Sekcje i ustawienia szablonu

Pasek narzędzi edytora szablonów jest podzielony na Sekcje i Ustawienia szablonów.

Możesz użyć sekcji do modyfikowania zawartości i układu różnych stron Twojego sklepu. Możesz użyć ustawień szablonu do personalizacji czcionek i kolorów Twojego sklepu i dokonywania zmian w linkach do Twoich mediów społecznościowych i ustawień realizacji zakupu.

Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości determinujące układ różnych stron w sklepie online.

 • Sekcje strony głównej zawierają takie funkcje jak pokaz slajdów lub prenumerata newslettera, które można dodawać lub usuwać, a także zmieniać ich rozmieszczenie. Na stronie głównej możesz mieć do 25 sekcji.

 • Każdy typ strony ma własne sekcje. Na przykład sekcja strony produktu determinuje układ każdej strony produktu w Twoim sklepie online.

 • Sekcje stron znajdują się zawsze w określonych miejscach Twojego sklepu online. Możesz je personalizować, ale nie możesz zmieniać ich rozmieszczenia ani ich usuwać.

 • Każdy szablon zawiera stałe sekcje, takie jak nagłówek i stopka, które są wyświetlane na każdej stronie Twojego sklepu online.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla your theme i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Sekcje dynamiczne

Możesz dodawać, zmieniać rozmieszczenie i usuwać sekcje dynamiczne w celu dostosowania układu strony głównej. Każdy szablon ma unikalny zestaw sekcji dynamicznych do wyboru.

Edytuj sekcje statyczne

Możesz edytować zawartość sekcji statycznych.

Kroki:

 1. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, i kliknij opcję Dostosuj.

 2. Z menu rozwijanego górnego paska wybierz typ strony, którą chcesz edytować.

  Na przykład, aby edytować sekcję Strony produktów, wybierz Strony produktów z menu rozwijanego. Ponieważ sekcje Nagłówek i Stopka pojawiają się na każdej stronie sklepu online, możesz edytować te sekcje niezależnie od wybranego typu strony.

 3. Kliknij sekcję zawierającą treść, którą chcesz edytować.

 4. Edytuj ustawienia zgodnie z własnymi potrzebami.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj sekcje dynamiczne

Możesz dodać maksymalnie 25 sekcji dynamicznych do strony głównej.

Kroki:

 1. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, i kliknij opcję Dostosuj.

 2. Na pasku narzędzi edytora szablonów kliknij Dodaj sekcję.

 3. Kliknij typ sekcji, którą chcesz dodać, a następnie opcję Dodaj. Każdy szablon ma unikalny zestaw sekcji do wyboru.

 4. Zmień zawartość sekcji, dodając i edytując bloki zawartości na pasku narzędzi.

 5. Kliknij Zapisz lub Publikuj, aby zapisać zmiany.

Po dodaniu obrazu do sekcji plik jest dodawany do sekcji Pliki panelu administracyjnego. Możesz ponownie wykorzystać załadowany obraz w innych sekcjach lub na innych stronach sklepu.

Zmień układ sekcji dynamicznych

Możesz zmienić układ dynamicznych sekcji na stronie głównej.

Kroki:

 1. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, i kliknij opcję Dostosuj.

 2. W sekcji, którą chcesz przenieść, kliknij ⁞⁞ i przeciągnij sekcję w inne miejsce:

Przenoszenie sekcji w edytorze szablonów

Ukryj sekcje dynamiczne

Sekcje, których nie chcesz wyświetlać w swoim sklepie online, możesz ukryć. Można ukryć sekcje niedokończone lub niegotowe do publikacji. Na przykład możesz utworzyć pokaz slajdów nowych produktów, a następnie ukryć sekcję do czasu, gdy będziesz gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży nowych produktów. Możesz też utworzyć sekcję reklamującą sezonowy rabat, a następnie ją ukryć do czasu, gdy rabat stanie się aktywny.

Kroki:

 1. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, i kliknij opcję Dostosuj.

 2. Na pasku narzędzi edytora szablonów kliknij ikonę oka dla sekcji, którą chcesz ukryć:

Pasek narzędzi edytora szablonów z wyróżnioną ikoną oka

Gdy sekcja jest ukryta, w ikonie oka wyświetla się ukośnik:

Pasek narzędzi edytora szablonów z ukrytą sekcją

Aby wyświetlić ukrytą sekcję, kliknij ponownie ikonę oka.

Usuń sekcje dynamiczne

Możesz usunąć zawartość sekcji dynamicznej lub taką sekcję ze strony głównej. Usunięcie zawartości w ten sposób powoduje usunięcie zawartości sekcji, ale nie prowadzi do usunięcia niczego z Twojego konta. Jeśli usuniesz produkt lub blok kolekcji z sekcji, produkt ten lub kolekcja będzie nadal istnieć w Twoim panelu administracyjnym. Jeśli usuniesz obraz z sekcji, będzie on mógł zostać nadal dodany do innych sekcji.

Usuń zawartość sekcji dynamicznej

Możesz usunąć zawartość sekcji dynamicznej.

Kroki:

 1. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, i kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij sekcję z zawartością, którą chcesz usunąć.

 3. W sekcji Zawartość kliknij zawartość, którą chcesz usunąć z sekcji.

 4. Kliknij Usuń [zawartość], gdzie [zawartość] to typ zawartości (np. kolekcja, obraz lub logo).

Usuń sekcję dynamiczną

Możesz usunąć dynamiczną sekcję ze strony głównej.

Kroki:

 1. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, i kliknij opcję Dostosuj.

 2. Na pasku narzędzi edytora szablonów kliknij sekcję, którą chcesz usunąć.

 3. Kliknij Usuń sekcję w dolnej części paska narzędzi.

Cofnij i ponów zmiany

Przycisk Cofnij powoduje cofnięcie ostatniej zmiany, a przycisk Ponów powoduje dodanie cofniętej zmiany. Kliknięcie przycisku Cofnij więcej niż jeden raz spowoduje kontynuację cofaniapracy, jednej zmiany na raz. Przyciski: Cofnij i Ponów znajdują się w dolnej części edytora szablonów:

Przyciski Cofnij i Ponów na pasku narzędzi edytora szablonów

Kliknij przycisk Cofnij, aby cofnąć następujące zmiany:

 • dodawanie, zmiana kolejności i usuwanie sekcji
 • zastosowanie kolorów, czcionek i innych ustawień na karcie Ustawienia szablonu
 • ponowne ustawianie stylu szablonu.

Ustawienia szablonu

Możesz użyć ustawień szablonu, aby wprowadzić zmiany w typografii sklepu online, kolorach, linkach do mediów społecznościowych i ustawieniach realizacji zakupu.

Karta Ustawienia szablonu na pasku narzędzi edytora szablonów

Zmień style szablonu

Styl szablonu to zbiór ustawień wybranych przez projektanta szablonu, który możesz zastosować w sklepie, aby nadać mu elegancki wygląd. Wszystkie szablony mają styl szablonu zastosowany domyślnie. Podczas dostosowywania szablonu ustawienia stylu szablonu zastępuje się własnymi. Jeśli zastosujesz styl szablonu do swojego szablonu, Twoje bieżące ustawienia, takie jak kolory i typografia, ulegną zmianie.

Kroki:

 1. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, i kliknij opcję Dostosuj.

 2. Na karcie Ustawienia szablonu kliknij Zmień styl szablonu.

 3. Kliknij styl szablonu. Jeśli szablon zawiera więcej niż jeden styl szablonu, style takie są wyszczególnione w kolumnie.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Cofnij i ponów zmiany

Przycisk Cofnij powoduje cofnięcie ostatniej zmiany, a przycisk Ponów powoduje dodanie cofniętej zmiany. Kliknięcie przycisku Cofnij więcej niż jeden raz spowoduje kontynuację cofaniapracy, jednej zmiany na raz. Przyciski: Cofnij i Ponów znajdują się w dolnej części edytora szablonów:

Przyciski Cofnij i Ponów na pasku narzędzi edytora szablonów

Kliknij przycisk Cofnij, aby cofnąć następujące zmiany:

 • dodawanie, zmiana kolejności i usuwanie sekcji
 • zastosowanie kolorów, czcionek i innych ustawień na karcie Ustawienia szablonu
 • ponowne ustawianie stylu szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo