Edycja ustawień i przenoszenie domen Shopify

Na stronie Domeny w panelu administracyjnym Shopify możesz przeglądać i edytować ustawienia DNS swojej domeny lub przenieść domenę do innego sklepu lub dostawcy domen.

Wyświetl lub edytuj ustawienia DNS dla domeny

Możesz przeglądać i edytować następujące ustawienia DNS z sekcji Domeny w panelu administracyjnym Shopify:

 • Rekord A
 • Rekord CNAME
 • Rekord MX
 • Rekord TXT
 • Rekord AAAA
 • Rekord SRV

Rekord A i rekord CNAME dla Twojej domeny są automatycznie ustawiane na domyślne rekordy domen Shopify. Aby dodać rekordy MX, TXT, SRV lub AAAA, możesz edytować ustawienia DNS swojego sklepu online. Edytowanie tych rekordów może być konieczne podczas konfigurowania usługi poczty e-mail zewnętrznej firmy w Twojej domenie, jeśli chcesz aby subdomena wskazywała na inną witrynę, lub w przypadku weryfikacji domeny zewnętrznego dostawcy.

Kroki:

 1. W sekcji Domeny zarządzane przez Shopify kliknij nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 2. Kliknij Ustawienia DNS.

 3. Aby wprowadzić zmiany, możesz edytować następujące ustawienia DNS:

 • Aby dodać nowy rekord, kliknij Dodaj niestandardowy rekord, wybierz typ rekordu, a następnie wprowadź i potwierdź szczegóły.
 • Aby zmienić istniejący rekord, kliknij: Czynności > Edytuj obok rekordu, a następnie wprowadź i potwierdź szczegóły.
 • Aby usunąć rekord, kliknij: Czynności > Usuń, a następnie ponownie Usuń, aby potwierdzić.

Zresetuj ustawienia DNS

Możesz zresetować ustawienia DNS, aby przywrócić domyślną konfigurację Shopify. Spowoduje to usunięcie wszystkich Twoich rekordów z wyjątkiem rekordów DNS i A platformy Shopify.

Kroki:

 1. W sekcji Domeny zarządzane przez Shopify kliknij nazwę domeny, którą chcesz zresetować.

 2. Kliknij Ustawienia DNS.

 3. W sekcji Ustawienia zaawansowane kliknij Zresetuj ustawienia DNS.

 4. Kliknij Potwierdź, aby zresetować ustawienia DNS.

Przenieś domenę Shopify do innego sklepu Shopify

Możesz przenieść podstawową domenę Shopify z jednego sklepu Shopify do innego na stronie Domeny. Przekierowanie wiadomości e-mail i rekordy DNS zostaną przeniesione wraz z domeną. Aby móc przenieść domenę Shopify, musisz być właścicielem sklepu. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

Kroki:

 1. Zaloguj się do sklepu Shopify korzystającego z domeny, którą chcesz przenieść.
 1. Kliknij Zarządzaj, aby otworzyć ustawienia domeny, którą chcesz przenieść.

 2. Kliknij Przenieś domenę.

 3. Kliknij Przenieś do innego sklepu Shopify.

 4. Potwierdź, że E-mail kontaktowy do sklepu jest aktualny w sekcji Ustawienia > Ogólne, a następnie kliknij opcję Wyślij link przeniesienia. Otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą link przeniesienia.

 5. Po otrzymaniu wiadomości e-mail kliknij link przeniesienia w jej tekście.

 6. Zaloguj się do sklepu Shopify, w którym chcesz przenieść domenę.

Domena zostanie przeniesiona w ciągu 24 godzin.

Przenieś domenę Shopify poza Shopify

Aby przenieść swoją domenę do innego hosta domeny, musisz odblokować domenę Shopify i udostępnić nowemu hostowi kod autoryzacyjny domeny.

Kroki:

 1. W sekcji Domeny zarządzane przez Shopify kliknij nazwę domeny, którą chcesz przenieść.

 2. Kliknij opcje: Przenieś domenę > Przenieś do innego dostawcy.

 3. Sprawdź informacje i kliknij Potwierdź.

 4. Kod autoryzacyjny domeny pojawi się na jej stronie informacyjnej. Przekaż ten kod swojemu nowemu dostawcy w celu weryfikacji przeniesienia.

 5. Opcjonalnie: Kliknij Anuluj transfer, jeśli chcesz anulować przeniesienie domeny.

Pamiętaj, że jeśli nie ukończysz przeniesienia w ciągu 30 dni, Twoja domena zostanie ponownie zablokowana.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo