Publikowanie swojego profilu

Aby opublikować profil dostawcy Handshake, musisz wykonać następujące czynności:

Po wykonaniu tych czynności możesz opublikować swój profil dostawcy z poziomu sekcji Status ustawień profilu Handshake.

Kroki:

  1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Handshake > Profile.
  2. W sekcji Status kliknij opcję Opublikuj profil, a następnie Publikuj.

Po opublikowaniu swojego profilu możesz kliknąć opcję Wyświetl profil, aby zobaczyć, jak wygląda z perspektywy sprzedawcy detalicznego.

Możesz cofnąć publikację swojego profilu w dowolnym momencie, klikając opcję Cofnij publikację profilu w sekcji Status ustawień profilu Handshake.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo