Dodawanie domeny zewnętrznej — szybki przewodnik

Najlepszy sposób dodania domeny zewnętrznej w sklepie Shopify zależy od miejsca zakupu domeny.

W przypadku domen używa się dużo skomplikowanej terminologii, ale w praktyce istnieją tylko dwie rzeczy, których potrzebujesz, aby podłączyć domenę do Shopify:

 • Główna część Twojej domeny, np. shopify.com, powinna wskazywać na adres IP Shopify: 23.227.38.65.
 • Wszelkie dodatkowe informacje przed domeną główną, takie jak www dla www.shopify.com lub shop dla shop.shopify.com, powinny wskazywać na shops.myshopify.com.

Każdy dostawca domeny ma inne wymagania dotyczące ustawień. Skontaktuj się z zewnętrznym dostawcą domeny lub sprawdź w jego dokumentacji, w jaki sposób należy skonfigurować domenę.

Pomoc techniczna Shopify nie może uzyskać dostępu do ustawień Twojej domeny zewnętrznej. Jeśli masz problem ze skonfigurowaniem domeny, musisz zwrócić się do dostawcy domeny. Pomoc techniczna Shopify może doradzać tylko to, co należy powiedzieć dostawcy domeny.

Aby uzyskać wsparcie od zespołu Pomocy technicznej Shopify w zakresie ustawień Twojej domeny, przenieś domenę do Shopify.

Domeny GoDaddy, Google i 1&1 IONOS

W przypadku zakupu domeny za pośrednictwem GoDaddy, Google lub 1&1 IONOS możesz skonfigurować domenę automatycznie.

Wszystkie inne domeny

Ze względu na specyfikę każdego dostawcy domeny pomoc techniczna Shopify nie może udzielić porad na temat tego, co należy umieścić w każdym polu ustawień Twojej domeny. Oto, co musisz wiedzieć, aby zapoznając się z dokumentacją dostawcy Twojej domeny ustalić, co trzeba umieścić w każdym polu, lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej:

 • Domena główna wymaga rekordu A wskazującego na 23.227.38.65.
 • Domena główna nie może wskazywać na żadne inne rekordy A.
 • Każda subdomena wymaga rekordu CNAME wskazującego na shops.myshopify.com.
 • Serwery nazw domeny powinny być ustawieniem domyślnym dla Twojego dostawcy.

Od zmiany ustawień domeny do odzwierciedlenia nowych ustawień w Internecie może minąć 48 godzin.

Sprawdź, czy Twoja domena jest gotowa do dodania do Shopify

Ukończenie zmian w domenie może potrwać do 48 godzin. Możesz sprawdzić, czy Twoja domena jest gotowa do dodania do konta Shopify za pomocą who.is.

Kroki:

 1. Przejdź do who.is.
 2. Wprowadź katalog główny domeny, np. shopify.com.
 3. Kliknij DNS Records.
 4. Poszukaj następujących rekordów: - Typ A z zawartością 23.227.38.65
  • Typ CNAME z zawartością shops.myshopify.com

Jeśli te rekordy nie są wymienione lub istnieje inny rekord w domenie głównej z typem A i zawartością innego adresu IP, Twoja domena nie jest gotowa do podłączenia do Shopify. Jeśli minęło ponad 48 godzin po zmianie ustawień, skontaktuj się z dostawcą domeny.

Jeśli te rekordy są wymienione, jesteś gotowy(-a) do dodania domeny do swojego konta Shopify.

Dodaj domenę do swojego konta Shopify

Gdy Twoja domena jest gotowa, możesz ją dodać do swojego konta Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Sklep online > Domeny.
 2. Kliknij Podłącz istniejącą domenę.
 3. Wprowadź domenę, którą chcesz podłączyć, np. johns-apparel.info.
 4. Kliknij Dalej.
 5. Kliknij opcję Weryfikuj połączenie.

Podłącz tylko subdomenę do swojego sklepu Shopify

Subdomena jest podzbiorem domeny głównej na początku adresu URL. Na przykład, w adresie URL shop.johnsapparel.com subdomeną jest shop. Możesz skonfigurować domenę zewnętrzną w taki sposób, aby domena główna wskazywała na inną stronę internetową, a subdomena na sklep Shopify. Przykładowo, shop.johns-apparel.com może wskazywać na Twój sklep Shopify, ale johns-apparel.com – na inną stronę internetową.

Konfiguracja

Aby podłączyć subdomenę, wykonaj poniższe kroki.

 1. Zaloguj się na konto, które masz u dostawcy swojej domeny zewnętrznej.
 2. Znajdź ustawienia DNS. Wyszukaj obszar zarządzania domeną, konfigurację DNS lub podobną sekcję.
 3. Znajdź rekord CNAME w ustawieniach DNS. Nazwa rekordu CNAME powinna być zgodna z subdomeną, którą podłączasz do swojego sklepu Shopify. Na przykład, jeśli chcesz, aby subdomena shop.johns-apparel.com wskazywała Twój sklep Shopify, znajdź swój rekord CNAME shop.
 4. Skonfiguruj rekord CNAME tak, aby wskazywał shops.myshopify.com. Niektórzy dostawcy domen mogą wymagać podania całej subdomeny, z kropką, np. shop. zamiast shop. Użyj istniejących wpisów jako wytycznych lub postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy domeny. Rekordy CNAME muszą zawsze wskazywać nazwę domeny, nigdy adres IP.
 5. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Sklep online > Domeny.
 6. Kliknij opcję Podłącz istniejącą domenę, a następnie wykonaj kroki.
 7. Kliknij opcję Weryfikuj połączenie w panelu administracyjnym Shopify, aby potwierdzić, że domena niestandardowa jest podłączona do Twojego sklepu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie dotyczący brakującego rekordu A podczas dodawania subdomeny do Shopify, wykonaj poniższe kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Sklep online > Domeny.
 2. Kliknij Podłącz istniejącą domenę.
 3. Wprowadź subdomenę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję Weryfikuj połączenie.
 5. Kliknij Zweryfikuj ponownie.
 6. Na banerze Podłączenie niekompletne kliknij Dodaj domenę.
 7. Na stronie Domeny usuń domenę główną dla danej domeny.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo