's Apparel. Jeśli chcesz, aby pojedynczy produkt pojawił się w dwóch różnych kategoriach, musisz zduplikować produkt na panelu administracyjnym Shopify i przypisać wszystkie kopie do różnych kategorii produktów w Handshake.

Dodaj ceny hurtowe i szczegóły produktu

Możesz ustawić ceny produktów i szczegóły indywidualnie lub zbiorczo.

Ustaw szczegóły indywidualnie

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Wybierz produkt.
 3. W sekcji Kategoria wybierz kategorię, która najlepiej pasuje do produktu.
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby wszystkie warianty produktu miały te same szczegóły cen, w sekcji Cena kliknij Zastosuj do wszystkich wariantów.
 5. Dla każdego wariantu wprowadź szczegóły ceny: - Cena hurtowa – cena jednostkowa, którą sprzedawca detaliczny zapłacił, jeśli dokonał hurtowego zakupu produktu.

  • Cena detaliczna – cena sprzedaży produktu dla sprzedawców detalicznych.
  • Minimalne zamówienie – minimalna liczba pozycji wariantu, jaką sprzedawca detaliczny musi nabyć w ramach jednego zamówienia. To nie jest widoczne dla sprzedawców detalicznych.
  • Pozycje na opakowanie - ilość wariantu w pojedynczym opakowaniu wysyłanym do sprzedawcy detalicznego. Na przykład, jeśli pudełko określonego wariantu zawiera 50 sztuk tego wariantu, należy wprowadzić 50. Informacje te nie są widoczne dla sprzedawców detalicznych.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Aby edytować szczegóły produktu, przejdź do opcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify i kliknij produkt, który chcesz edytować. Jeśli chcesz uzyskać różne szczegóły dla tego samego produktu, musisz zduplikować produkt w swoim panelu administracyjnym Shopify i edytować szczegóły poszczególnych wersji.

Ustaw szczegóły zbiorczo

Jeśli ustawisz ceny i szczegóły zbiorczo, będą one miały zastosowanie do wszystkich wariantów każdego produktu. Jeśli chcesz zmienić cenę lub szczegóły konkretnego wariantu, zapoznaj się z sekcją Ustaw szczegóły indywidualnie.

Podczas zbiorczej edycji produktów możesz zmieniać kategorie produktów, ceny produktów, pozycje na opakowanie i minimalne kwoty zamówienia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Wybierz produkty, które chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
 3. Opcjonalnie: W sekcji Kategoria wybierz kategorię, która najlepiej pasuje do produktów.
 4. Opcjonalnie: Wybierz, w jaki sposób chcesz ustawić ceny produktów: - Aby ustawić konkretną cenę, która ma zastosowanie do każdego produktu, np. 10 USD, wybierz opcję Stała cena hurtowa, a następnie wprowadź cenę.

  • Aby ustawić ceny jako rabat procentowy od pierwotnej ceny każdego produktu, np. 15% rabatu od ceny pierwotnej, wybierz opcję Rabat procentowy, a następnie wprowadź kwotę procentową. Załóżmy na przykład, że edytujesz trzy produkty o cenach 50 USD, 75 USD i 100 USD. Jeśli wprowadził(a)byś rabat procentowy w wysokości 15%, wtedy ceny hurtowe wynosiłyby 42,50 USD, 63,75 USD i 85 USD.
 5. Opcjonalnie: Dodaj wszelkie dodatkowe szczegóły: - Pozycje na opakowanie — liczba pozycji w standardowym pojemniku na produkt.

  • Minimalne zamówienie — najmniejsza liczba pozycji, jaką klient może zamówić z danego produktu.
 6. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Publikuj i cofnij publikowanie produktów

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Kliknij produkt.
 3. W sekcji Status wybierz, czy opublikować lub cofnąć publikację produktu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Następujące statusy produktów pojawiają się na stronie Handshake > Produkty:

 • Opublikowane – produkt jest aktywny w katalogu Handshake i jest widoczny dla sprzedawców detalicznych.
 • Oczekujące – produkt jest gotowy do publikacji, ale jeszcze nie opublikowałeś(-aś) profilu dostawcy Handshake.
 • Nieopublikowane – produkt nie ma wszystkich niezbędnych informacji lub usunąłeś(-aś) produkt z Handshake.

Zarządzaj dostępnością produktów

Po dodaniu kanału sprzedaży Handshake do sklepu Shopify domyślnie wszystkie produkty są ustawione w Handshake jako dostępne. Jeśli chcesz zmienić dostępność, możesz skorygować dostępność produktu w panelu administracyjnym Shopify. Strona Produkty w Handshake zawiera przegląd wszystkich dodawanych produktów i umożliwia ich indywidualną lub zbiorczą edycję.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo