Konfigurowanie przekierowania wiadomości e-mail dla domeny zewnętrznej

Przekierowanie wiadomości e-mail to usługa pozwalająca na przekierowanie e-maila z Twojej niestandardowej domeny na istniejące konto e-mail. Na przykład, jeśli posiadasz nazwę domeny johns-apparel.com, możesz utworzyć e-mail info@johns-apparel.com dla swoich klientów. Gdy klienci wyślą e-mail na adres info@johns-apparel.com, ich wiadomości będą przekierowywane na Twoje konto osobiste, na przykład john@gmail.com.

Przekierowanie poczty od dostawcy domeny zewnętrznej

Niektórzy dostawcy domen zewnętrznych zapewniają hosting poczty e-mail na domenie. Możesz skonfigurować przekierowanie wiadomości e-mail z domeny po dodaniu istniejącej domeny do Shopify.

Metody przekierowania poczty z domen zewnętrznych na własny adres e-mail są zróżnicowane i podanie szczegółowych instrukcji dla każdego dostawcy domeny jest niemożliwe.

W każdym przypadku celem jest przekierowanie poczty z domeny zewnętrznej do własnego hosta poczty e-mail. Prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie jednej z następujących czynności:

  • Zaloguj się do swojego konta firmy zewnętrznej i użyj jej witryny internetowej, aby dodać swój adres e-mail lub edytować rekordy MX.
  • Skontaktuj się ze swoim dostawcą, aby uzyskać pomoc w przekierowaniu poczty e-mail. Poinformuj go, że chcesz, aby cała Twoja poczta była przekierowywana na inny (preferowany) adres e-mail.

Skonfiguruj ustawienia adresu e-mail nadawcy

Jeśli korzystasz z adresu e-mail skojarzonego z domeną niestandardową, musisz dodać do ustawień DNS swojej domeny rekord Shopify's Sender Policy Framework (SPF).

Shopify stosuje metodę SPF (Sender Policy Framework) do weryfikacji adresu e-mail nadawcy w przypadku automatycznych wiadomości e-mail z powiadomieniami, które otrzymują Twoi klienci. Dodanie rekordu SPF Shopify do ustawień domeny powoduje usunięcie noty poprzez Shopify z informacji o nadawcy oraz wyświetlenie Twojego adresu e-mail nadawcy zamiast store@shopifyemail.com w polu Nadawca. Te zmiany zapobiegają oznaczeniu Twoich wiadomości e-mail jako spamu lub ich niedostarczeniu.

Dowiedz się więcej o adresach e-mail nadawcy i aplikacji Shopify Email.

Dodaj rekord SPF Shopify do domeny zewnętrznej

Aby zweryfikować swój adres e-mail nadawcy, musisz dodać rekord SPF Shopify do rekordu TXT w ustawieniach niestandardowej domeny. Rekord SPF Shopify musi wskazywać na v=spf1 include:shops.shopify.com ~all.

Jeśli host domeny ma już rekord SPF, dodaj go przed ~all. Na przykład rekord SPF dla Google Workspace to v=spf1 include:shops.shopify.com include:_spf.google.com ~all.

Kroki:

  1. Zaloguj się do konta hostingowego domeny.

  2. Znajdź TXT record swojej domeny. Zazwyczaj pojawia się on obok CNAME record i MX record.

  3. Dodaj następujący rekord SPF do rekordu TXT: v=spf1 include:shops.shopify.com ~all.

  4. Zapisz zmiany.

Po zaktualizowaniu rekordu SPF zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 24 godzin.

Rekordy SPF i błędy dostawy

Jeśli nie zaktualizujesz ustawień hosta adresów klientów, klienci nadal będą otrzymywać automatyczne wiadomości e-mail z powiadomieniami od Twojego sklepu. Użycie rekordu rekord SPF Shopify do weryfikacji adresu e-mail nadawcy w przypadku automatycznych powiadomień e-mail zapobiega oznaczeniu ich jako spam lub ich niedostarczeniu.

W większości przypadków komunikaty o błędach związanych z dostarczeniem poczty o treści your message could not be delivered to one or more recipients nie oznaczają, że Twoi klienci nie otrzymują e-maili od Twojego sklepu, lecz świadczą o tym, że wysyłasz e-maile ze swojego sklepu przy użyciu adresu store@shopifyemail.com zamiast swojego adresu e-mail nadawcy.

Gdy zewnętrzny dostawca nie zapewnia hostingu poczty e-mail

Jeśli hosting poczty e-mail nie jest oferowany w ramach zakupu domeny od zewnętrznego dostawcy, możesz skorzystać z usługi hostingu poczty e-mail innej firmy.

Poniżej przedstawione są dwie przykładowe zewnętrzne usługi hostingu poczty e-mail, których możesz użyć do wysyłania wiadomości e-mail ze swojego adresu e-mail do przekierowania:

Gdy Twój dostawca usług poczty e-mail nie obsługuje przekierowywania wiadomości e-mail

Niektórzy dostawcy e-maili, tacy jak Yahoo i AOL, wymuszają zasady uwierzytelniania, raportowania i zgodności (DMARC) oparte na domenie, które uniemożliwiają Shopify wysyłanie e-maili ze swojej domeny. Jeśli Twój dostawca usług poczty elektronicznej wymusza zasady DMARC, prawdopodobnie musisz zmienić adres e-mail dla klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat kompatybilności, skontaktuj się z dostawcą usług.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo