Znajdź ID wariantu

Identyfikatory wariantów są czasami potrzebne do dostosowania kodu szablonu, które są przeznaczone dla określonych wariantów produktu. Jeśli musisz znaleźć ID wariantu, możesz to zrobić w swoim panelu administracyjnym Shopify.

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.
![Products](/manual/customize/products.jpg)
  1. Kliknij produkt.

  2. Po wyświetleniu produktu zapoznaj się z paskiem adresu URL przeglądarki. Powinien pojawić się adres URL podobny do tego:

http://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567

Na końcu adresu URL dodaj .xml.

Dla przykładowego powyższego adresu URL wynik wygląda następująco:

https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567.xml
  1. Naciśnij klawisz Enter, aby Twoja przeglądarka przekierowała Cię do nowej strony.

    Zobaczysz plik XML, który będzie zawierał wszystkie informacje o wariantach dla tego produktu. Informacje o wszystkich wariantach znajdują się w tagu otwierającym <variants type="array"> i tagu zamykającego </variants>. W elemencie <variants> informacje dla każdego unikatowego wariantu są zagnieżdżone w osobnym elemencie <variant>. Zobaczysz, że każdy element <variant> zawiera inne elementy, takie jak <id>, <title> <price>itd.

  2. Znajdź tag <title> w elemencie <variant>. W tym przypadku tytuł jest podsumowaniem opcji produktu, które tworzą wariant, z opcjami oddzielonymi przez /. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć ID wariantu z opcjami kolor, tkanina i rozmiar, a wartości tych opcji to niebieski, bawełna i mały, kod XML będzie wyglądał następująco:

<title>Blue / Cotton / Small</title>
  1. Po znalezieniu <title> dla wariantu znajdź tag <id> w tym samym elemencie <variant>. Tag <id> znajduje się dwa wiersze nad tagiem <title> i wygląda podobnie do tego:
<id type="integer">657848769</id>

Liczba znaleziona w elemencie <id> jest identyfikatorem wariantu. W powyższym przykładzie ID wariantu to 657848769.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo