Konfigurowanie stawek wysyłki z Handshake

Aby przygotować się do pełnej wersji rynkowej Handshake, konieczne może być dostosowanie bieżących ustawień wysyłki w Shopify. Realizacja zakupu Handshake będzie używać ustawień wysyłki w panelu administracyjnym Shopify, więc upewnij się, że Twoje bieżące ustawienia wysyłki i stawki będą działać dla Twoich zamówień hurtowych.

Jeśli Twoje aktualne stawki nie działają dla zamówień hurtowych, możesz skonfigurować sklep Shopify, aby wyświetlać różne stawki wysyłki dla klientów detalicznych i hurtowych, korzystając z jednej z następujących metod:

Ustaw stawki za wysyłkę hurtową za pomocą warunkowych stawek wysyłki

Możesz ustawić stawki za wysyłkę hurtową, które pojawią się tylko dla zamówień, które osiągną minimalną wartość zamówienia dla zamówień hurtowych.

Ta metoda działa najlepiej, jeśli nie masz zamówień detalicznych, które osiągają wartość Twoich minimalnych zamówień hurtowych. Na przykład, jeśli maksymalna wartość zamówienia detalicznego wynosi około 200 USD, a minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 300 USD. Jeśli wartości zamówień detalicznych i hurtowych pokrywają się, Twoje zamówienia detaliczne będą miały opcje stawki wysyłki hurtowej przy realizacji zakupu.

Jeśli masz stawki Darmowa wysyłka dla wartości sprzedaży detalicznej i masz maksymalną wartość zamówienia ustawioną na No limit, ta metoda spowoduje, że Twoje zamówienia hurtowe będą miały opcję Stawka Darmowa wysyłka przy realizacji zakupu. Aby ta metoda działała poprawnie, musisz zmienić maksymalną wartość zamówienia dla swoich wartości sprzedaży detalicznej na określoną kwotę.

Utwórz stawki warunkowe

Wykonaj następujące kroki dla każdego ze swoich profilów wysyłki.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
    1. Obok profilu wysyłki kliknij Zarządzaj stawkami. 3. Opcjonalnie: Zmień maksymalną wartość zamówienia dla każdej darmowej stawki wysyłki: 1. Obok stawki Darmowa wysyłka kliknij przycisk ... > Edytuj stawkę. 2. W polu Maksymalna cena wprowadź wartość poniżej minimalnej wartości zamówienia hurtowego. Na przykład, jeśli minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 500 USD, wprowadź 499. 3. Kliknij Gotowe. 4. W przypadku każdej strefy wysyłki utwórz stawki wysyłki hurtowej: 1. Kliknij opcję Dodaj stawkę 2. Wprowadź nazwę stawki i cenę. 3. Kliknij Dodaj warunki. 4. Kliknij Na podstawie ceny zamówienia. 5. Ustaw warunki. Upewnij się, że minimalna cena jest równa co najmniej minimalnej wartości zamówienia hurtowego. 5. Kliknij Zapisz.

Przykładowa konfiguracja wysyłki za pomocą stawek warunkowych

Załóżmy na przykład, że masz następujące stawki wysyłki dla klientów detalicznych:

Przykładowe stawki wysyłki dla klientów detalicznych
Zakres wartości zamówienia Opłata za wysyłkę
0 USD - 24,99 USD 5 USD
25,00 USD - 49,99 USD 7 USD
50,00 USD - 99,99 USD 10 USD
Ponad 100,00 USD Darmowa wysyłka

Załóżmy, że maksymalna kwota zamówienia, jaką otrzymałeś(-aś) od klientów detalicznych, to 250 USD, a Twoje minimalne zamówienie hurtowe jest ustawione na 400 USD. Możesz skorygować stawki wysyłki w następujący sposób:

Przykładowe stawki wysyłki dla klientów detalicznych i hurtowych
Zakres wartości zamówienia Opłata za wysyłkę Typ docelowego klienta
0 USD - 24,99 USD 5 USD Klienci detaliczni
25 USD - 49,99 USD 7 USD Klienci detaliczni
50 USD-99,99 USD 10 USD Klienci detaliczni
100 USD - 399,99 USD Darmowa wysyłka Klienci detaliczni
400 USD - 499,99 USD 40 USD Klienci hurtowi
500 USD - 749,99 USD 50 USD Klienci hurtowi
750 USD - 999,99 USD 75 USD Klienci hurtowi
Ponad 1000 USD Darmowa wysyłka Klienci hurtowi

Ustaw stawki za wysyłkę hurtową za pomocą profilów wysyłki

Zamiast utrzymywać ten sam zestaw stawek wysyłki dla wszystkich swoich produktów i zmieniać dostępne stawki na podstawie wartości zamówienia, możesz nadać konkretne stawki wysyłki określonym produktom za pomocą profilów wysyłki. W ten sposób wszystkie produkty sprzedawane hurtowo mają jeden zestaw reguł wysyłki, a produkty detaliczne mają inny zestaw reguł wysyłki.

Jeśli nie masz oddzielnych produktów w panelu administracyjnym Shopify dla detalicznych i hurtowych wersji produktu, musisz najpierw utworzyć produkty specyficzne dla każdej z nich. Możesz to zrobić, duplikując produkt, a następnie zmieniając szczegóły zduplikowanego produktu na sprzedaż hurtową albo detaliczną.

Po oddzieleniu produktów sprzedaży hurtowej i detalicznej możesz utworzyć nowy profil wysyłki z produktami sprzedaży hurtowej.

Ustaw stawki za wysyłkę hurtową za pomocą aplikacji

Niektóre aplikacje mogą oferować bardziej solidne rozwiązania w zakresie wysyłki i stosować je do ustawień wysyłki w panelu administracyjnym Shopify. Odwiedź Shopify App Store, aby dowiedzieć się, które aplikacje mogą działać najlepiej w Twojej firmie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo