Konfigurowanie przekierowania wiadomości e-mail dla domeny zewnętrznej

Przekierowanie wiadomości e-mail to usługa pozwalająca na przekierowanie e-maila z Twojej niestandardowej domeny na istniejące konto e-mail. Na przykład, jeśli posiadasz nazwę domeny johns-apparel.com, możesz utworzyć e-mail info@johns-apparel.com dla swoich klientów. Gdy klienci wyślą e-mail na adres info@johns-apparel.com, ich wiadomości będą przekierowywane na Twoje konto osobiste, na przykład john@gmail.com.

Przekierowanie poczty od dostawcy domeny zewnętrznej

Niektórzy dostawcy domen zewnętrznych zapewniają hosting poczty e-mail na domenie. Możesz skonfigurować przekierowanie wiadomości e-mail z domeny po dodaniu istniejącej domeny do Shopify.

Metody przekierowania poczty z domen zewnętrznych na własny adres e-mail są zróżnicowane i podanie szczegółowych instrukcji dla każdego dostawcy domeny jest niemożliwe.

W każdym przypadku celem jest przekierowanie poczty z domeny zewnętrznej do własnego hosta poczty e-mail. Prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie jednej z następujących czynności:

  • Zaloguj się do swojego konta firmy zewnętrznej i użyj jej witryny internetowej, aby dodać swój adres e-mail lub edytować rekordy MX.
  • Skontaktuj się ze swoim dostawcą, aby uzyskać pomoc w przekierowaniu poczty e-mail. Poinformuj go, że chcesz, aby cała Twoja poczta była przekierowywana na inny (preferowany) adres e-mail.

Skonfiguruj ustawienia adresu e-mail nadawcy

Jeśli korzystasz z adresu e-mail skojarzonego z niestandardową domeną, musisz do ustawień DNS swojej domeny dodać rekordy SPF (Shopify Sender Policy Framework) i DKIM (Domain Keys Identified Mail).

Shopify stosuje metodę SPF (Sender Policy Framework) do weryfikacji adresu e-mail nadawcy w przypadku automatycznych wiadomości e-mail z powiadomieniami, które otrzymują Twoi klienci. Dodaj rekordy Shopify SPF i DKIM do ustawień swojej domeny, aby poprzez Shopify usunąć uwagę z informacji o nadawcy i aby w polu nadawcy wyświetlał się Twój adres e-mail nadawcy zamias store@shopifyemail.com. Dzięki tym zmianom Twoje wiadomości e-mail nie zostaną oznaczone jako spam i na pewno zostaną dostarczone.

Dowiedz się więcej o adresach e-mail nadawcy i aplikacji Shopify Email.

Dodaj rekordy Shopify SPF i DKIM do domeny zewnętrznej

Możesz zadbać, by Twoje wiadomości e-mail dotarły do klientów, dodając rekordy Shopify SPF i DKIM do swojej domeny zewnętrznej. Jeśli potrzebujesz pomocy przy modyfikowaniu rekordów CNAME, skontaktuj się ze swoim dostawcą domen.

Zanim zaczniesz

Aby wykonać tę procedurę, musisz dysponować następującymi informacjami:

  • Twoje dane logowania do Twojego konta u dostawcy domen zewnętrznych
  • Twój adres e-mail nadawcy, czyli adres e-mail, którego używasz do komunikacji z klientami.

Kroki:

  1. Kliknij Ogólne.

  2. W sekcji Dane sklepu kliknij Zarządzaj obok pola Adres e-mail nadawcy.

  3. Na stronie Adres e-mail nadawcy kliknij Uwierzytelnij.

  4. Wprowadź nowe rekordy CNAME do menedżera domen zewnętrznych, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wdrożenie zmian może potrwać do 48 godzin. Gdy zmiany w Twojej domenie zaczną obowiązywać, jej status zmieni się na Uwierzytelniona.

Jeśli weryfikacja domeny się nie powiedzie, sprawdź, czy rekordy DNS wprowadzone do menedżera domen zewnętrznych są zgodne z rekordami wprowadzonymi w panelu administracyjnym Shopify.

Gdy zewnętrzny dostawca nie zapewnia hostingu poczty e-mail

Jeśli hosting poczty e-mail nie jest oferowany w ramach zakupu domeny od zewnętrznego dostawcy, możesz skorzystać z usługi hostingu poczty e-mail innej firmy.

Poniżej przedstawione są dwie przykładowe zewnętrzne usługi hostingu poczty e-mail, których możesz użyć do wysyłania wiadomości e-mail ze swojego adresu e-mail do przekierowania:

Gdy Twój dostawca usług poczty e-mail nie obsługuje przekierowywania wiadomości e-mail

Niektórzy dostawcy e-maili, tacy jak Yahoo i AOL, wymuszają zasady uwierzytelniania, raportowania i zgodności (DMARC) oparte na domenie, które uniemożliwiają Shopify wysyłanie e-maili ze swojej domeny. Jeśli Twój dostawca usług poczty elektronicznej wymusza zasady DMARC, prawdopodobnie musisz zmienić adres e-mail dla klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat kompatybilności, skontaktuj się z dostawcą usług.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo