Ustalanie cen i zarządzanie Twoimi produktami

Aby opublikować produkty na platformie Handshake, musisz przypisać każdemu produktowi cenę hurtową, liczbę sztuk w opakowaniu i minimalną kwotę zamówienia. Te informacje będą widoczne obok Twoich produktów w chwili, gdy sprzedawcy detaliczni będą je przeglądać i kupować na Handshake.

Musisz również ustawić kategorię dla każdego produktu na podstawie wstępnie zdefiniowanych kategorii w Handshake. Na przykład, jeśli sprzedajesz damskie koszulki, wybierz Apparel & Footwear > Women's Apparel. Jeśli chcesz, aby pojedynczy produkt pojawił się w dwóch różnych kategoriach, musisz zduplikować produkt w panelu administracyjnym Shopify i przypisać wszystkie kopie do różnych kategorii produktów w Handshake.

Dodaj ceny hurtowe i szczegóły produktu

Możesz ustawić ceny produktów i szczegóły indywidualnie lub zbiorczo.

Ustaw szczegóły indywidualnie

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Wybierz produkt.
 3. W sekcji Kategoria wybierz kategorię, która najlepiej pasuje do produktu.
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby wszystkie warianty produktu miały te same szczegóły cen, w sekcji Cena kliknij Zastosuj do wszystkich wariantów.
 5. Dla każdego wariantu wprowadź szczegóły ceny: - Cena hurtowa – cena jednostkowa, którą sprzedawca detaliczny zapłaci, jeśli dokona hurtowego zakupu produktu. Musi ona być niższa niż cena detaliczna.

  • Cena detaliczna – Zalecana cena dla sprzedawców detalicznych przy sprzedaży produktu. Domyślnie jest to cena produktu podana w panelu administracyjnym Shopify.
  • Minimalne zamówienie – Minimalna liczba pozycji wariantu, którą sprzedawca detaliczny musi nabyć w ramach zamówienia.
  • Liczba sztuk w opakowaniu - ilość wariantu w pojedynczym opakowaniu wysyłanym do sprzedawcy detalicznego. Na przykład, jeśli pudełko określonego wariantu zawiera 50 sztuk tego wariantu, należy wprowadzić 50.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Aby edytować szczegóły produktu, przejdź do opcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify i kliknij produkt, który chcesz edytować. Jeśli chcesz uzyskać różne szczegóły dla tego samego produktu, musisz zduplikować produkt w swoim panelu administracyjnym Shopify i edytować szczegóły poszczególnych wersji.

Ustaw szczegóły zbiorczo

Jeśli ustawisz ceny i szczegóły zbiorczo, będą one miały zastosowanie do wszystkich wariantów każdego produktu. Jeśli chcesz zmienić cenę lub szczegóły konkretnego wariantu, zapoznaj się z sekcją Ustaw szczegóły indywidualnie.

Podczas zbiorczej edycji produktów możesz zmieniać kategorie produktów, ceny produktów, liczbę sztuk w opakowaniu i minimalne kwoty zamówienia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Wybierz produkty, które chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
 3. Opcjonalnie: W sekcji Kategoria wybierz kategorię, która najlepiej pasuje do produktów.
 4. Opcjonalnie: Wybierz, w jaki sposób chcesz ustawić ceny produktów: - Aby ustawić konkretną cenę, która ma zastosowanie do każdego produktu, np. 10 USD, wybierz opcję Stała cena hurtowa, a następnie wprowadź cenę.

  • Aby ustawić ceny jako rabat procentowy od pierwotnej ceny każdego produktu, np. 15% rabatu od ceny pierwotnej, wybierz opcję Rabat procentowy, a następnie wprowadź kwotę procentową. Załóżmy na przykład, że edytujesz trzy produkty o cenach 50 USD, 75 USD i 100 USD. Jeśli wprowadził(a)byś rabat procentowy w wysokości 15%, wtedy ceny hurtowe wynosiłyby 42,50 USD, 63,75 USD i 85 USD.
 5. Opcjonalnie: Dodaj wszelkie dodatkowe szczegóły: - Liczba sztuk w opakowaniu — liczba sztuk w standardowym opakowaniu produktu.

  • Minimalne zamówienie — najmniejsza liczba pozycji, jaką klient może zamówić z danego produktu.
 6. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Polecaj produkty

Możesz polecać maksymalnie cztery produkty na swoim profilu dostawcy. Polecane produkty są wyświetlane, gdy sprzedawcy szukają produktów na Handshake lub odwiedzają stronę profilu dostawcy.

Możesz polecać produkty z nowej kolekcji, bestsellery lub produkty, które chcesz potraktować priorytetowo w swoich działaniach marketingowych. Jeśli wybierzesz mniej niż cztery produkty do polecenia, polecane będą również Twoje ostatnio opublikowane produkty.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Wybierz produkt, który chcesz polecić, a następnie zaznacz pole wyboru Oznacz jako polecane w sekcji Polecane produkty.

Zarządzaj polecanymi produktami

Aktualnie polecane produkty można wyświetlić na stronie Produkty w kanale sprzedaży Handshake. Kliknij Edytuj , aby dodać, usunąć lub zmienić kolejność wyświetlania polecanych produktów.

Publikuj i cofnij publikowanie produktów

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Produkty.
 2. Kliknij produkt.
 3. W sekcji Status wybierz, czy opublikować lub cofnąć publikację produktu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Następujące statusy produktów pojawiają się na stronie Handshake > Produkty:

 • Opublikowane – produkt jest aktywny na platformie Handshake typu marketplace i jest widoczny dla sprzedawców detalicznych.
 • Oczekujące – produkt jest gotowy do publikacji, ale jeszcze nie opublikowałeś(-aś) profilu dostawcy Handshake.
 • Nieopublikowane – produkt nie ma wszystkich niezbędnych informacji lub usunąłeś(-aś) produkt z Handshake.

Zarządzaj dostępnością produktów

Po dodaniu kanału sprzedaży Handshake do sklepu Shopify domyślnie wszystkie produkty są ustawione w Handshake jako dostępne. Jeśli chcesz zmienić dostępność, możesz skorygować dostępność produktu w panelu administracyjnym Shopify. Strona Produkty w Handshake zawiera przegląd wszystkich dodawanych produktów i umożliwia ich indywidualną lub zbiorczą edycję.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo