Ustalanie cen i zarządzanie produktami na platformie Handshake

Możesz zarządzać swoimi produktami, dodawać ceny produktów i konfigurować szczegóły produktów w kanale sprzedaży Handshake.

Zarządzaj produktami w Handshake

Jeśli utworzysz nowy produkt w panelu administracyjnym Shopify, produkt zostanie automatycznie dodany do kanału sprzedaży Handshake. Możesz dostosować dostępność produktu w panelu administracyjnym Shopify. Strona Produkty w kanale sprzedaży Handshake zawiera przegląd wszystkich dodanych produktów. Możesz użyć paska wyszukiwania do filtrowania i sortowania produktów według tytułu produktu, ceny hurtowej lub ceny detalicznej.

Zarządzaj dostępnością produktów

W kanale sprzedaży Handshake możesz publikować i cofać publikację produktów na platformie Handshake.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Handshake.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  1. Kliknij Produkty. 4. Wybierz produkt, który chcesz zaktualizować. 5. W sekcji Status wybierz, czy opublikować lub cofnąć publikację produktu. 6. Kliknij Zapisz.

Produkty mają następujące statusy na stronie Produkty w kanale sprzedaży Handshake:

 • Opublikowano - produkt jest dostępny dla sprzedawców detalicznych na Handshake, platformie typu marketplace.
 • Zaplanowane - produkt jest gotowy do opublikowania. Musisz opublikować profil dostawcy Handshake, aby wyświetlić ten produkt na platformie Handshake.
 • Nieopublikowane – produkt nie ma wszystkich niezbędnych informacji lub usunąłeś(-aś) produkt z Handshake.

Produkty publikowane w kanale sprzedaży Handshake, których zapas jest wyczerpany, są nadal wyświetlane platformie Handshake. Jeśli nie chcesz wyświetlać na platformie Handshake swoich produktów po wyczerpaniu ich zapasów, ustaw status produktu na Nieopublikowane w kanale sprzedaży Handshake.

Poziomy zapasów produktów są sprawdzane tylko wtedy, gdy sprzedawcy detaliczni próbują realizować zakupy z poziomu koszyka zakupów na platformie Handshake. Jeśli nie ma wystarczającej ilości zapasów produktu, sprzedawcy detaliczni nie mogą zrealizować zakupu.

Alternatywnie, jeśli chcesz, aby sprzedawcy detaliczni mogli składać zamówienia na opublikowane produkty po wyczerpaniu zapasów, włącz opcję Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów w ustawieniach zapasów produktu w panelu administracyjnym Shopify.

Skonfiguruj szczegóły produktu i dodaj ceny do swoich produktów

Aby opublikować produkty na platformie Handshake, musisz skonfigurować ceny i szczegóły produktów. Sprawdź następującą tabelę, która sprawdza szczegóły produktu:

Szczegóły produktu Handshake
Szczegóły produktu Opis
Tytuł produktu Ten sam tytuł produktu jest używany w Twoim sklepie online i na platformie Handshake. Aby edytować tytuł produktu, przejdź do opcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli chcesz użyć innego tytułu na platformie Handshake, możesz zduplikować produkt w panelu administracyjnym Shopify, zmienić tytuł i opublikować zduplikowany produkt w kanale sprzedaży Handshake.
Opis produktu Możesz skonfigurować osobny opis produktu wyświetlany tylko na platformie Handshake. Możesz na przykład dla tego samego produktu inny opis w sklepie online i inny na platformie Handshake.
Obrazy produktu Możesz dodać oddzielne obrazy produktów, które są wyświetlane tylko na platformie Handshake. Na przykład, dla tego samego produktu możesz dodać inne obrazy w sklepie online i inne na platformie Handshake. Jeśli dodasz nowy obraz produktu do oferty produktu w panelu administracyjnym Shopify, obraz zostanie również zsynchronizowany z ofertą produktu w kanale sprzedaży Handshake.
Warianty produktów Jeśli Twój produkt ma warianty, możesz wybrać te, które chcesz sprzedawać na platformie Handshake. Możesz wybrać warianty po przypisaniu kategorii produktu i dodaniu szczegółów ceny do produktu. Jeśli dodasz lub usuniesz wariant produktu w panelu administracyjnym Shopify, zostanie on również dodany lub usunięty z oferty produktu w kanale sprzedaży Handshake.
Kategoria produktu Musisz przypisać kategorię do każdego produktu ze wstępnie zdefiniowanych kategorii w Handshake. Na przykład, jeśli sprzedajesz damskie koszulki, wybierz kategorię produktu Odzież i obuwie > Odzież damska.

Jeśli ustawisz swój produkt jako niedostępny w kanale sprzedaży Handshake z poziomu panelu administracyjnego Shopify, a następnie ponownie go udostępnisz, wówczas wszystkie niestandardowe dane produktu Handshake zostaną zastąpione danymi produktu z oferty produktu dostępnej w panelu administracyjnym Shopify. Na przykład, jeśli masz inny opis produktu w kanale sprzedaży Handshake, to zostanie on zastąpiony opisem z panelu administracyjnego Shopify.

Do każdego produktu musisz dodać następujące szczegóły cen. Te dane są wyświetlane obok Twoich produktów, gdy sprzedawcy detaliczni przeglądają prosukty i kupują na platformie Handshake.

Szczegóły produktu wymagane na Handshake
Szczegóły cen Opis
Cena hurtowa Cena za sztukę, jaką sprzedawca detaliczny płaci, jeśli kupi hurtowo produkt na platformie Handshake. Musi ona być niższa od ceny detalicznej.
Cena detaliczna Zalecana cena dla sprzedawców detalicznych przy sprzedaży produktu. Musi być ona wyższa od ceny hurtowej.
Liczba sztuk w opakowaniu Liczba sztuk, które znajdują się w standardowym opakowaniu produktu. Na przykład, jeśli sprzedajesz po 30 świec w opakowaniu, sprzedawcy detaliczni muszą kupować świece w grupach po 30 sztuk.
Minimalne zamówienie Najmniejsza liczba sztuk danego produktu, jaką może zamówić sprzedawca detaliczny. Przykładowo, jeśli ustawisz minimalne zamówienie na 50, sprzedawcy detaliczni będą musieli kupić co najmniej 50 sztuk Twojego produktu.

Możesz ustawić ceny produktów i szczegóły indywidualnie lub zbiorczo.

Ustaw szczegóły indywidualnie

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Handshake.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  1. Kliknij Produkty. 4. Kliknij produkt, który chcesz edytować. 5. Wprowadź opis produktu w sekcji Opis. Ten opis produktu jest używany dla oferty produktów tylko na platformie Handshake. 6. Opcjonalnie: w sekcji Multimedia zarządzaj obrazami produktów: - Prześlij obrazy produktów z urządzenia. - Usuń istniejące obrazy. - Zmień kolejność zdjęć. - Zmień główny obraz produktu. 7. W sekcji Kategoria wybierz kategorię produktu. 8. Opcjonalnie: jeśli chcesz, aby dla wszystkich wariantów produktu wyświetlały się te same szczegóły cen, w sekcji Ceny zaznacz opcję Zastosuj do wszystkich wariantów. 9. Dla każdego wariantu produktu wypełnij pola Cena hurtowa , Cena detaliczna, Minimalne zamówienie i Liczba sztuk w opakowaniu. 10. Kliknij Zapisz. 11. Jeśli Twój produkt ma warianty, w sekcji WIDOCZNOŚĆ WARIANTÓW W HANDSHAKE odznacz warianty, których nie chcesz sprzedawać na platformie Handshake, a następnie kliknij Zapisz.

Ustaw szczegóły zbiorczo

Jeśli ustawisz ceny i szczegóły zbiorczo, będą one miały zastosowanie do wszystkich wariantów każdego produktu. Jeśli chcesz zmienić cenę lub szczegóły konkretnego wariantu, zapoznaj się z sekcją Ustaw szczegóły indywidualnie.

Podczas zbiorczej edycji produktów możesz zmieniać kategorie produktów, ceny hurtowe, liczbę sztuk w opakowaniu i minimalne kwoty zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Handshake.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  1. Kliknij Produkty. 4. Wybierz produkty, które chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Edytuj. 5. Opcjonalnie: w sekcji Kategoria wybierz kategorię dla swoich produktów. 6. Opcjonalnie: wybierz sposób ustawiania cen produktów: * Aby ustawić konkretną cenę, która ma zastosowanie do każdego produktu, np. 10 USD, wybierz opcję Stała cena hurtowa, a następnie wprowadź cenę. * Aby ustawić ceny tak, aby uwzględniały rabat procentowy na każdy produktu, np. 15% zniżki w stosunku do ceny pierwotnej, wybierz opcję Rabat procentowy, a następnie wprowadź wartość procentową. Załóżmy na przykład, że edytujesz trzy produkty z cenami 50 USD, 75 USD i 100 USD. Jeśli wprowadzisz rabat procentowy w wysokości 15%, ceny hurtowe będą wynosić 42,50 USD, 63,75 USD i 85 USD. 7. Opcjonalnie: dodaj wszelkie dodatkowe szczegóły, takie jak Liczba sztuk w opakowaniu i Minimalne zamówienie. 8. Kliknij Gotowe, a następnie Zapisz.

Polecaj produkty

Na karcie dostawcy możesz polecać maksymalnie cztery produkty. Polecane produkty są wyświetlane, gdy sprzedawcy detaliczni poszukują na platformie Handshake dostawców określonej kategorii produktów.

Możesz polecać produkty z nowej kolekcji, bestsellery lub produkty, które chcesz potraktować priorytetowo w swoich działaniach marketingowych. Jeśli wybierzesz mniej niż cztery produkty do polecenia, polecane będą również Twoje ostatnio opublikowane produkty.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Handshake.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  1. Kliknij Produkty. 4. Kliknij produkt, który chcesz polecić, a następnie zaznacz pole wyboru Oznacz jako polecane w sekcji Polecane produkty. 5. Kliknij Zapisz.

Twoje aktualnie polecane produkty są wyświetlane na stronie Produkty w kanale sprzedaży Handshake. Kliknij opcję Edytuj, aby usunąć polecane produkty lub zmienić ich kolejność.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo