Edycja ustawień szablonu

Możesz edytować ustawienia szablonu, aby dostosować zawartość, układ, typografię i kolory swojego sklepu online do własnych wymagań. Każdy szablon zawiera ustawienia, które umożliwiają zmianę wyglądu i stylu sklepu bez edycji kodu.

Zanim dostosujesz swój szablon

Zanim dostosujesz swój szablon, dobrym pomysłem będzie wykonanie następujących zadań:

  • Duplikuj swój szablon, aby utworzyć kopię zapasową. Ułatwi to odrzucenie zmian i ponowne rozpoczęcie w razie potrzeby.
  • Upewnij się, że rozumiesz, jaki poziom wsparcia jest dostępny.
  • Dowiedz się o wymaganiach i najlepszych praktykach dotyczących ładowania zdjęć.

Edytuj ustawienia szablonu

Kroki:

  1. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, i kliknij opcję Dostosuj.

Różne typy stron mają różne sekcje szablonów. Przy pierwszym otwarciu edytora szablonów wyświetlane są ustawienia strony głównej. Aby uzyskać dostęp do ustawień innych stron, wybierz typ strony z menu rozwijanego górnego paska:

Menu rozwijane górnego paska edytora szablonów

Pasek narzędzi edytora szablonów jest podzielony na Sekcje i Ustawienia szablonów.

Możesz użyć sekcji do modyfikowania zawartości i układu różnych stron Twojego sklepu. Możesz użyć ustawień szablonu do personalizacji czcionek i kolorów Twojego sklepu i dokonywania zmian w linkach do Twoich mediów społecznościowych i ustawień realizacji zakupu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat edycji sekcji i ustawień szablonu, zapoznaj się z tematem Sekcje i ustawienia szablonu.

Skorzystaj z pomocy w zakresie dostosowania

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wprowadzania zmian w szablonie, możesz skontaktować się z projektantem swojego szablonu.

Aby sprawdzić dostępność innych zasobów gotowych udzielić Ci pomocy w zakresie dostosowania szablonów, wyświetl Dodatkowe zasoby pomocy technicznej w zakresie szablonów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo