Przetwarzanie zamówień Handshake

Za pośrednictwem platformy Handshake sprzedawcy detaliczni mogą składać u Ciebie zamówienia hurtowe. Zamówienia złożone tą drogą są wyświetlane w panelu administracyjnym Shopify na stronie Zamówienia.

Uwagi

Przed rozpoczęciem przetwarzania zamówień zapoznaj się z następującymi uwagami:

 • Zamówienia złożone za pośrednictwem platformy Handshake nie mają określonych tagów w panelu administracyjnym Shopify.
 • Podatki nie są naliczane podczas realizacji zakupu na platformie Handshake. Jeśli chcesz naliczyć podatki, edytuj zamówienie po jego złożeniu, aby kwotę podatku uwzględnić na osobnej fakturze.
 • Tylko rabaty skonfigurowane w opcji Handshake > Rabaty mogą być wykorzystywane podczas realizacji zakupu na platformie Handshake.
 • Jeśli śledzisz zapasy produktów, które sprzedajesz za pośrednictwem kanału sprzedaży Handshake, w panelu administracyjnym Shopify, musisz mieć na stanie ilość danych produktów, aby zrealizować zamówienie, albo musisz włączyć opcję Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów w ustawieniach zapasów produktu.

Uzyskaj więcej informacji o sprzedawcy detalicznym

Po złożeniu zamówienia przez sprzedawcę detalicznego za pośrednictwem platformy Handshake otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą następujące informacje na temat sprzedawcy:

 • nazwa sklepu
 • adres URL strony internetowej
 • adres e-mail
 • nazwisko osoby do kontaktów

Jeśli potrzebujesz więcej informacji od sprzedawcy detalicznego, takich jak identyfikator odsprzedawcy, możesz wysłać mu wiadomość e-mail.

Filtruj zamówienia, aby wyświetlić tylko zamówienia Handshake

Zamówienia złożone za pośrednictwem platformy Handshake są wyświetlane w panelu administracyjnym Shopify na stronie Zamówienia. Nie mają one jednak określonego tagu. Możesz filtrować listę zamówień, aby wyświetlić tylko zamówienia, które zostały złożone za pośrednictwem kanału sprzedaży Handshake.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Kliknij opcję Filtr > Wybierz filtr > Aplikacja, a następnie wybierz Handshake. Jeśli opcja Handshake nie jest dostępna w filtrze Aplikacja, nie masz żadnych zamówień składanych za pośrednictwem Handshake.

Edytowanie zamówień Handshake

Możesz wykonywać następujące czynności związane z zamówieniami:

 • dodaj nowe produkty
 • usuń produkty
 • dodawać niestandardowe opłaty, takie jak opłaty za wysyłkę lub podatki

Ze względu na rabaty cenowe na platformie Handshake nie można bezpośrednio edytować ilości produktu. Aby zmienić ilość produktu, najpierw usuń produkt, a następnie dodaj go ponownie do zamówienia. Następnie możesz skorygować ilość i zastosować rabat. Aby uzyskać więcej informacji na temat edycji zamówień, zapoznaj się z sekcją Edycja zamówień.

Po dokonaniu edycji zamówienia złożonego za pośrednictwem platformy Handshake do sprzedawców detalicznych wysyłana jest wiadomość e-mail ze szczegółami zaktualizowanego zamówienia. Wiadomość zawiera tylko aktualne produkty ujęte w zamówieniu, a nie produkty, które zostały usunięte. Wiadomość e-mail jest wysyłana za pośrednictwem platformy Handshake i różni się od wiadomości e-mail z ustawień powiadomień w Shopify. Domyślna wiadomość e-mail dotycząca edycji zamówienia z ustawień powiadomień nie jest wysyłana, tak więc sprzedawca detaliczny otrzymuje tylko jedną wiadomość.

Dodaj niestandardowe opłaty

Po złożeniu zamówienia przez sprzedawcę detalicznego możesz dodać niestandardowe opłaty, takie jak opłaty za wysyłkę lub podatki, które muszą zostać następnie zatwierdzone przez klienta. Opłaty niestandardowe można dodawać tylko do zamówień, które nie zostały zrealizowane.

Nalicz niestandardowe podatki

Na stronie realizacji zakupu Handshake nie można rejestrować dodatkowych kwot podatku. Jeśli musisz naliczać podatki w zamówieniach za pośrednictwem platformy Handshake, możesz dodać niestandardową opłatę podatkową.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Kliknij zamówienie.
 3. Kliknij opcję Edytuj.
 4. Kliknij opcję Dodaj pozycję niestandardową.
 5. W polu Nazwa pozycji wprowadź typ podatku, który naliczasz.
 6. W polu Cena wprowadź kwotę naliczanych podatków.
 7. Upewnij się, że opcje: Pozycja podlega opodatkowaniu i Pozycja wymaga wysyłki nie są zaznaczone, a Ilość jest ustawiona na 1.
 8. Kliknij Gotowe.
 9. Opcjonalnie: Dodaj wszelkie inne opłaty niestandardowe, takie jak opłata za wysyłkę.
 10. Kliknij Wyślij fakturę.

Nalicz niestandardową opłatę za wysyłkę

Jeśli musisz naliczyć inną stawkę wysyłki niż stawka naliczona przy realizacji zakupu, możesz naliczyć niestandardową kwotę za wysyłkę po złożeniu zamówienia przez sprzedawcę detalicznego.

Jeśli planujesz to robić przy każdym zamówieniu z platformy Handshake, zaktualizuj informacje o wysyłce w swoim profilu Handshake, aby sprzedawcy detaliczni wiedzieli, że opłaty za wysyłkę określone podczas realizacji zakupu podlegają korekcie po złożeniu zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat preferencji dotyczących wysyłki, zapoznaj się z sekcją Ustaw preferencje wysyłki.

Jeśli sprzedawca detaliczny dokonał już płatności części opłaty za wysyłkę, pamiętaj, aby naliczyć tylko różnicę. Załóżmy na przykład, że podczas realizacji zakupu sprzedawca detaliczny został obciążony stawką wysyłki w wysokości 20 USD, ale powinna mu zostać naliczona stawka 20 USD. Po dodaniu niestandardowej opłaty za wysyłkę pamiętaj, by pobrać tylko dodatkowe 10 USD, a nie całe 30 USD.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Kliknij zamówienie.
 3. Kliknij opcję Edytuj.
 4. Kliknij opcję Dodaj pozycję niestandardową.
 5. W polu Nazwa pozycji wprowadź nazwę opłaty za wysyłkę.
 6. W polu Cena wprowadź kwotę opłaty za wysyłkę.
 7. Upewnij się, że opcje: Pozycja podlega opodatkowaniu i Pozycja wymaga wysyłki nie są zaznaczone, a Ilość jest ustawiona na 1.
 8. Kliknij Gotowe.
 9. Opcjonalnie: Dodaj wszelkie inne opłaty niestandardowe, takie jak podatki.
 10. Kliknij Wyślij fakturę.

Realizacja zamówień Handshake

Możesz realizować zamówienia, które zostały złożone na platformie Handshake, za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify na stronie Zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia złożonego na platformie Handshake wiadomość e-mail o realizacji zamówienia jest wysyłana do sprzedawcy detalicznego z platformy Handshake i nie jest w niej używany szablon z Twoich ustawień powiadomień. Szablon wykorzystywany przez platformę Handshake zawiera informacje, takie jak numery śledzenia i dane przewoźnika.

Gdy zrealizujesz zamówienie, które zostało złożone za pośrednictwem platformy Handshake, wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia jest wysyłana do sprzedawcy detalicznego, nawet jeśli odznaczysz opcję Wyślij teraz szczegóły wysyłki do klienta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat realizacji zamówień, zapoznaj się z sekcją Realizacja własnych zamówień.

Zwrot kosztów i anulowanie zamówień Handshake

Możesz zwrócić koszty zamówień, które zostały złożone na platformie Handshake, bądź je anulować za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify. Po zwrocie kosztów zamówienia złożonego na platformie Handshake lub jego anulowaniu wiadomość e-mail o zwrocie kosztów zamówienia lub jego anulowaniu wysyłana do sprzedawcy detalicznego pochodzi z platformy Handshake i nie jest w niej używany szablon z Twoich ustawień powiadomień. Dowiedz się więcej na temat zwrotu kosztów i anulowaniu zamówień.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo